BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadolska Jadwiga (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Projekt MoreEU i jego realizacja w Polsce
Moreeu Project and Its Implementation in Poland
Źródło
Przegląd Europejski, 2017, nr 1, s. 90-102, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca międzynarodowa, Demokracja, Bezpieczeństwo, Kryzys gospodarczy
International cooperation, Democracy, Security, Economic crisis
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest prezentacja założeń międzynarodowego projektu badawczego Jean Monnet Network - MoreEU More Europe to overcome the crisis ( Więcej Europy dla przezwyciężenia kryzysu) realizowanego w Instytucie Europeistyki na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2014-2017. W artykule omówione są społeczne przesłanki dla podjęcia projektu, jego cele, struktura, założenia badawcze i proces realizacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the assumptions of a Jean Monnet Network's international research project, MoreEU More Europe to Overcome the Crisis, conducted at the Institute of European Studies at the Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw between 2014 and 2017. The article discusses the social requirements for the project, its objectives, structure, research assumptions and implementation process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BORKOWSKI Paweł J., ROJEWSKA Marta, ZAMĘCKI Łukasz (2017), Whose story about Europe? The problem of acceptance and legitimisation of the European project in the eyes of young people, "Przegląd Europejski", no. 1.
 2. CESARZ Maciej (2016), Kryzys uchodźczy w Europie - zarys problemu, in: Konstanty A. Wojtaszczyk, Jolanta Szymańska (eds), Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, Warszawa.
 3. DZISIÓW-SZUSZCZYKIEWICZ Aleksandra (2011), "Arabska wiosna" - przyczyny, przebieg i prognozy, "Bezpieczeństwo Narodowe", no. 2.
 4. FISZER Józef M. (2015), Kryzys integracji europejskiej czy kryzys Unii Europejskiej? Przesłanki i skutki, "Przegląd Europejski", no. 3.
 5. JAS-KOZIARKIEWICZ Marta (2017), Best practices in communicating about the European Union, "Przegląd Europejski", no. 1.
 6. KSIĘŻOPOLSKI Mirosław, RYSZ-KOWALCZYK Barbara, ŻOŁĘDOWSKI Cezary (eds) (2009), Polityka społeczna w kryzysie, Warszawa.
 7. LEWANDOWSKI Wojciech, BISKUP Przemysław (2017), Report from the conference "EU Legitimacy in Time of Crisis: How to Overcome the Legitimacy and Democracy Deficit of the EU?", "Przegląd Europejski", no. 1.
 8. NADOLSKA Jadwiga, SZEWIOR Krzysztof (2016), Polityka społeczna w dobie kryzysu strefy euro, in: Tomasz G. Grosse (red.), Polityki europejskie w dobie kryzysu, Warszawa.
 9. STANDARD EUROBAROMETR 84 (2015), Autumn 2015, Report. Public opinion in the European Union.
 10. WIELGOSZ Przemysław (2013), Przedmowa. Koniec Europy jaką znamy, in: Przemysław Wielgosz (ed.), Koniec Europy jaką znamy, Warszawa.
 11. WITKOWSKA Marta (2017), Deliberation as a tool to find solutions to overcome the crisis in the European Union, "Przegląd Europejski", no 1.
 12. WOJTASZCZYK Konstanty Adam, NADOLSKA Jadwiga, CZUB Jarosław Filip (2014), Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania - wprowadzenie do problematyki badań, "Przegląd Europejski", no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu