BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bera Milena Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Zaremba Aneta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Formalnoprawne aspekty realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
Formal and Legal Aspects of the Implementation of Projects Funded by the European Union
Źródło
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 10, s. 85-93, wykr., bibliogr. 6 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Tytuł własny numeru
Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu - egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne
Słowa kluczowe
Kontrola realizacji projektu, Finansowanie projektów, Zarządzanie projektem, Środki unijne
Project realization control, Projects financing, Project management, EU funds union
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Powodzenie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w dużej mierze zależy od postępowania beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie i jej załącznikami, a ich niedopełnienie może spowodować rozwiązanie umowy. W artykule przedstawiono różne podejścia do zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Wskazano główne zapisy umowy o dofinansowanie, koncentrując się przede wszystkim na obowiązkach beneficjenta wynikających z zapisów umowy, których spełnienie warunkuje możliwość wydatkowania środków z funduszy unijnych. (abstrakt oryginalny)

A key challenge for organizations in the contemporary world is a successful balance between current business and changing business. The article presents a different approach to project management, with particular focus on projects co-financed from EU funds. It highlights the key provisions of the grant agreement, focusing mainly on the obligations of the beneficiary under with the provisions of the agreement, the fulfilment of which determines the possibility of spending EU funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aid Delivery Methods Helpdesk. Project Cycle Management Guidelines, 2004, Brussels: European Commission.
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.
  3. Stabryła A., 2006, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Warszawa: WN PWN.
  4. Wysocki R.K., 2013, Efektywne zarządzanie projektami, Gliwice: Helion.
  5. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w ramach narodowej strategii spójności 2007-2013. Informacja miesięczna za wrzesień 2014 r., Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
  6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 2015, Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0152
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu