BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mądra-Sawicka Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kalisiak Aneta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Struktura kapitału przedsiębiorstw budowlanych notowanych i nienotowanych na rynku kapitałowym
The Capital Structure of the Construction Companies Listed and Non-listed on Stock Exchanged
Źródło
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2017, R. 5, nr 2, s. 77-92, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Journal of Financial Management and Accounting
Słowa kluczowe
Struktura kapitału, Spółki giełdowe, Sektor budowlany
Capital structure, Stock market companies, Construction sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem przeprowadzonych badań była ocena różnic w kształtowaniu struktury kapitału w polskich przedsiębiorstwach sektora budowlanego notowanych i nienotowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badania przeprowadzono dla przedsiębiorstw działających w latach 2012-2015. Do spółek notowanych zakwalifikowano 39 przedsiębiorstw, do grupy nienotowanych - 151 przedsiębiorstw o największych przychodach ogółem w badanym okresie (dla podmiotów, dla których NAICS 23 był wyróżniony jako główna działalność). Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono istotne zróżnicowanie struktury kapitału w badanych grupach przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa niegiełdowe charakteryzowały się słabszym i bardziej zróżnicowanym zaangażowaniem zadłużenia długoterminowego. Ponadto w podmiotach tych w relacji do spółek giełdowych nie wystąpiła tendencja wzrostu kapitału własnego wraz z wyższym poziomem zadłużenia. (abstrakt oryginalny)

The objective of the study was an evaluation of the differences in the capital structure among Polish construction companies listed and non-listed on the Warsaw Stock Exchange. The study was conducted in 2012-2015. The research compares two groups: 39 companies listed on the stock and 151 companies nonlisted but with the value of the highest total revenues during the research period (for entities with NAICS 23 which was awarded as the main activity). The study confirmed that there is a significant differentiation of capital structure among studied enterprise groups. The group of nonlisted companies was characterized by lower and more diversified exposure to long-term debt. Moreover, in those entities, there was no tendency towards higher equity involvement with higher debt level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ANG J.S., COLE R.A., LIN J.W. 2000: Agency costs and ownership structure, Journal of Finance 55 (1), 81-106.
 2. BAKER H.K., MARTIN G.S. 2011: Capital structure and corporate financing decisions, The Rober W. Kolb series in Finance, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 3. BEVAN A.A., DANBOLT J. 2002: Capital structure and its determinants in the UK - a decompositional analysis, Applied Financial Economics 12 (3), 159-170.
 4. BIAŁEK-JAWORSKA A., DZIK-WALCZAK A., NEHREBECKA N. 2015: Determinanty finansowania działalności przedsiębiorstw kredytem bankowym: meta-analiza, Bank i Kredyt 46 (3), 253-298.
 5. BOOTH L., AIVAZIAN V., DEMIRGUC-KUNT A., MAKSIMOVIC V. 2001: Capital structures in developing countries, Journal of Finance 56 (1), 87-130.
 6. CHEN J.J. 2004: Determinants of capital structure of Chinese-listed companies, Journal of Business Research 57 (12), 1341-1351.
 7. ČRNIGOJ M., MRAMOR D. 2009: Determinants of capital structure in emerging European economies: Evidence from Slovenian firms. Emerging Markets Finance and Trade 45 (1), 72-89.
 8. CZAPIEWSKI L., KUBIAK J. 2013: Metody określania wag w wielowymiarowej analizie porównawczej a adekwatność pomiaru poziomu asymetrii informacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia (59), 69-80.
 9. DELCOURE N. 2007: The determinants of capital structure in transitional economies, International Review of Economics & Finance 16 (3), 400-415.
 10. DENIS D.J., MIHOV V.T. 2003: The choice among bank debt, non-bank private debt, and public debt: evidence from new corporate borrowings, Journal of Financial Economics 70 (1), 3-28.
 11. FAMA E.F., FRENCH K.R. 2002: Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt, The review of Financial Studies 15 (1), 1-33.
 12. FAMA E.F., JENSEN M.C. 1983: Agency problems and residual claims, The Journal of Law and Economics 26 (2), 327-349.
 13. FRIEND I., LANG H.P. 1988: An empirical test of the impact of managerial self-interest on corporate capital structure, Journal of Finance 43, 271-281.
 14. GHOSH S., SENSARMA R. 2004: Does Monetary Policy Matter for Corporate Governance? Firm-Level Evidence From India in Corporate Governance, Emerald Group Publishing Limited.
 15. GRAHAM J.R. 2000: How big are the tax benefits of debt?, Journal of Finance 55, 1901-1941.
 16. GRAHAM J.R., HARVEY C.R. 2001: The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field, Journal of Financial Economics 60, 187-243.
 17. GUS, 2012: Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych, Warszawa.
 18. GUS, 2013: Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych, Warszawa.
 19. GUS, 2014: Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych, Warszawa.
 20. GUS, 2015: Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych, Warszawa.
 21. HADLOCK C.J., JAMES C.M. 2002: Do banks provide financial slack?, Journal of Finance 57, 1383-1420.
 22. HOVAKIMIAN A., OPLER T., TITMAN S. 2001: The debt-equity choice, Journal of Financial and Quantitative Analysis 36 (1), 1-24.
 23. JALILVAND A., HARRIS R.S. 1984: Corporate behavior in adjusting to capital structure and dividend targets: An econometric study, Journal of Finance 39 (1), 127-145.
 24. de JONG A.D., KABIR R., NGUYEN T.T. 2007: Capital Structure around the World: The Roles of Firm- and Country-Specific Determinants, Journal of Banking and Finance 32 (9), 1954-1969.
 25. KAYHAN A., TITMAN S. 2007: Firms' histories and their capital structures, Journal of Financial Economics 83 (1), 1-32.
 26. KORALUN-BEREŹNICKA J. 2016: Wpływ kraju i sektora oraz wielkości przedsiębiorstwa na strukturę kapitału przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 27. KUBIAK J. 2011: Metody badania asymetrii informacji w przedsiębiorstwie w zakresie alokacji kapitału, Gospodarka Narodowa 4, 236, 45-67.
 28. LEARY M.T., ROBERTS M.R. 2005: Do firms rebalance their capital structures?, Journal of finance 60 (6), 2575-2619.
 29. MACKAY P., PHILLIPS G.M. 2005: How does industry affect firm financial structure? The Review of Financial Studies 18 (4), 1433-1466.
 30. NEHREBECKA N., BIAŁEK-JAWORSKA A., DZIK-WALCZAK A. 2016: Źródła finansowania przedsiębiorstw. Stan badań i ich metaanaliza, Difin, Warszawa.
 31. RAJAN R.G., ZINGALES L. 1995: What do we know about capital structure? Some evidence from international data, Journal of Finance 50, 1421-1460.
 32. SHIN H.H., PARK Y.S. 1999: Financing constraints and internal capital markets: evidence from Korean 'chaebols', Journal of Corporate Finance 5 (2), 169-191.
 33. TITMAN S., WESSELS R. 1988: The determinants of capital structure choice, Journal of Finance 43 (1), 1-19.
 34. WALD J.K. 1999: How firm characteristics affect capital structure: an international comparison, Journal of Financial Research 22 (2), 161-187.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9683
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ZFIR.2017.5.2.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu