BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzienisiuk Dorota (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych w Polsce i wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w innym państwie członkowskim UE
Social Insurance Contributions for the Persons Employed in Poland and Working on the Basis of Civil Law Contracts in Another EU Member State
Źródło
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2017, vol. 5, nr 1, s. 9-25, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Składki ubezpieczeniowe, Praca za granicą, Regulacje prawne, Prawo WE
Social insurance, Insurance premium, Work abroad, Legal regulations, European Community law
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Ustalenie ustawodawstwa właściwego dla opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych w Polsce i wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w innym państwie członkowskim UE jest uzależnione od prawidłowego zakwalifikowania rodzaju aktywności jako najemnej albo wykonywanej na własny rachunek z uwzględnieniem polskich regulacji o zbiegu tytułów ubezpieczeń społecznych i nakazu traktowania całego dochodu tych osób tak, jakby był uzyskiwanym w danym państwie. (abstrakt oryginalny)

Determination of the legislation applicable to the payment of social insurance contributions for the persons employed in Poland and working on the basis of civil law contracts in another EU Member State depends on the correct qualification of the given type of an activity. It can be classified either as an activ-ity of an employed person or as an activity of a self-employed person, taking into consideration Polish rules on overlapping of social insurance titles and the di-rective to treat all their incomes as if they were received in the Member State concerned. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bińczycka-Majewska T., Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 1999.
  2. Tomaszewska M., Zakres podmiotowy europejskiego prawa zabezpieczenia społecznego [w:] Majkowska-Szulc, S., Tomaszewska, M., Zieleniecki, M., Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy Euro-Prawo, Warszawa 2012.
  3. Major T., Pawłowska, B., Ubezpieczenie społeczne migrujących pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
  4. Pennings F., European Social Security Law, Intersentia, Antwerp-Oxford-Portland 2010.
  5. Ślebzak K., Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
  6. Zieliński M., Równe traktowanie świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń na gruncie rozporządzenia nr 883/2004 - zagadnienia wybrane [w:] Z. Niedbała (red. nauk.), Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, Difin, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9853
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.001
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu