BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielewska Izabela (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Sobczyk Wiktoria (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Gliniak Maciej (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Energia z odnawialnych źródeł jako dobrobyt społeczny według opinii polskich rolników
Energy from Res as Social Welfare in the Opinions of Polish Farmers
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2017, nr 86, s. 91-100, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Energia, Odnawialne źródła energii, Dobrobyt społeczny, Rolnictwo, Rozwój zrównoważony, Obszary wiejskie
Energy, Renewable energy sources, Social welfare, Agriculture, Sustainable development, Rural areas
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem opracowania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy rolnicy traktują energię ze źródeł odnawialnych jako dobrobyt społeczny.(fragment tekstu)

The aim of sustainable development is primarily harmonization of relations between man and the natural environment as well as an increase in social and individual welfare. This idea is to reflect economic and social growth which will not have any negative impact upon the environment and its natural resources. Rural areas are characterized by high dispersion of both buildings and energy infrastructure: mainly low density of transformer stations, which causes high- and low-voltage lines to be overly long and overloaded. The share of renewable energy sources (RES) in the production of energy is very important here. The development of those rural areas, particularly the development of rural economy, requires a great improvement in the value and quality of electricity supply. The aim of this study is to answer the question whether farmers consider RES energy as social welfare. The research conducted has been based on an analysis of data obtained from the survey which was carried out among 177 farmers from the County of Chojnice in April 2015. The research showed that renewable energy contributes to an improvement in energy safety of the residents of the rural areas, which translates into an increase of the sense of social welfare.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal R., Piechocki J. 2006. Rola odnawialnych źródeł energii w zaspokajaniu lokalnych potrzeb energetycznych, w: Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Red. R. Bal, J. Bieranowski, J. Budny, A.E. Gutowska, M. Neugebauer, J. Piechocki, S. Szczukowski, S. Paniczko, P. Szutkiewicz, J. Tworkowski, A. S. Zaman. Białystok, PFRR, 86-95.
 2. Borgosz-Koczwara M., Herlender K. 2008. Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój odnawialnych źródeł energii. Energetyka 3, 193-197.
 3. Bujak-Szwaczka B., Kolos P. 2006. Zrównoważony rozwój, http://www.popt.gov.pl/konfszkol/Documents/ Zasady_zrownowazonego_rozwoju.pdf, dostęp: 6.06.2016.
 4. Ciechanowicz W., Szczukowski S. 2006. Paliwa i energia XXI wieku szansą rozwoju wsi i miast. Warszawa, Oficyna Wydaw. WIT.
 5. Diagnoza stanu przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i instytucji wspierających rozwój sektora OZE mających siedzibę na terenie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Raport końcowy z badań. 2012. Górki, Kwidzyński Park Przemysłowo- -Technologiczny.
 6. Jak modernizować energetycznie polską wieś, http://www.elektroonline.pl, dostęp: 6.06.2016.
 7. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich i założenia do "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa". 2010. Warszawa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 8. Lewandowski W.M. 2013. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa, WNT.
 9. Marks-Bielska R., Bielski S. 2013. Wzrost roli rolnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wieś Rol. 4, 149-160.
 10. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020, http://www.paiz.gov.pl/ /sektory/odnawialne_zrodla_energii, dostęp: 6.06.2016.
 11. Program gospodarki niskoemisyjnej na terenach wiejskich. 2013. Warszawa, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
 12. Reichel M., Czambor F. 2013. Odnawialne źródła energii, w: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem. Systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką. Red. A. Kryński, M. Kramer, A. F. Caekelbergh. Warszawa, Wolters Kluwer, 574.
 13. Rydz E., Kowalak E. 2011. Wybrane uwarunkowania rozwoju energetyki niekonwencjonalnej na Pomorzu, w: Wykorzystanie biomasy w energetyce aspekty ekonomiczne i ekologiczne. Red. M. Jasiulewicz. Koszalin, PTE, 59-82.
 14. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. DzU z 2015 r., poz. 478.
 15. Wielewska I. 2014. Selected environmental aspects of sustainable development in rural areas. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica 314(77)4, 159-160.
 16. Wielewska I. 2014. Zainteresowanie upowszechnieniem inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w agrobiznesie. Pr. Nauk. UE Wroc., Ser. Agrobiznes 361, 260-268.
 17. Zarębski P. 2011. Odnawialne źródła energii jako czynnik determinujący zrównoważony rozwój polskich regionów, w: Wykorzystanie biomasy w energetyce aspekty ekonomiczne i ekologiczne. Red. M. Jasiulewicz. Koszalin, PTE, 147-170.
 18. Żmijewski K. 2014. Szanse i wyzwania - niskoemisyjna energetyka na obszarach wiejskich. Warszawa, MRiRW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2017.86.1.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu