BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pluta-Olearnik Mirosława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Firmy usługowe born global z perspektywy polskich liderów globalnych
Service Companies Born Global from the Perspective of the Polish Global Leaders
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 276-282, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Internacjonalizacja, Przedsiębiorstwo usługowe, Organizacja born global, Nowe technologie, Rynek globalny
Globalization, Internationalization, Service enterprise, Born global, High-tech, Global market
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Problematyka artykułu koncentruje się na tzw. wczesnej internacjonalizacji przedsiębiorstw, określanej w literaturze mianem born global. Celem artykułu jest odpowiedź na pytania: czy firmy usługowe przyjmują strategie born global i podejmują konkurowanie na światowym rynku usług w XXI wieku oraz jakie są doświadczenia tego typu wczesnej internacjonalizacji wśród polskich firm usługowych? W badaniach wykorzystano metodę analizy zawartości czasopiśmiennictwa zagranicznego i polskiego, metodę studiów przypadku oraz wyniki własnych badań nad strategiami marketingowymi w procesie internacjonalizacji firm usługowych. W rezultacie ukazano konkretną ścieżkę takiej internacjonalizacji w odniesieniu do polskich firm usługowych, tj. od założenia akademickiego start up, przez poszukiwanie poważnego inwestora i rozwój, po sprzedaż firmy dużym globalnym graczom. (abstrakt oryginalny)

The issue of the article focuses on the early internationalization of enterprises referred as born global. This article aims to answer the following questions: whether firms adopt strategies born global and take to compete in the global market in the twenty-first century, and what are the prospects for the development of this type of early internationalization of Polish service companies? The study used the method of content analysis of foreign and Polish periodicals, the method of case studies and based on their own research results on marketing strategies in the process of internationalization of service companies. As a result, shown a particular path of the internationalization with respect to the Polish service companies, ie. from the foundation of the academic start-up, the search for a serious investor and development and the sale of large global players. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Blanke-Ławniczak, K. (2014). Polskie przedsiębiorstwa typu born global - case study. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 799. Ekonomiczne Problemy Usług, 111.
 2. Danik, L., Duliniec, E. i Kowalik, I. (2016). The Polish Born Global Firms: Founding Processes and Motives of Early Internationalisation. Transformations in Business & Economics, 15, 2(38).
 3. Duliniec, E. (2009). Marketing międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Cieślik, J. i Kaciak, E. (2009). The speed of internationalization of entrepreneurial start-ups in a transition environment. Journal of Development Entrepreneurship, 14 (4).
 5. Freeman, S. i Cavusgil, S.T. (2007). Towards a Typology of Commitment Stages Among Managers of Born-Global Firms. A study of Accelerated Internationalization. Journal of International Marketing, 15 (4).
 6. Oviatt, B.M. i McDougall, P.P. (1994). Toward a theory of International New Ventures. Journal of International Business Studies, 25 (1).
 7. Jantunen, A., Nummela, N., Puumalainen i K., Saarenketo, S. (2008). Strategic Orientations of Born Globals - Do They Really Matter? Journal of World Business, 43, 164.
 8. Jarosiński, M. (2012). Early Internationalisation of Polish Companies. Research results. Journal of Management and Financial Sciences, 5 (3).
 9. Jonas, A. (2010). Usługi na rynkach międzynarodowych. W: A. Czubała, R. Niestrój, W. Wiktor (red.), Strategie marketingowe eksporterów. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
 10. Hollensen, S. (2011). Global Marketing. New York: Pearson Prentice Hall.
 11. Hollensen, S. (2004). Global Marketing a Decision-Oriented Approach. Europe: FT Prentice Hall.
 12. Knight, G. i Cavusgil, S.T. (2004). Innovation, Organizational Capabilities, and the Born-Global Firm. Journal of International Business Studies, 35.
 13. Knigt, G. (2015). Born global firms: evolution of a contemporary phenomenon. Entrepreneurship in International Marketing. Advances in International Marketing, 25.
 14. Masłowski, A. (2007). Rola technik informacyjnych w świadczeniu usług w krajach Unii Europejskiej. W: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej. Warszawa: IBRKiK.
 15. OECD (2010). Information Technology Outlook. www.oeced.org/sti/ito
 16. Servais, P.T., Madsen, K. i Rasmussen, E.S. (2007). Small manufacturing firm's involvement in international e-business activities. Advances in International Marketing, 17.
 17. Pietrasieński, P. (2005). Międzynarodowe strategie marketingowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 18. Pluta-Olearnik, M. (2013). Strategie marketingowe przedsiębiorstw usługowych w procesach internacjonalizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 19. Zimny, Z. (2008). Usługi: charakterystyka i transakcje międzynarodowe. W: A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offsoring, i shared services center. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 20. Yip, G.S. (2004). Strategia globalna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu