BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lenio Paweł (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Składka w polskim i niemieckim systemie ubezpieczenia zdrowotnego
The Contribution in the Polish and German Medical Health Care Systems
Źródło
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2017, vol. 5, nr 1, s. 61-82, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia zdrowotne, Składki ubezpieczeniowe, Ochrona zdrowia, System ochrony zdrowia, Regulacje prawne
Health care insurance, Insurance premium, Health care protection, Health care system, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ., Opracowanie przygotowane w ramach projektu pt. "Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce - aspekty prawne" finansowanego w konkursie PRELUDIUM 8 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie (nr wniosku 2014/15/N/HS5/01735)
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
Niniejsze opracowanie dotyczy problematyki konstrukcji prawnej składki w polskim i niemieckim systemie ochrony zdrowia. Ustalono w nim najważniejsze różnice i podobieństwa zachodzące pomiędzy polską i niemiecką wersją składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do podobieństw zaliczono m.in.: istotne znaczenie fiskalne oraz cel obu danin, nierównomierne rozłożenie ciężaru ubezpieczeniowego. Jako różnice w konstrukcji prawnej badanych danin publicznych wskazano: wysokość stawki składki, brak ograniczenia podstawy wymiaru polskiej składki zdrowotnej oraz możliwość odliczenia części składki od podatku dochodowego. Sformułowano także wnioski de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)

This study deals with the problems of legal construction of the contri-bution in the Polish and German medical health care systems. The major differ-ences and similarities have been established between the Polish and German versions of the health insurance contribution. The similarities comprise of among others: significant fiscal meaning and a purpose of both levies as well as an un-balanced distribution of the insurance burden. As the differences in the legal construction of the public levies under examination the following have been indi-cated: the contribution rate, the lack of limits on the Polish health insurance con-tribution rate assessment basis and the possibility of deducting a part of contribu-tion from an income tax. Also de lege ferenda notions have been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  2. Dziubińska-Michalewicz M., Systemy ubezpieczeń zdrowotnych w wybranych krajach Unii Europejskiej (Francji, RFN, Szwecji, Wielkiej Brytanii). Raport nr 168, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-168.htm.
  3. Eichenhofer W., Wenner U. (red.), Kommentar zum Sozialgesetbuch V, Luchterhand Verlag, Köln 2013.
  4. Engelmann K., Schlegel R. (red.), Sozialgesetzbuch Fünftes Buch - Gesetzliche Krankenversicherung, Juris, Saarbrücken 2012.
  5. Hase F., Versicherungsprinzip und sozialer Ausgleich. Eine Studie zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen des deutschen Sozialversicherungsrechts, Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2000.
  6. Kirchhof F., Grundlagen der Finanzierung der Krankenversicherung, [w:] B. Schulin, Handbuch des Sozialversicherungsrechts, Band 1: Krankenver-sicherungsrecht, C.H. Beck, München 1994.
  7. Lenio P., Charakter prawny składki na ubezpieczenie zdrowotne jako źródła finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, "Przegląd Prawa i Administracji" 2014, nr 97, s. 99-115.
  8. Rixen S., Der Sozialversicherungs beitrag als Basis der finanziellen Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung, [w:] H. Sodan (red.), Handbuch des Krankenversicherungsrechts, C.H. Beck, München 2014.
  9. Wantoch-Rekowski J., Składki na ubezpieczenie społeczne. Konstrukcja i charakter prawny, TNOiK, Toruń 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9853
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.004
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu