BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut Justyna (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Finansowe oraz pozafinansowe formy wsparcia startupów w Polsce
Startups Funding in Poland
Źródło
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2017, R. 5, nr 2, s. 29-38, rys., bibliogr. 19 poz.
Journal of Financial Management and Accounting
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo typu start-up, Źródła finansowania
Startup, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Startupy to nowo powstałe przedsiębiorstwa, które szukają szansy na dalszy rozwój. W Polsce kształtują się wciąż nowe i traktuje się je jako "zalążek" polskiej przedsiębiorczości, pracowitości czy też niezależności. Kluczem do innowacyjnej gospodarki są właśnie startupy. Nowe przedsiębiorstwo może powstać pod warunkiem posiadania odpowiedniej wielkości środków finansowych. Startupy mają wiele możliwości pozyskiwania kapitału i korzystania z wielu źródeł finansowania. Wybór właściwego zależy od wielu czynników, ale ostatecznie jest to indywidualna decyzja właścicieli przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Startups are newly created companies that are looking for further development opportunity. There are still new ones arising in Poland and they are considered as a "seed" of Polish entrepreneurship, diligence and independence. The key to innovative economy are exactly startups. To create a new company, adequate financial resources are necessary. Startups can acquire capital in many ways. Choosing appropriate depends on many factors, but it the end, the enterprise's owners decide which one to choose. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ANDRULONIS K. 2015: Część I: Co to jest startup i jak się za to zabrać, http://europa.eu/youth/pl/article/58/30350_pl [dostęp: 01.02.2017].
 2. BLANK S. 2010: What's A Startup? First Principles. https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles [dostęp: 02.02.2017].
 3. BREZEANU P. 2011: Finanţele personale în România, C.H. Beck Publishing House, Bucharest.
 4. Deloitte Polska 2016: Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce. Raport.
 5. DZIUBA D.T. 2012: Rozwój systemów crowdfunding - modele, oczekiwania i uwarunkowania, Problemy Zarządzania 10, 3 (38), 83-103.
 6. FAŁAT-KILJAŃSKA I. 2011: Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania funduszy private equity. Przegląd przyjętych rozwiązań w wybranych krajach europejskich, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 11, 297-310.
 7. GRABIEC P. 2015: Czym jest startup? Wchodzimy w świat nowoczesnego i dynamicznego biznesu, http://www.pcworld.pl/news/Czym.jest.startup.Wchodzimy.w.swiat.nowoczesnego.i.dynamicznego.biznesu,404031.html [dostęp: 03.02.2017].
 8. MATUSIAK K. 2006: Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje. Instytut Eksploatacji, Radom-Łódź.
 9. OWSIAK K., PRUCHNICKA-GRABIAS I. 2006: Leasing [w:] I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska (red.), Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, CeDeWu, Warszawa.
 10. PIEKUNKO-MANTNIUK I. 2014: Aniołowie Biznesu i ich rola w finansowaniu startupów, Economics and Management 4, 366.
 11. PREMNER H., HATCH J.E. 2001: Franchising, Ivey School of Business, The University of Western Ontario, London-Ontario.
 12. RIES E. 2011: The Lean Startup, Crown Business, London.
 13. ROSA A. 2008: Venture Capital w Polsce, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej 12, 133-143.
 14. Startup Poland. 2015: Polskie startupy 2015. Raport.
 15. Startup Poland. 2016: Polskie startupy 2016. Raport.
 16. SZYMAŃSKI M. 2014: Startup - czym jest i dlaczego powinieneś się nim zainteresować, https://biznesflow.pl/czym-jest-startup [dostęp: 01.02.2017].
 17. WAGA M. 2014: Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Infos 7.
 18. WOLAK-TUZIMEK A. 2010: Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. WOLAK-TUZIMEK A., DUDA J., SOŁOMA A., LAMENT M. 2015: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe Spatium, Radom.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9683
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ZFIR.2017.5.2.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu