BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Beściak Marta (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Wartościowanie ryzyka w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych w Polsce
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public risk management. T. 2, Wybrane zagadnienia, 2016, s. 11-22
Słowa kluczowe
Pomiar ryzyka, Zarządzanie ryzykiem, Sektor ubezpieczeniowy, Gospodarka publiczna
Risk measures, Risk management, Insurance sector, Public economy
Abstrakt
Obowiązująca w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych strategia zarządzania ryzykiem jest opracowaniem jednolitych zasad opisu, badania i jego oszacowania oraz zachowania względem zidentyfikowanego ryzyka. Przyjmuje ona za cel osiągnięcie jak najlepszych wyników w zarządzaniu ryzykiem poprzez usystematyzowanie tego procesu, zapoznanie z nim wszystkich pracowników oraz uświadomienie ich roli i odpowiedzialności. Ma ona zapewnić stały i jednolity sposób postępowania względem ryzyka w jednostkach w odniesieniu do realizowanych celów i zadań. Skutkiem ryzyka występującego w tych jednostkach może być brak realizacji ustawowych zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych i innych działań. Polityka wewnętrzna w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych w Polsce nakierowana jest na dążenie do osiągnięcia takiej kultury organizacyjnej, aby wszyscy pracownicy rozumieli, że ryzyko jest związane z każdą podejmowaną decyzją, a tym samym z każdym działaniem lub jego zaniechaniem, gdyż zarządzanie ryzykiem stanowi niezbędny element bieżącej pracy na wszystkich stanowiskach. Celem opracowania jest scharakteryzowanie możliwości i ograniczeń poprawy funkcjonowania zarządzania ryzykiem w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych na podstawie wartościowania ryzyka w tych jednostkach. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arnoldi J. (2011): Ryzyko. Wydawnictwo Sic! Warszawa.
  2. Eckerd A., Heidelberg R.L. (2015): Public Incentives, Market Motivations, and Contaminated Properties: New Public Management and Brownfield Liability Reform. "Public Administration Review", Retrieved March 10.
  3. van de Walle A.R.S. (2015): New Public Management and Citizens' Perceptions of Local Service Efficiency, Responsiveness, Equity and Effectiveness. "Public Management Review", Retrieved March 9.
  4. Vries J. (2013): Is New Public Management Dead. OECD, June, Web, 10 March 2015.
  5. Wróblewski R. (2011): Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 90.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu