BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz (Społeczna Akademia Nauk), Wąs Izabela (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Paradygmaty tożsamości organizacyjnej
Paradigms of Organizational Identity
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 315-322, tab., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Tożsamość, Paradygmaty zarządzania
Identity, Management paradigms
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tożsamość organizacyjna jest nową koncepcją w zarządzaniu, która jednak szybko się rozwija. Badacze operują przede wszystkim na gruncie paradygmatów alternatywnych, w stosunku do dominującego w naukach o zarządzaniu podejścia neopozytywistyczno-funkcjonalistycznego. Najwięcej jest koncepcji bazujących na interakcjonizmie symbolicznym, można również znaleźć postmodernistyczne i krytyczne odniesienia do tożsamości organizacyjnej. (fragment tekstu)

The article depicts tree key suggestions to distinct paradigms of organizational identity in the area of management. These include: Neo-positivism-Functionalistic Approach, Interpretative-Symbolic Approach and Postmodernism. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, s. 86.
 2. Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 24.
 3. Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2010), Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 35-36, 308.
 4. Dunn R.G. (1998), Identity Crises: A Social Critique of Postmodernity, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 5. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, s. 299.
 6. Gitling M. (2013), Człowiek w organizacji, ludzie-struktury-organizacje, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 264.
 7. Grandys E. (2011), Teoria grafów w zarządzaniu produkcją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 153.
 8. Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 9, ss. 206-207, 228-229.
 9. Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 10-11, 136.
 10. Penc J. (2005), Role i umiejętności menadżerskie. Sekrety sukcesu i kariery, wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 268.
 11. Sojak S. (2003), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 12. Sułkowski Ł. (2004), Neopozytywistyczna mitologia w nauce o zarządzaniu, "Organizacja i kierowanie", 1, s. 115.
 13. Sułkowski Ł. (2008), Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 14. Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, ss. 104, 113, 120-121, 178.
 15. Whetten D.A., Godfrey P.C. (1998), Identity in organizations: building theory through conversations, Sage Publishing, London, ss. 42-43.
 16. Zarębska A. (2009), Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Difin, Warszawa, ss. 23, 32-33, 53, 179.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu