BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gnap Michał (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Opcje realne jako alternatywa w wycenie projektów inwestycyjnych
Real Option as an Alternative in the Valuation of Investment Project
Źródło
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2017, R. 5, nr 2, s. 53-63, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Journal of Financial Management and Accounting
Słowa kluczowe
Opcje realne, Projekty inwestycyjne, Wycena projektów inwestycyjnych
Real options, Investment project, Evaluation of investment projects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawą funkcjonowania każdej firmy jest stosowanie podejścia value-based management. W myśl tej koncepcji konieczna jest umiejętność podejmowania działań zarówno o charakterze operacyjnym, jak i inwestycyjnym, które są ukierunkowane na wzrost określonych wielkości ekonomicznych w przyszłości. Aktualnie powszechnie używane miary efektywności inwestycji, np. NPV, IRR, nie do końca są adekwatnymi narzędziami do oceny efektywności inwestycji w obecnych turbulentnych warunkach rynkowych. Wszystkie niedoskonałości i ograniczenia charakteryzujące wyżej wymienione metody powodują, że kadra zarządzająca bardzo często podejmuje decyzje inwestycyjne intuicyjnie. Standardowa analiza NPV powinna być więc poszerzona o użycie dodatkowych narzędzi, jakimi są opcje realne. Celem niniejszej pracy nie jest scharakteryzowanie metod wykorzystywanych do szacowania opcji realnych, a zobrazowanie, w jaki sposób przedsięwzięcia z pozoru nieopłacalne poprzez wykrycie w nich możliwości elastycznego reagowania stają się inwestycjami, które mogą przynieść firmom ponadproporcjonalne zyski. (abstrakt oryginalny)

The most important function of every company is to create value for its owners. In this concept, it is necessary to make actions both operating and investing. They are targeted to increase economical value in the future. Very popular in this age net present value and internal rate of return, even though very popular, they face absolute tool. Every limitation which is typical for those methods, lead to situations where management must take decisions intuitively. So standard analysis NPV should be expanded by additional tools like the real option. The aim of this work is not to characterize approaches used for estimation of real option value, but to show how seemingly unprofitable investments can be profitable due to feature real options which can bring to company over-proportional profit. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AMRAM M., KALITULAKE N. 1999: Real Options, Managing Strategic Investment in an Uncertain Word, Harvard Business School Press, Boston.
 2. BOER F.P. 2002: Financial management of R&D, Research-Technology Management, 45 (4), 23-35.
 3. COPELAND T., ANTIKAROV V. 2001: Real Options: A Practitioner's Guide, Texere, New York.
 4. COPELAND T.E., KEENAN P.T. 1998a: How much is flexibility worth?, The McKinsey Quarterly 2, 38-50.
 5. COPELAND T.E., KEENAN P.T. 1998b: Making real options real, The McKinsey Quarterly 1 (3), 128-142.
 6. DAMODARAN A. 1997: Corporate Finance: Theory and practice, John Wiley & Sons, New York.
 7. MIELCARZ P., PASZCZYK P. 2015: Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. MYERS S., BREALEY R., ALLEN F. 2014: Principles of Corporate Finance, Wydawnictwo Mc Graw Hill, New Delhi.
 9. MUN J. 2002: Real Options Anlysis: Tools and techniques for valuing strategic investments and decisions, John Wiley & Sons, Hoboken.
 10. LUEHRMAN T.A. 1998: Strategy as a portfolio of Real Options, Harvard Business Review.
 11. PANFIL M., SZABLEWSKI A. 2015: Wycena przedsiębiorstw. Od teorii to praktyki, Poltex, Warszawa.
 12. PENNINGS E., LINT O. 1997: The option value of advanced R&D, European Journal of Operational Research 103 (1), 83-94.
 13. ROGOWSKI W. 2008: Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 14. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U. 2005 nr 183, poz. 1538.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9683
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ZFIR.2017.5.2.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu