BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banasik Maciej (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
Tytuł
Inwestycje alternatywne - problem definiowania oraz ich znaczenie w czasach kryzysu
Alternative Investments - the Problem of Definition and Their Role at a Time of Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 18, s. 109-129, tab., bibliogr. 25 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Finance Today and Tomorrow: Opportunities, Threats, and Challenges
Tytuł własny numeru
Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Finanse, Inwestycje alternatywne, Inwestor indywidualny
Financial markets, Finance, Alternative investments, Individual investors
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Bałkany
Balkan
Abstrakt
Kryzys z roku 2008 wydaje się odległą perspektywą. Jednak jego skutki odczuwalne są do dnia dzisiejszego. Jego efektem jest m.in. spadek zaufania do banków i rynków finansowych. Konsekwencją tego jest zwiększające się zainteresowanie inwestycjami alternatywnymi, takimi jak inwestowanie w złoto, sztukę, wina czy kultowe samochody. Ekonomiści i finansiści próbują zaliczać do inwestycji alternatywnych m.in. fundusze hedge, private equity czy instrumenty pochodne i strukturyzowane, które omal nie spowodowały załamania całego rynku finansowego. Celem publikacji jest m.in. doprecyzowanie pojęcia inwestycji alternatywnych z punktu widzenia inwestora indywidualnego, jako alternatywy dla rynku finansowego, a nie jako jednego z jego elementów. Ponadto przeanalizowany zostanie wzrost znaczenia tych inwestycji w czasach kryzysu.(abstrakt oryginalny)

The 2008 financial crisis now seems a rather remote experience. Its long-term effects, however, continue to be felt even today. One of the consequences is the largely undermined confidence in banks and financial markets. What emerges as a result is increasing interest in alternative investments, such gold, art, wine or vintage cars. At the same time, economists and financiers attempt to broaden the definition of alternative investment to encompass hedge funds, private equity funds, as well as derivative and structured instruments - the very kind of product that, not so long ago, nearly caused the financial market to collapse. The paper aims to revamp the notion of alternative investment, taking an individual investor perspective and hence positioning it outside the financial market rather than as part of it. In addition, the author addresses the question of why such investments play a heightened role at times of crisis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska A., Fierla A. (red.), 2012, Inwestowanie, spekulowanie, kolekcjonowanie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 2. Adamska A. Fierla A., 2014, Inwestowanie emocjonalne i techniczne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 3. Alternatywa [hasło], http://sjp.pl/alternatywa [dostęp: 18.11.2016].
 4. Alternatywny [hasło], Słownik języka polskiego, 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Borowski K., 2013, Sztuka inwestowania w sztukę, Warszawa: Difin.
 6. Borowski K., 2016a, Rynek inwestycji alternatywnych - od inwestowania w metale i w kamienie szlachetne do numizmatyki, skrypofilistyki i falerystyki, Warszawa: CeDeWu.
 7. Borowski K., 2016b, Rynek inwestycji emocjonalnych, Warszawa: CeDeWu.
 8. Borowski K., Bryl M., Cichowicz J. i in., 2016, Inwestycje alternatywne. Jak zarobić na inwestowaniu w dzieła sztuki, znaczki, wino, whisky i inne przedmioty, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.
 9. Dyrektywa 2009/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty, Dz. Urz. UE L 68/3 z 13.03.2009 Globalne badanie nastrojów inwestorów. Kluczowe wnioski - Polska, 2014, Warszawa: Franklin Templeton Investments Poland.
 10. Globalne badanie nastrojów inwestorów w 2015 r. Kluczowe wnioski, 2015, www.franklintempleton.pl/downloadsServlet?docid=i9y288xk [dostęp: 18.11.2016].
 11. http://investhelp.pl/baza-wiedzy/podstawy-inwestowania/inwestycje-alternatywne/#sthash.CEaeJv1f.dpuf [dostęp: 18.11.2016].
 12. Inwestycje alternatywne. Badanie inwestorów 2012, 2012, Wrocław: Bankier.pl.
 13. Inwestycje alternatywne. Na czym zarobić w kryzysie?, 2012, http://serwisy.gazetaprawna.pl/ finanse-osobiste/artykuly/592933,inwestycje-alternatywne-na-czym-zarobic-w-kryzysie.html [dostęp: 18.11.2016].
 14. Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium, 2009, www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/historia-kryzysu-kalendarium [dostęp: 15.11.2016].
 15. Kalinowski M., Pronobis M. (red.), 2010, Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie, Warszawa: CeDeWu.
 16. Kamiński M., 2014, Wine banking, Warszawa: CeDeWu.
 17. Nawrot W., 2009, Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, Warszawa: CeDeWu.
 18. Opiela N., 2002, Alternative Investments: Is Now the Time?, Journal of Financial Planning, Vol. 15: 58-67.
 19. Osiński K., 2010, Biznes międzynarodowy na progu XXI wieku - kompendium, Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
 20. Ostrowska E., 2014, Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 21. Pełka W., 2009, Inwestycje alternatywne jako innowacyjna forma alokacji kapitału, w: M. Mikita, W. Pełka, Rynki inwestycji alternatywnych, Warszawa: Poltext, 15-25.
 22. Przyczyny i skutki kryzysu w USA, 2008, www.bankier.pl/wiadomosc/Przyczyny-i-skutki-kryzysu--w-USA-1739652.html [dostęp: 15.11.2016].
 23. Słomski D., 2016, To już "gorączka złota"? Sprzedaż najmniejszych sztabek wzrosła 10-krotnie, www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/goraczka-zlota-inwestowanie-mennica-polska,205,0,2187725.html [dostęp: 18.11.2016].
 24. Stolz R., 2010, Finding Alternative Investments that Make Sense to your Clients, Journal of Financial Planning, Vol. 23: 24-31.
 25. Stone J., Chambers L., 2001, Private Money Management. Switching from Mutual Funds to Private Money Managers, Boca Raton: CRC Press, 228-232.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu