BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak-Mrozek Milena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie relacji personalnych dla umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
The Importance of Personal Relationships for Companies' Internationalisation
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 292-299, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Współpraca, Badania ankietowe, Wyniki badań
Enterprise internationalization, Cooperation, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD, Artykuł został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/D/HS4/01138. Projekt "Globalny i lokalny wymiar sieci biznesowych", 2013-2017 (kierownik dr Milena Ratajczak-Mrozek)
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia relacji personalnych dla umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Analiza literatury przedmiotu wykazuje znaczenie relacji personalnych przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności podkreśla się ich rolę w identyfikowaniu zagranicznych okazji przez małe podmioty. Artykuł rozszerza analizę na wszystkie podmioty, niezależnie od wielkości przedsiębiorstw. Cel jest zweryfikowany na podstawie badań własnych i odpowiedzi uzyskanych od 345 przedsiębiorstw. Wyniki potwierdzają dużą rolę, jaką pełnią relacje personalne w internacjonalizacji przedsiębiorstw. Znaczenie tych relacji w umiędzynarodowieniu jest większe niż w przypadku współpracy sformalizowanej w ramach sieci współpracy, klastrów i instytucji branżowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the importance of personal relationships for the companies' internationalisation. Analysis of the literature proves the importance of personal relationships primarily for small and medium-sized enterprises. In particular, their role in identifying international opportunities by small companies is emphasised. The article broadens the analysis and includes all entities regardless of their size. The aim is verified on the basis of the responses obtained from 345 companies. The results confirm a large role of personal relationships in the companies' internationalisation. The importance of these relationships in internationalisation is greater than the role of formalized cooperation, such as industrial clusters or professional institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Abosag, I. i Naudé, P. (2014). Development of special forms of B2B relationships: Examining the role of interpersonal liking in developing Guanxi and Et-Moone relationships. Industrial Marketing Management, 43 (6), 887-896.
 2. Agndal, H. i Axelsson, B. (2002). Internationalization of the firm - The influence of relationship sediments. W: V. Havila, M. Forsgren i H. Håkansson (red.), Critical perspectives on internationalisation (437-456). Oxford: Elsevier.
 3. Agndal, H. i Chetty, S. (2007). The impact of relationships on changes in internationalisation strategies of SMEs. European Journal of Marketing, 41 (11/12), 1449-1474.
 4. Andersson, S. i Evers, N. (2015). International opportunity recognition in international new ventures - a dynamic managerial capabilities perspective. Journal of International Entrepreneurship, 13 (3), 260-276.
 5. Blois, K.J. (1997). When is a Relationship "A Relationship." W: H.G. Gemünden, T. Ritter, A. Walter (red.), Relationships and Networks in International Markets, 3-12. Oxford: Pergamon Press.
 6. Brojakowska-Trząska, M. (2016). Klastry jako instrument intensyfikacji internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Marketing i Zarządzanie, 43 (2), 33-46.
 7. Chandra, Y., Styles, C. i Wilkinson, I. (2009). The recognition of first time international entrepreneurial opportunities: Evidence from firms in knowledge-based industries. International Marketing Review, 26 (1), 30-61.
 8. Coviello, N. i Munro, H. (1995). Growing the entrepreneurial firm: networking for international market development. European Journal of Marketing, 29 (7), 49-61.
 9. Ellis, P. (2000). Social Ties and Foreign Market Entry. Journal of International Business Studies, 31 (3), 443-469.
 10. Ellis, P.D. (2011). Social ties and international entrepreneurship: Opportunities and constraints affecting firm internationalization. Journal of International Business Studies, 42 (1), 99-127.
 11. Fletcher, R. i Barrett, N. (2001). Embeddedness and the Evolution of Global Networks: An Australian Case Study. Industrial Marketing Management, 30 (7), 561-573.
 12. Fonfara, K., Deszczyński, B. i Dymitrowski, A. (2016). Informal Relationships in the Company Internationalization Process - Concept and Empirical Evidence. Referat wygłoszony na: 32nd Annual IMP Conference. Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships. Poznań.
 13. Ford, D. i Håkansson, H. (2006). IMP - some things achieved: much more to do. European Journal of Marketing, 40 (3), 248-258.
 14. Forsgren, M., Holm, U. i Johanson, J. (2005). Managing the embedded multinational. Cheltenham: Edward Elgar.
 15. Freeman, L.C. (1992). The Sociological Concept of "Group": an Empirical Test of Two Models. The American Journal of Sociology, 98 (1), 152-166.
 16. Gorynia, M. i Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, (5-6), 91-109.
 17. Håkansson, H. i Waluszewski, A. (2002). Managing Technological Development. IKEA, the environment and technology. Oxon: Routledge.
 18. Hallén, L. (1992). Infrastructural Networks in International Business. W: M. Forsgren & J. Johanson (red.), Managing Networks in International Business (77-92). Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers.
 19. Jankowiak, A.H. (2014). Lokalizacja w klastrze jako motyw internacjonalizacji przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1 (369), 263-271.
 20. Johanson, J. i Mattsson, L.-G. (1987). Interorganizational Relations in Industrial Systems: A Network Approach Compared with the Transaction-Cost Approach. International Studies of Management & Organization, 17 (1), 34-48.
 21. Johanson, J. i Mattsson, L.-G. (1988). Internationalisation in Industrial Systems - A Network Approach. W: N. Hood & J.-E. Vahlne (red.), Strategies in Global Competition (303-321). New York: Croom Helm.
 22. Johanson, J. i Vahlne, J.-E. (2009). The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership. Journal of International Business Studies, 40 (9), 1411-1431.
 23. Komulainen, H., Mainela, T. i Tahtinen, J. (2006). Social networks in the initiation of a high-tech firm's internationalisation. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 6 (6), 526-541.
 24. Kontinen, T. i Ojala, A. (2011). Network ties in the international opportunity recognition of family SMEs. International Business Review, 20 (4), 440-453.
 25. Manolova, T.S., Manev, I.M. i Gyoshev, B.S. (2010). In good company: The role of personal and inter-firm networks for new-venture internationalization in a transition economy. Journal of World Business, 45 (3), 257-265.
 26. Morgan, S.L. (2000). Social capital, capital goods, and the production of learning. Journal of Socio-Economics, 29 (6), 591.
 27. Musteen, M., Francis, J. i Datta, D.K. (2010). The influence of international networks on internationalization speed and performance: A study of Czech SMEs. Journal of World Business, 45 (3), 197-205.
 28. Nowiński, W. i Rialp, A. (2016). The Impact of Social Networks on Perceptions of International Opportunities. Journal of Small Business Management, 54 (2), 445-461.
 29. PARP (2015). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014. Warszawa.
 30. Ratajczak-Mrozek, M. (2009). Główne cechy relacji sieciowych przedsiębiorstw (podejście sieciowe, network approach). Organizacja i Kierowanie, 4, 75-83.
 31. Ratajczak-Mrozek, M. (2014). The Importance of Locally Embedded Personal Relationships for SME Internationalisation Processes - from Opportunity Recognition to Company Growth. Journal of Entrepreneurship Management and Innovation, 10 (3), 89-108.
 32. Ratajczak-Mrozek, M. i Małys, Ł. (2012). Supply chain cooperation and company performance. Argumenta Oeconomica, 29 (2), 89-107.
 33. Ritter, T., Wilkinson, I.F. i Johnston, W.J. (2002). Measuring network competence: some international evidence. Journal of Business & Industrial Marketing, 17 (5), 119-138.
 34. Welch, L.S. i Luostarinen, R.K. (1988). Internationalization: Evolution of a Concept. Journal of General Management, 14 (2), 36-64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu