BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałecka Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Typ rolniczy a efektywność gospodarstw rolniczych w Polsce
The Effectiveness of Agricultural Farms in Poland
Źródło
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2017, R. 5, nr 2, s. 17-27, tab., bibliogr. 13 poz.
Journal of Financial Management and Accounting
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Efektywność, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Arable farm, Effectiveness, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano oceny poziomu efektywności gospodarstw rolniczych w Polsce w zależności od typu rolniczego. Analizą objęto gospodarstwa uczestniczące w polskim systemie FADN. Okres badań obejmował lata 2011-2014. Stwierdzono, że największą efektywnością wykorzystania zasobów ziemi, pracy i kapitału charakteryzowały się gospodarstwa o typie rolniczym "zwierzęta ziarnożerne" i "krowy mleczne", a najmniejszą gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie zwierząt trawożernych. W badanym okresie jednolitą tendencję rosnącą wszystkich analizowanych wskaźników efektywności odnotowano w gospodarstwach nastawionych na chów zwierząt ziarnożernych. (abstrakt oryginalny)

The article assesses the level of effectiveness of farms in Poland depending on the type of farming. The analysis included agricultural farms participating in the Polish FADN. The study period covered the years 2010-2013. It was found that the highest efficiency use of resources of land, labor and capital were characterized by farm-type agriculture "granivores" and "milk cows", while the lowest farm specialized in the breeding of other grazing livestock. In the analyzed period a uniform upward trend all analyzed performance indicators reported in farms focused on livestock granivores. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BARRY P.J., BAKER C.B., ELLINGER P.N., HOPKIN J.A. 1995: Financial Management in Agriculture, Interstate Publisher, Illinis.
 2. BUD-GUSAIM J. 1988: Efektywność zasobów produkcyjnych w rolnictwie indywidualnym Polski, PWN, Warszawa.
 3. KOMOROWSKA D. 2012: Typ rolniczy a efektywność gospodarstw ekologicznych, Roczniki Naukowe Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99, 4, 105-120.
 4. KOWALSKI Z. 1992: Wybrane problemy definiowania i oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1-3, 22-35.
 5. MANTEUFEL R. 1979: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa.
 6. MARCYSIAK A. 2008: Efektywność wykorzystania zasobów produkcyjnych w różnych typach gospodarstw jako element oceny ich siły konkurencyjnej, Roczniki Naukowe 10, 3, 380-385.
 7. MASTERNAK-JANUS A. 2013: Analiza efektywności gospodarowania przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, Economics and Management, 4, 111-126.
 8. NIEWIADOMSKI K. 2007: Efektywność ekonomiczna gospodarstw rolniczych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3, 81-92.
 9. PASOUR E. 1981: A further note on the measurement of efficiency and economies of farm size, Journal Agriculture Economic, 32, 135-146.
 10. PIETRZAK M. 2006: Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 11. SZYMAŃSKA E. 2010: Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar, Roczniki Nauk Rolniczych G, 97, 2, 152-164.
 12. WASILEWSKI M., WASILEWSKA A. 2007: Koszty i efektywność pracy w przedsiębiorstwach rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych G, 94, 1, 86-94.
 13. ZIĘTARA W., ZIELIŃSKI M. 2012: Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1, 40-61.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9683
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ZFIR.2017.5.2.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu