BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Piotr Grzegorz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wielkość dotacji na działalność statutową a efektywność naukowa wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
The Amount of Statutory Grant and Scientific Efficiency of Warsaw University of Life Sciences' Faculties
Źródło
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2017, R. 5, nr 2, s. 65-75, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Journal of Financial Management and Accounting
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Dotacje, Szkolnictwo wyższe
Public finance, Subsidies, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Abstrakt
Zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej szkoły wyższe finansowane są przede wszystkim z funduszy publicznych. Wielkość środków przeznaczonych na ten cel wynika z wartości i ze znaczenia, jakie społeczeństwa wiążą z upowszechnianiem kształcenia na poziomie wyższym. Coraz większe znaczenie w określaniu poziomu dotacji odgrywają jednak wskaźniki efektywności. Tym samym punktem wyjścia przy projektowaniu procedur alokacji środków publicznych jest postulat, aby do jednostek bardziej efektywnych trafiało więcej środków niż do jednostek mniej efektywnych. Hipoteza badawcza opracowania zakłada, że istnieje silna, pozytywna korelacja między wielkością dotacji na działalność statutową a efektywnością naukową wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

Both in Poland and in other European Union countries, universities are primarily financed from public funds. This is due to the role that societies assign the spread of higher education. However, increasingly important in determining the level of public funds play performance indicators. Thus, the starting point in designing procedures for allocation is the postulate that more efficient units (faculties) should get much more funds than to less efficient. The hypothesis of the research assumes that there is a high positive correlation between the amount of the statutory grant and scientific efficiency of Warsaw University of Life Sciences' faculties. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BRESCHI S., LISSONI F., MONTOBBIO F. 2007: The scientific productivity of academic inventors: New evidence from Italian data, Economics of Innovation and New Technology 16, 101-118.
 2. FIEDOR B. 2015: Publiczne finansowanie szkolnictwa wyższego w Europie - zmieniające się mechanizmy i modele [w:] J. Wilkin (red.), Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część IV. Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 17-40.
 3. GUILFORD J.P. 1956: Fundamental statistics in psychology and education, McGraw-Hill, New York.
 4. GUS 2016: Szkoły wyższe i ich finanse, 2001-2015, Warszawa.
 5. KAIKKONEN D. 2016: Shifting from Enrollment - to Performance-Based Funding in Higher Education: What Can We Learn from Washington's Experience?, Education Finance and Policy 11, 482-498.
 6. KAMERSCHEN D.R., McKENZIE R.B., NARDINELLI C. 1991: Ekonomia, Wydawnictwo Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 7. Komisja Europejska 2009: Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie. Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 8. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 stycznia 2016 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2016.
 9. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 czerwca 2016 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2016.
 10. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 września 2016 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2016.
 11. KUKUŁA K. 2012: Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13, 5-16.
 12. LOCHNER L., MORETTI E. 2004: The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates, Arrests, and Self-Reports, American Economic Review 94, 155-189.
 13. McMAHON W.W. 2002: Education and Development. Measuring the Social Benefits, Oxford University Press, Oxford.
 14. MAJEWSKA K. 2015: Skąd się biorą pieniądze na uczelni? Część II. Finansowanie badań z dotacji statutowej, Pismo Uczelni "UW" 72, 8-11.
 15. MENDOZA R.L. 2011: Fluoride-Treated Water and the Problem of Merit Goods, Water Policy, 38-52.
 16. MURIAS P., De MIGUEL J.C., ROGRIGUEZ D., 2008: A Composite Indicator for University Quality Assessment: The Case of Spanish Higher Education System, Social Indicators Research 89, 129-146.
 17. MUSGRAVE R.A. 1987: Merit Goods [w:] J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (red.), The New Palgrave: A Dictionary of Economic, Wyd. I, Palgrave MacMillan, London, 452-453.
 18. OECD 2008: Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide, OECD Publishing, Paris.
 19. PARUOLO P., SAISANA M., SALTELLI A.: Ratings and rankings: voodoo or science?, Journal of the Royal Statistical Society. Series A, Statistical in Society, 176, 609-634.
 20. Sprawozdanie Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego z działalności Uczelni za 2015 rok, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.
 21. SZUWARZYŃSKI A., JULKOWSKI B. 2014: Wykorzystanie wskaźników złożonych i metod nieparametrycznych do oceny i poprawy efektywności funkcjonowania wyższych uczelni technicznych, Edukacja 128, 54-74.
 22. WILKIN J. 2009: Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce [w:] Z. Morawski (red.), Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 79-132.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9683
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ZFIR.2017.5.2.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu