BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żołądkiewicz Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Samodzielność finansowa gmin w Polsce
Financial Independence of Municipalities in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 287-297, tab., bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Gmina, Finanse
District, Finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest ocena stopnia samodzielności finansowej gminy na tle pozostałych jednostek samorządu terytorialnego (miasta na prawach powiatu, powiaty, województwa) oraz na tle gmin różnej wielkości (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie). Do oceny poziomu samodzielności finansowej został wykorzystany wskaźnik dochody własne w relacji do dochodów ogółem. Ponadto została podjęta próba ogólnego opisu samodzielności jednostek samorządu terytorialnego z podziałem na konkretne płaszczyzny (polityczna, organizacyjna, gospodarcza, finansowa) oraz samodzielności finansowej z wyeksponowaniem aspektu samodzielności dochodowej i wydatkowej. (fragment tekstu)

Financial independence is considered to be a crucial instrument of self-governance. The aim of the research was the evaluation of the level of changes in local government units financial independence. The highest level of independence is found in the cities with poviat rights, whereas the lowest is found in poviats. In the communes, the level is average, but there are big differences between them in this aspect. The urban communes and those situated near big cities have a much higher level of financial independence than rural communes, situated far away from major cities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., Dz. U. z dnia 25 listopada 1994 r.
  2. Feret E., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego gwarancją samorządnego działania społeczności lokalnych, www.wspia.eu/file/15835/10-FERET.pdf (data dostępu 27.05.2014).
  3. GUS (2013), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2012, Warszawa.
  4. Jańczuk L. (2013), Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin.
  5. Jastrzębska M. (2012), Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
  6. Łyszkiewicz M. (2013), Znaczenie samodzielności dochodowej, "Gazeta Samorządu i Administracji", nr 7.
  7. Markowska-Bzducha E. (2005), Samodzielność finansowa polskich gmin, Radom.
  8. Zawora J. (2008), Samodzielność finansowa samorządu gminnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  9. Zawora J. (2010), Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nr 81 Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu