BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orbik Zbigniew (Politechnika Śląska)
Tytuł
Problematyka odpowiedzialności w filozofii techniki
The Problem of Responsibility in the Philosophy of Technology
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 357-367, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność, Filozofia, Technika
Responsibility, Philosophy, Technology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje problematykę odpowiedzialności w filozofii techniki. Analizuje się zagadnienie miejsca problematyki odpowiedzialności we współczesnej filozofii oraz jej ujęcie w filozofii R. Ingardena. Następnie analizuje się rolę oraz miejsce problematyki etycznej w filozofii techniki, aby w dalszej części artykułu przejść do problematyki odpowiedzialności, zarysowującej się we współcześnie dynamicznie rozwijającym się świecie techniki, na przykładzie koncepcji H. Jonasa. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of responsibility in the philosophy of technology. The author analyzes the problem of the place and role of the concept of responsibility in contemporary philosophy and its presentation in the philosophy of R.Ingarden. Then he analyzes the role and place of the ethical issues in the philosophy of technology. In the second part of the article the author analyzes the concept of responsibility as it is emerging in today's rapidly evolving world of technology on the example of the concept of H. Jonas. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciążela H.: Etyka odpowiedzialności Hansa Jonasa a "trwały i zrównoważony rozwój" (imperatywy i dylematy). "Problemy Ekorozwoju", Vol. 1, No. 2, 2006.
 2. Dusek V.: Wprowadzenie do filozofii techniki. WAM, Kraków 2011.
 3. Filek J.: Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Znak, Kraków 2003.
 4. Ingarden R.: Książeczka o człowieku. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.
 5. Jonas H.: Philosophy at the End of the Century: a Survey of its Past and Future. "Social Research", No. 61, 1994.
 6. Jonas H.: Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologiczne. Kraków 1996.
 7. Jonas H.: Zmieniona natura działania ludzkiego. Zasada odpowiedzialności. Platan, Kraków 1996.
 8. Kiepas A.: Etyka jako czynnik ekorozwoju w nauce i technice. "Problemy ekorozwoju", Vol. 1, No. 2, 2006.
 9. Kunicka M.: Wychowanie a etyka odpowiedzialności. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja. T. 18, nr 3(71), 2015.
 10. McLuhan M.: Środki komunikowania - przedłużenie człowieka, [w:] Siciński A. (red.): Technika a społeczeństwo. Warszawa 1974.
 11. Podsiad A., Pszczołowski T., Więckowski Z. (red.): Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1983.
 12. Ricken F.: Etyka ogólna. Antyk, Kęty 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu