BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Janusz (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Rola i zadania szkolnego doradcy zawodowego w planowaniu ścieżki kształcenia ucznia
The Role and the Tasks of School Employment Counsellor in Planning the Student's Education Path
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 333-344, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo ponadpodstawowe, Kształcenie, Doradztwo zawodowe
Secondary education, Education, Careers advice
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wybór zawodu to bardzo istotna decyzja, przed podjęciem której staje każdy młody człowiek. Ma ona istotny wpływ na dalsze życie (zawodowe i poniekąd osobiste) każdego człowieka. Dlatego w trakcie edukacji uczeń może skorzystać z pomocy specjalistów z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego. W artykule omówione zostały podstawy prawne funkcjonowania doradztwa zawodowego w polskich placówkach oświatowych. Ponadto przedstawione zostały wymagania formalne, zakres obowiązków i cechy charakteru, jakimi musi legitymować się szkolny doradca zawodowy. (abstrakt oryginalny)

The choice of profession is a crucial decision which every young person has to make. It has a significant impact on life (professional and to a certain extent personal) of each person. Therefore, in the course of education the student can benefit from the help of specialists in the field of guidance and employment counselling. The article discusses the legal basis of employment counselling in Polish educational institutions. Moreover, it presents the formal requirements, responsibilities and traits of character which the school employment counsellor should have. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baraniak B.: Kształcenie doradców zawodowych na studiach podyplomowych, [w:] Bednarczyk H., Figurski J., Żurek M. (red.): Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. WSP ZNP, ITE, Radom 2000.
 2. Figurski J., Symela K.: Doradca zawodowy - wymagania kwalifikacyjne, [w:] Bednarczyk H., Figurski J., Żurek M. (red.): Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. WSP ZNP, ITE, Radom 2000.
 3. Furmanek W.: Podstawy edukacji zawodowej. Fosze, Rzeszów 2000.
 4. Kargulowa A.: O teorii i praktyce poradnictwa. PWN, Warszawa 2004.
 5. Kukla D.: Kompetencje komunikacyjne jako atrybut doradcy zawodowego, [w:] Kukla D. (red.): Komunikacja w doradztwie zawodowym. ITE - PIB, Radom 2008.
 6. Łukaszewicz A.: Wewnątrzszkolny system doradztwa, czyli przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, [w:] Kotarba M. (red.): ABC Poradnictwa zawodowego w szkole. KOWEZiU, Warszawa 2008.
 7. Nowicka B.: Motywy wyboru zawodu doradcy zawodowego, [w:] Kukla D. (red.): Komunikacja w doradztwie zawodowym. ITE - PIB, Radom 2008.
 8. Pater M., Woźniak M.: O współpracy doradcy zawodowego z nauczycielami, [w:] Kotarba M. (red.): ABC poradnictwa zawodowego. KOWEZiU, Warszawa 2008.
 9. Pituła B.: Rola nauczyciela w systemie orientacji zawodowej, [w:] Stopińska-Pająk A. (red.): Edukacja dorosłych. Doradca zawodowy. Rynek pracy. WSP TWP, Warszawa 2006.
 10. Rudnicki W.: Nauczyciel jako doradca w nowej zreformowanej szkole, [w:] Wojtasik B. (red.): Podejmowanie decyzji zawodowych w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. IP UWr, Wrocław 2001.
 11. Wojtczuk-Turek A.: Psychologiczne korelaty efektywności doradcy zawodowego, [w:] Kukla D. (red.): Komunikacja w doradztwie zawodowym. ITE - PIB, Radom 2008.
 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 14. Szkolny doradca zawodowy, http://www.koweziu.edu.pl/pz.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu