BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzeszowski Jakub (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Finansowanie klubów sportowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - sposoby wsparcia i studium interpretacji przepisów
Financing of Sports Clubs from the Budget of Local Self-government Units - Ways to Support and the Study the Interpretation of Regulations
Źródło
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2017, vol. 5, nr 2, s. 45-59, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Budżet samorządu terytorialnego, Klub sportowy, Finansowanie sportu, Regulacje prawne
Local budget, Sports club, Sports financing, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano alternatywne metody finansowania klubów sportowych. Przedstawiono pojęcie klubu sportowego, formy prawno-organizacyjne oraz omówiono możliwości pozyskiwania środków finansowych. Podkreśla się fakt istotnego znaczenia środków, jakie otrzymują kluby sportowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W podsumowaniu przedstawiono wnioski, iż kluby sportowe odgrywają istotne role, a także to, że bez odpowiedniego wsparcia finansowego ze strony jednostek samorządów terytorialnych działalność tych klubów byłaby utrudniona. (abstrakt oryginalny)

The article characterises alternative methods of financing sports clubs. The text also presents the concept of a sports club as well as legal and organiza-tional forms. The possibilities of raising funds were also discussed. The article highlights an importance of resources obtained by sports clubs from budgets of local self-government units. The summary concludes that sports clubs play a significant role and that without an appropriate financial support from local government units, the activities of these clubs would be constricted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cajsel W., Ustawa o sporcie. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011.
  2. Chrzanowska P., Rola dotacji celowych z budżetu gminy w kontekście rozwoju klubów sportowych w małych miejscowościach, "Zeszyty Naukowe Poli-techniki Częstochowskiej Zarządzanie" 2015, nr 20, s. 17-25.
  3. Dudek D., Pojęcie klubu sportowego, "Studia Humanistyczne" 2005, nr 5, s. 17-28.
  4. Kosowski J., Finansowanie klubów sportowych na podstawie ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie, "Samorząd Terytorialny" 2012, nr 7-8, s. 149-160.
  5. Lachiewicz W., Uchwała o dotacjach z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne z zakresu rozwoju sportu, [w:] P. Walczak (red.), Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2016.
  6. Makowska K., Finansowanie klubów sportowych na gruncie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, [w:] A. Babczuk, A. Talik (red.), Finansowanie sportu ze środków publicznych, C.H. Beck, Warszawa 2014.
  7. Obrębalski M., Wspieranie rozwoju sportu jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego, [w:] A. Babczuk, A. Talik (red.), Finansowanie sportu ze środków publicznych, C.H. Beck, Warszawa 2014.
  8. Rejman A., Uczniowskie kluby sportowe w Polsce w świetle obowiązujących uregulowań prawnych oraz orzecznictwa sądów powszechnych, "Quality In Sport" 2015, nr 4, s. 54-62.
  9. Sawicka K., Podstawy prawne finansowania sportu z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, [w:] A. Babczuk, A. Talik (red.), Finansowanie sportu ze środków publicznych, C.H. Beck, Warszawa 2014.
  10. Wankiewicz B., Wpływ sportu na rozwój lokalny w świetle ustawy o sporcie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 690, s. 413-427.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9853
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.009
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu