BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorczyńska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rynek ubezpieczeń kredytu w Polsce - ocena tendencji ogólnych
Credit Insurance Market in Poland - Analysis of the General Tendencies
Źródło
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2017, R. 5, nr 2, s. 5-16, rys., bibliogr. 18 poz.
Journal of Financial Management and Accounting
Słowa kluczowe
Ubezpieczenie kredytu, Rynek ubezpieczeniowy, Wyniki badań
Credit insurance, Insurance market, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ubezpieczenia kredytu stanowią jedną z metod ochrony przed skutkami ryzyka niewypłacalności dłużników. Celem artykułu jest ocena tendencji ogólnych zachodzących na rynku ubezpieczeń kredytu w Polsce w latach 2004-2015. Dostępne dane dotyczące rynku ubezpieczeń w Polsce poddano analizie, wyodrębniając elementy odnoszące się do podaży ubezpieczeń kredytu, popytu na te ubezpieczenia, a także równowagi rynkowej. Badania wykazały, że dostępność ubezpieczeń kredytu kształtowała się na podobnym poziomie w rozpatrywanym okresie, a główną grupą ich nabywców pozostały przedsiębiorstwa. Począwszy od 2009 roku wyraźnie zmienił się poziom szkodowości ubezpieczeń kredytu. (abstrakt oryginalny)

Credit insurance is one of available methods of protection against the results of market partners insolvency. The purpose of this paper is to analyse the general tendencies observable on Polish credit insurance market in the period of 2004-2015. The study relies on the available market data which were discussed in three dimensions: supply of credit insurance, demand for credit insurance (in particular in corporate customers' sector) and market equilibrium. The study has shown that the supply of credit insurance was relatively stable over the analysed period, and the leading group of purchasers were corporate customers. Since 2009, the market equilibrium has changed, due to the increasing burden of claims paid, relative to gross premiums written. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BACELLA A. 2015: Kierunki rozwoju ubezpieczeń kredytu kupieckiego w Polsce, Studia Oeconomica Posnaniensia 3, 2, 92-115.
 2. BEDNARCZYK T.H. 2000: Instrumenty wspierania eksportu, PWN, Warszawa.
 3. HANDSCHKE J. 2001: Ubezpieczenia kredytu [w:] T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa, 238-250.
 4. GORCZYŃSKA M., WIECZOREK-KOSMALA M. 2013: Ubezpieczenia finansowe [w:] M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Ubezpieczenia, PWE, Warszawa, 363-381.
 5. GUS 2015: Polski rynek ubezpieczeniowy 2014, Studia i Analizy Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/polski-rynek-ubezpieczeniowy-2014,11,4.html# [dostęp: 15.10.2016].
 6. KNF 2015: Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń 2015. Komisja Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_roczne/dzne_roczne.html [dostęp: 15.10.2016].
 7. KONAT G., KAPRPIŃSKA-MIZIELIŃSKA W., SMUGA T. 2011: Znaczenie ubezpieczeń eksportowych w Polsce w latach 2000-2009, Gospodarka Narodowa 5-6, 21-48.
 8. KUKIEŁKA J., PONIEWIERKA D. 2003: Ubezpieczenia finansowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 9. LISOWSKI J. 2009: Wpływ kryzysu finansowego na rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1, 42-66.
 10. LISOWSKI J. 2010: Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce, Wydawnictwo UE Poznań, Poznań.
 11. MICHALIK J., SELIGA D. 2003: Ubezpieczenia finansowe [w:] J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń. Tom II. Produkty, J. Poltext, Warszawa, 279-312.
 12. OLKIEWICZ A. 2010: Rola instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych w ograniczaniu ryzyka handlowego przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej, Finansów i Marketingu, 4 (53), 287-297.
 13. PAWŁOWSKA-KŁĄB U. 2006: Wybrane aspekty wpływające na decyzje przedsiębiorstwa o zawarciu umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 70, 144-154.
 14. STRUPCZEWSKI G. 2013: Ubezpieczenia finansowe [w:] W. Sułkowska (red.), Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, Wydawnictwo UE Kraków, Kraków, 165-169.
 15. SZAFRANIEC-SILUTA E. 2010: Znaczenie ubezpieczeń finansowych dla funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce w okresie spowolnienia gospodarczego, Annales Universitatits Marie Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, Sectio H 46, 2, 923-935.
 16. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych. Dz.U. 1994 nr 86, poz. 398.
 17. ZAWADZKA D. 2009: Znaczenie ekspansji kredytu kupieckiego dla polityki monetarnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 549, Ekonomiczne Problemy Usług, 39, 349-356.
 18. ZNANIECKA K., SZEWIECZEK D., WIECZOREK-KOSMALA M. 2014: Ubezpieczenie jako przedmiot transakcji na rynku ubezpieczeń - aspekt podażowy [w:] K. Znaniecka, M. Wieczorek-Kosmala (red.), Systemy ubezpieczeń CeDeWu, Warszawa, 47-67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9683
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ZFIR.2017.5.2.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu