BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krysztofiak Julia, Pawlak Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Ekonomiczna dostępność żywności w gospodarstwach domowych krajów Unii Europejskiej
Economic Access to Food in European Union Households
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 7, s. 179-195, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Żywność, Gospodarstwa domowe
Food security, Food, Households
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O15, D12, Q11.
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie skali problemu ekonomicznego dostępu do żywności w państwach Unii Europejskiej (UE), m.in. przez zbadanie wielkości dochodów rozporządzalnych mieszkańców, udziału wydatków gospodarstw domowych na żywność oraz poziomu cen produktów żywnościowych. Choć powszechna jest opinia, że problem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze ekonomicznym w wysoko rozwiniętych krajach UE nie ma istotnego znaczenia, przeprowadzone badania dowiodły, że w 2015 roku niemal co dziesiąty mieszkaniec UE żył w poważnym niedostatku materialnym i z powodów finansowych nie mógł sobie pozwolić na spożywanie mięsa, ryb lub ich roślinnego ekwiwalentu co drugi dzień.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the scale of problems concerning economic access to food problem in European Union countries, above all, by determining the disposable income of European Union (EU) households, the share of households' food expenditure and the price level of food products. Despite the opinion that the economic aspect of the food security problem is not significant in highly-developed EU countries, in 2015 almost every tenth inhabitant of the EU lived in material deprivation, and for financial reasons was not able to afford a meal with meat, chicken, fish (or a vegetarian equivalent) every second day.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Światowy (2016), World Development Indicators, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, (dostęp: 09.11.2016).
 2. CFS (2012), Coming To Terms With Terminology. Food Security, CFS 2012/39/4, http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/file/Terminology/MD776(CFS___Coming_to _terms_with_Terminology).pdf, (dostęp: 28.11.2016).
 3. Chmielewska B. (2015), Nierówności społeczne w aspekcie zróżnicowania wydatków gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 41 (1), s. 319-328.
 4. Eurostat (2014), Glossary: At-risk-of-poverty rate, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/ index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate, (dostęp: 24.11.2016).
 5. Eurostat (2015), PKB i rachunki gospodarstw domowych na poziomie regionalnym, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Archive:GDP_and_household_acco unts_at_regional_level/pl, (dostęp: 01.12.2016).
 6. Eurostat Statistic Explained (2014), Europe 2020 indicators - poverty and social exclusion, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Europe_2020_indicators_poverty_a nd_social_exclusion#Low_work_intensity_lowers_income_ security, (dostęp: 24.02.2016).
 7. FAO (2015), Food Security Indicators 2015, http://www.fao.org/economic/ess/essfs/ ess-fadata/en/#.Vg3z-5cbgpI, (dostęp: 18.11.2016).
 8. Kowalczyk S. (2009), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, SGH, Warszawa.
 9. Kwasek M. (2012), Ekonomiczna dostępność żywności, w: Kwasek M. (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (17). Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego, IERiGŻ, Warszawa, s. 31-45.
 10. Lewandowska B. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowanew- statystyce-publicznej/63,pojecie.html#, (dostęp: 01.12.2016).
 11. Małysz J. (2008), Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości, AlmaMer, Warszawa.
 12. Marzęda-Młynarska K. (2014), Ekonomiczna dostępność żywności, w: Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 260-287.
 13. Obiedzińska A. (2007), Bezpieczeństwo żywnościowe, w: Kwasek M. (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (17). Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego, IERiGŻ, Warszawa, s. 9-22.
 14. Shaw J. (2007), World Food Security. A History since 1945, Basingstoke-New York.
 15. Weingärtner L. (2005), The Concept of Food and Nutrition Security, w: Klennert K. (red.), Achieving Food and Nutrition Security, Bonn, s. 2-31.
 16. Wosiek R. (2010), Poziom ubóstwa w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej - analiza wielowymiarowa, w: Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, s. 203-210.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu