BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemiec Mateusz (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Determinanty uznania administracyjnego ZUS przy wydawaniu zgody na opłacenie składki po terminie
Determinants of Administrative Recognition by ZUS : (the Polish Social Insurance Institution) to Allow Payment of the Social Security Contribution after the Deadline
Źródło
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2017, vol. 5, nr 1, s. 83-101, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Składki ubezpieczeniowe, Regulacje prawne
Social insurance, Insurance premium, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ., Opracowanie przygotowane w ramach projektu pt. "Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce - aspekty prawne" finansowanego w konkursie PRELUDIUM 8 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie (nr wniosku 2014/15/N/HS5/01735)
Firma/Organizacja
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Social Insurance Institution
Abstrakt
Opracowanie poświęcone zostało instytucji wyrażenia zgody na opłacenie składki po terminie. W opracowaniu omówiono przesłanki zastosowania instytucji z uwzględnianiem aktualnych trendów orzeczniczych wraz ze wskazaniem sytuacji faktycznych uzasadniających uwzględnienie determinantów, którymi powinien kierować się organ rentowy przy rozpatrywaniu wniosku. Autor porusza również problematykę związaną z potrzebą usystematyzowania samej instytucji oraz koniecznością ujednolicenia orzecznictwa. (abstrakt oryginalny)

The paper is devoted to the presentation of the institution of granting a permission to pay social security contribution after the deadline. The paper discusses the determinants for the application of this institution with reference to the present judicial trends and it indicates actual situations justifying the acceptance of the request. It also attempts at establishing the limits and determi-nants which should be taken into consideration by the pension institution while examining the request. Furthermore, the author deals with the need to systematise the institution itself as well as with the necessity to standardize the jurisdiction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jakimowicz W., Zewnętrzne granice uznania administracyjnego, "Państwo i Prawo" 2010, nr 5, s. 42-54.
  2. Jędrzejczak M., Koncepcje ograniczające swobodę organu w ramach uznania administracyjnego, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/5775 (dostęp: 03.04.2013 r.).
  3. Koczur S., Granice swobody ZUS w wyrażaniu zgody na opłacanie składek po terminie w dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych, "Palestra" 2013, nr 11-12, s. 137-147.
  4. Kostrzewa P., Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, LEX/el. 2014.
  5. Ofiarski Z. Przesłanki pozytywne umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2014, nr 2, s. 9-28, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.014.
  6. Prasołek Ł. Komentarz do art. 14 [w:] B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011.
  7. Radzisław A., Komentarz do art. 14 [w:] J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2015.
  8. Sagan K., Źródła uznania administracyjnego, "Ius et Administratio" 2013, nr 1, s. 65-81, http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/348 (dostęp: 31.03.2013 r.).
  9. Wantoch-Rekowski J. Stosowanie ułatwień w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na tzw. stan finansów ubezpieczeń społecznych, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2013, nr 1, s. 25-38, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2013.002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9853
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.005
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu