BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyrcz Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, absolwentka), Bartosik-Purgat Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Preferencje chińskich konsumentów w stosunku do produktów spożywczych - wyzwania dla przedsiębiorstw zachodnich
Preferences of Chinese Consumers in Relation to Food Products - Challenges for Western Enterprises
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 283-291, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rynek, Artykuły spożywcze, Preferencje konsumenta, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Rynek słodyczy
Market, Foodstuffs, Consumer preferences, International enterprise, Sweets market
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Rynek chiński, ze względu na liczbę ludności, zmianę preferencji żywieniowych oraz nieustanny wzrost gospodarczy, jest niezwykle atrakcyjny dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Jednakże działalność na nim i osiągnięcie sukcesu jest determinowane wieloma czynnikami, które w większości zależą od preferencji, zwyczajów konsumpcyjnych oraz innych wartości kulturowych nabywców chińskich. Czynniki te mają szczególne znaczenie w przypadku produktów żywnościowych. Celem artykułu jest identyfikacja preferencji konsumentów chińskich w odniesieniu do produktów spożywczych (ze szczególnym uwzględnieniem segmentu przekąsek i słodyczy) oraz czynników je determinujących. Artykuł ma charakter analityczno-empiryczny, zastosowano w nim metodę analizy treści oraz przypadków wybranych firm zagranicznych działających na rynku chińskim. Rezultaty analizy wskazują istnienie wielu czynników kulturowych, które stanowią dużą barierę dla przedsiębiorstw zachodnich podczas wejścia na rynek chiński. Specyfika produktów spożywczych wpływa na znaczną ich zależność od upodobań i zwyczajów kulturowych konsumentów. Brak dostosowania produktów do tych czynników jest często przyczyną niepowodzenia. Natomiast ich poznanie, poszanowanie i adaptacja oferty może przyczynić się do dużego sukcesu w działalności na rynku chińskim. (abstrakt oryginalny)

Chinese market is extremely attractive for international enterprises because of the number of Chinese population, changes in food preferences and constant economic growth. However, business activity on this market and success is determined by many factors, most of which depend on the preferences, consumption habits and other cultural values of Chinese consumers. These factors are especially important in the case of food products. The purpose of the paper is to identify the preferences of Chinese consumers in relation to food products (with emphasis on segment of snacks and sweets) and the factors determining them. The paper is both analytical and empirical, the literature review and the analysis of selected case studies of foreign companies operating in the Chinese market were used. The results of the analysis indicate the existence of many cultural factors, which are a large barrier for western enterprises while entering the Chinese market. The specificity of food products affects their dependence on preferences and cultural habits of consumers. The lack of adaptation because of these factors is often a reason of failure. However, their understanding, respect and adaptation may lead to a great success in business in the Chinese market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik-Purgat, M. (2010). Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 2. Bartosik-Purgat, M. (2004). Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym. Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 3. Beer, J. (2012). Marketing to China: Oreo's Chinese twist. http://www.canadianbusiness.com/business-news/industries/marketing-to-china-oreos-chinese-twist/ (22.01.2017).
 4. Bobbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Chan, A.K.K. i Huang, Y.-Y. (2001). Principles for brand naming in Chinese: the case of drinks, Marketing Intelligence & Planning, 19 (5), 309-318.
 6. Curtis, K.R., McCluskey, J.J. i Wahl, T.I. (2007). Consumer preferences for western-style convenience foods in China. China Economic Review, 18 (1), 1-14.
 7. Dayal-Ghulati, A. i Lee, A.Y. (2004). Kellogg on China. Strategies for Success. Evanston: Northwestern University Press.
 8. Doctoroff, T. (2012). What Chinese want. New York: Pallgrave Macmillan.
 9. Doland, A. (2012). Chicken-and-Pepsi Chips?! Cola Brand and Lays Team Up for Snack Flavor in China. http://adage.com/china/article/china-news/pepsi-cola-and-lays-team-up-for-snack-flavor-in-china/238655/ (25.01.2017).
 10. Flannery, R. (2004). China Is a Big Prize. http://www.forbes.com/forbes/2004/0510/163.html (15.01.2017).
 11. Kajdański, E. (2005). Chiny. Leksykon. Historia, gospodarka, kultura. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 12. Kemp, S. (2016). Digital in 2016 report: We Are Social's, 27 January 2016. http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016 (10.06.2016).
 13. Ko, S. i Woo, C.H.L. (2008). McDonald's: Is China Lovin' It? Harvard Business Review. December 02.
 14. Leppman, E.J. (2005). Changing rice bowl. Economic Development and Diet in China. Hong Kong: Hong Kong University Press.
 15. Nelson, Ch. (2011). Understanding Chinese Consumers. Chinese Business Review, 1 July 2011, http://www.chinabusinessreview.com/understanding-chinese-consumers/ (28.01.2017).
 16. Ning, L. (2016). Snack market in China. http://daxueconsulting.com/snack-market-in-china/ (12.02.2017).
 17. PepsiCo Polska (2017). Historia PepsiCo. http://www.pepsicopoland.com/pl/Strona,Historia_PepsiCo,3.html (28.01.2017).
 18. Rarick, Ch.A. (2005). Frito-Lay Adapts to the Chinese Market, 22. of March 2005. https://ssrn.com/abstract=1117275 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1117275 (10.01.2017).
 19. Reddy, S.K. (2014). An Oreo with Chinese characteristics. http://www.emeraldgrouppublishing.com/learning/ami/issue_01/AMI-Issue01-article08.pdf (30.01.2017).
 20. Rosecky, R.B., Smith, L.W. i Ying, Z. (2003). An Empirical Comparison of Consumer Package Labels of Chinese and World Brand Products Sold in China. Journal of Global Marketing, 16 (4), 7-33.
 21. Van Hinsbergh, G. (2016). The 8 Great Regional Cuisines of China. http://www.chinahighlights.com/travelguide/chinese-food/eight-cuisine.htm (22.02.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu