BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpon Jakub (Szczecińska Szkoła Wyższa), Kosobucka Magdalena (Unipromotion Magdalena Kosobucka), Serej Patrycja (Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon)
Tytuł
Analiza funkcjonowania i zarządzania spółdzielnią socjalną w ujęciu konkurencyjności na rynku lokalnym
An Analysis of the Functioning and Management of Social Cooperatives - The Competitiveness Aspect in the Local Market
Źródło
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 10, s. 71-84, tab., rys., wykr., bibliogr. 15 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Tytuł własny numeru
Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu - egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne
Słowa kluczowe
Spółdzielnie socjalne, Przedsiębiorczość, Rynek pracy, Konkurencyjność, Rynki lokalne
Social cooperatives, Entrepreneurship, Labour market, Competitiveness, Local markets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W całej gospodarce Unii Europejskiej, w tym w Polsce, panuje tendencja do tworzenia różnych podmiotów ekonomii społecznej. Dąży się bowiem do uwypuklenia społecznej roli człowieka i pomocy osobom narażonym na wykluczenie społeczne. Ośrodki ekonomii społecznej w tym spółdzielnie socjalne, mają więc pomagać osobom będącym w gorszej sytuacji społeczno-ekonomicznej np. poprzez celową interwencję na rynku pracy, tj. umożliwienie im powrotu na ścieżkę zatrudnienia, a tym samym zmniejszenie bezrobocia. Z perspektywy zatrudnienia ekonomia społeczna pomaga im poznać zasady aktywnego poszukiwania pracy, zwiększyć poziom kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i warsztatach oraz znaleźć zatrudnienie. Natomiast z perspektywy przedsiębiorczości wspiera tworzenie podmiotów gospodarczych ujętych w systemie prawno-finansowym, które pomagają osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i aktywizują je poprzez celowe działania. Spółdzielnie socjalne jako podmioty gospodarcze borykają się jednak z wieloma problemami natury administracyjnej, prawnej i strategiczno-politycznej, co utrudnia ich tworzenie i funkcjonowanie. (abstrakt oryginalny)

There is a strong tendency to establish various social economic entities in the European Union. In Poland, this task is handled by Social Economy Centres, which among others, engage in incubating Social Cooperatives. From the employment perspective, Social Cooperatives help excluded people learn the principles of active job searches, as well as, to raise their level of competencies, skills, and professional qualifications through means like self-employment. Unfortunately, as economic entities, despite their positive initiative, they struggle with many administrative and legal problems, which hinder their establishment and functioning. Only several Social Economy Support Centres are active in the West Pomeranian Voivodeship. Research has confirmed generally recognizable problems concerning the establishment (incubation). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bociąga A., Surmacz B., 2012, Istota, cele i zakres działań ekonomii społecznej w Polsce, http://poznan.
 2. naszemiasto.pl/artykul/istota-cele-i-zakres-dzialan-ekonomii-spolecznej-w-polsce,1570541,art,t,id,tm.html [dostęp: 10.12.2015].
 3. Co to jest ekonomia społeczna?, 2013, www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225 [dostęp: 10.12.2015].
 4. Frączak P., Wygnański J. (red.), 2008, Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju. Zaproszenie do dyskusji, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 5. Hausner J., 2007, Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, w: Ekonomia społeczna a rozwój, red. J. Hausner, Kraków: Małopolska Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 6. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012-2013, Departament Pożytku Publicznego w MPiPS, Warszawa 2015, bip.kprm.gov.pl/download/75/13733/RM-24-4-15dlaSejmuiSenatu.pdf [dostęp: 15.12.2015].
 7. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, 2014, Monitor Polski, poz. 811, t. 1, www.pozytek.gov.pl/Krajowy,Program,Rozwoju,Ekonomii,Spolecznej,3495.html [dostęp: 15.09.2015].
 8. Prałat Z., 2012, Jak to działa: formalnoprawne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnej tworzonej przez osoby prawne, t. I, Warszawa: Biblioteka Spółdzielni Socjalnej.
 9. Raport końcowy: Ewaluacja projektów dotyczących wsparcia ekonomii społecznej, www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Ewaluacja_proj_dot_wsparcia_ekonomii_spolecznej_3062013.pdf [dostęp: 15.12.2015].
 10. Raport z realizacji projektu pt. "Niezależne samodzielne spółdzielnie socjalne", 2015, Kaiser Boys na zlecenie 4C Krzysztof Musiatowicz, Szczecin.
 11. Sienicka A., 2011, Spółdzielnia socjalna, www.ekonomiaspoleczna.pl/x/672519 [dostęp: 4.01.2016].
 12. Surmacz S., 2013, Marketing wartości w poszukiwaniu klientów spółdzielni socjalnej, t. 5, Warszawa: Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej.
 13. Szpon J., Serej P., Kosobucka M., 2015, Rola ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w tworzeniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych w województwie zachodniopomorskim, w: Finanse ekonomii społecznej, red. M. Majchrzak, Szczecin - Poznań: Wyd. WSB.
 14. Urban D., 2006, Polityka spójności w świetle Strategii Lizbońskiej, w: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna polityce Unii Europejskiej, red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 15. Żbik W., 2014, Spółdzielczość socjalna. Poradnik skrajnie praktyczny, t. I, Katowice: Biblioteczka Praktyka Ekonomii Społecznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0152
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu