BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilarczyk Bogna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Nestorowicz Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Rogala Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Jerzyk Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Postawy polskich konsumentów ekologicznej żywności wobec produktów zagranicznych
Polish Consumers' Attitude Toward Foreign Organic Food Products
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 268-275, tab., wykr., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Żywność ekologiczna, Etnocentryzm, Zachowania konsumenta, Kraj pochodzenia produktu, Badania konsumenckie, Wyniki badań
Organic food, Ethnocentrism, Consumer behaviour, Country of origin (COO), Consumer research, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Postępujące procesy globalizacji z jednej strony i nasilające się postawy etnocentryczne z drugiej, stały się punktem wyjścia do zainteresowania badaniami postaw konsumentów żywności ekologicznej wobec produktów zagranicznych. W artykule przedstawiono istotę etnocentryzmu konsumenckiego, charakterystykę rynku żywności ekologicznej w Polsce. Zasadniczą część artykułu stanowi prezentacja wyników badań poziomu etnocentryzmu konsumentów na rynku żywności ekologicznej w Polsce, ich postaw wobec żywności pochodzenia polskiego i zagranicznego. (abstrakt oryginalny)

Progressive processes of globalization on one hand, and increasing ethnocentric attitudes on the other, are a starting point for interest in research into the attitude of consumers of foreign organic food products. The article presents the essence of consumer ethnocentrism and characteristics of the organic food market in Poland. An essential part of this article presents results of the research of the level of Polish consumers' ethnocentrism in relation to organic food products and their attitude toward foreign organic food. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziadkiewicz-Ilkowska, A. (2010). Wpływ etnocentryzmu konsumenckiego na decyzje konsumenta. W: Z. Kędzior, R. Wolny (red.), Konsument w Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice. Katowice: CBiE AE w Katowicach.
 2. Ertmańska, K. (2011). Zachowania konsumenckie - etnocentryzm, internacjonalizm i kosmopolityzm konsumencki. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 51.
 3. Figiel, A. (2004). Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Grzybowska-Brzezińska, M. (2011). Świadomość ekologiczna konsumentów a ich zachowania na rynku żywności. Studies & Proceedings of Polish Association of Knowledge Management, 51, 251.
 5. Jeznach, M. i Jeżewska-Zychowicz, M. (2014). Produkt lokalny jako wyróżnik jakości w opinii konsumentów. Marketing i Rynek, 6, 316-328, CD.
 6. Murdoch, J. i Miele, M. (1999). Back to Nature: changing 'worlds of production' in the food sector. European Society for Rural Sociology Sociology Ruralis, 39 (4), 465-483.
 7. Nestorowicz, R. i Kaniewska-Sęba, A. (2014). Zastosowanie CETSCALE do pomiaru etnocentryzmu konsumenckiego na rynku produktów żywnościowych w Polsce. Marketing i Rynek, 6, 505-517, CD.
 8. Nestorowicz, R. i Pilarczyk, B. (2014). Rozwój klastrów żywnościowych a etnocentryzm konsumencki. Marketing i Rynek, 6, 518-531, CD.
 9. Nestorowicz, R., Rogala, A., Jerzyk, E. i Pilarczyk, B. (2016). Etnocentryzm konsumencki w ujęciu lokalnym jako czynnik rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, XVIII (6), 132-139.
 10. Nestoroiwcz, R., Pilarczyk, B., Jerzyk, E., Rogala, A. i Disterheft, A. (2016). Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu "Postawy etnocentryczne konsumentów (w ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej". http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/projekty,c2098/zywnosc-ekologiczna,c7270/ (12.02.2017).
 11. Ozimek, J. (2003). Opinie konsumentów na temat istniejących zagrożeń związanych z żywnością. Żywienie Człowieka i Metabolizm, XXX (3-4), 874-879.
 12. Shimp, T.A. i Sharma, S. (1987). Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24 (3), 280-289.
 13. Szromnik, A. i Wolanin-Jarosz, E. (2014). Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku - czynniki i procesy kształtowania (cz. 1). Marketing i Rynek, 4, 2-13.
 14. Szromnik, A. i Wolanin-Jarosz, E. (2013). Diagnoza poziomu etnocentryzmu konsumenckiego Polaków z wykorzystaniem metody CETSCALE. Konsumpcja i Rozwój, 1, 98-111.
 15. Szromnik, A. i Wolanin-Jarosz, E. (2014). Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku - czynniki i procesy kształtowania (cz. 2). Marketing i Rynek, 5, 2-10.
 16. Urbonavicius, S., Dikcius, V. i Petrauskas, A. (2010). Impact of Ethnocentrism on Buyer's Choice of Organic Food Products. Business and Management, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, 511-517.
 17. Von Braun, J. i Díaz-Bonilla, E. (2008). Globalization of food and agriculture and the poor. Waszyngton: International Food Policy Research Institute. IFPRI.
 18. Watts, M. i Goodman, D. (2005). Agrarian Questions: Global Appetite, Local Metabolism: Nature, Culture, & Industry in Fin-de-Siecle Agro-Food Systems. W: M. Watts, D. Goodman (red.), Globalising Food: Agrarian Questions and Global Restructuring. Nowy Jork: Routledge.
 19. Witek, L. (2014). Zachowania konsumentów na rynku produktów ekologicznych w Polsce i innych krajach europejskich. Handel Wewnętrzny, 1, 281-290.
 20. Włodarczyk, K. (2015). Globalizacja a patriotyzm ekonomiczny polskich konsumentów. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 214, 64-75.
 21. Zrałek, J. (2010). Czynniki motywujące konsumentów do zakupu ekologicznej żywności. Wyniki badań bezpośrednich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (609), Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 16, 391-400.
 22. Żakowska-Biemans, S. i Gutowska, K. (2003). Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu