BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czechowska Iwona Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Trends in the Size and Structure of Enterprises in Poland and Selected CEE Countries
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 323-334, tab., bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Struktura przedsiębiorstwa, Wielkość przedsiębiorstwa, Analiza porównawcza
Enterprises, Structure of company, Enterprise size, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
The article aims to describe the situation of the sector of micro, small and medium-sized enterprises (MSME) in Poland and selected countries in Central and Eastern Europe (Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia) using a quantitative criterion made of the number of enterprises, the size of employment, and the amount of Gross Value Added (GVA). An attempt is made to verify a hypothesis stating that the Polish enterprise sector was less affected by the impacts of the global financial crisis than enterprise sectors in the other countries. The conclusion the analysis allows is that the enterprise sector in Poland was, indeed, less affected by the global financial crisis than enterprise sectors in other CEE countries such as Hungary, the Czech Republic and Slovakia. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Recovery on the Horizon? Final Report. Annual Report on European SMEs 2012/2013.
 2. Bass H.H. (2006), KMU in der Deutschen Volswirtschaft: Vergangenheit, Gegenwart , "Zukunft", nr 101, Bremen.
 3. Engelhardt J. (2009), Typologia przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 4. Kok J., Vroonhof P., Verhoeven W., Timmermans N., Kwaak T., Snijders J., Westhof F., (2011), Do SMEs create more and better jobs? EIM Business&Polcy Research.
 5. Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego (2001), Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.
 6. Materna G. (2009), Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Matkowski Z. (2010), Wpływ kryzysu globalnego na ogólną kondycję polskiej gospodarki, (w:) Konsekwencje globalnego kryzysu, Akademia Finansów w Warszawie, "Biuletyn Analityczny".
 8. Matkowski Z., Próchniak M. (2009), Zbieżność rozwoju gospodarczego Polski i innych krajów Europy Środkowowschodniej w stosunku do Unii Europejskiej, "Zarządzanie Ryzykiem", nr 30.
 9. Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A. (2004), Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy?, OPO, Bydgoszcz.
 10. Rekomendacja Komisji Europejskiej w sprawie definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich z dn. 06.05.2003 (nr 2003/361/ WE).
 11. Rozwój systemu finansowego (2013), NBP, Warszawa.
 12. Schuttenbach L. (2000) Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Republice Federalnej Niemiec, Warszawa 2000, Ministerstwo Gospodarki.
 13. Skowronek-Mielczarek A. (2007), Małe i średnie przedsiębiorstwa: źródła finansowania, Wyd. C. H. Beck, Warszawa.
 14. Stawasz E. (1999), Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 15. Steinerowska-Sterb I. (2012), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce-zmiany spowodowane dekoniunkturą gospodarczą, "Przegląd Organizacji", nr 7.
 16. Sułkowski Ł. (red.) (2005), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 17. Wołodkiewicz-Donimirski Z. (2009), Wartość dodana generowana przez przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów, Analizy, nr 3 (11), Biuro Analiz Sejmowych.
 18. Ustawa z dnia 02.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807.
 19. Ustawa z dnia 10.12.2005 KC, Dz.U. nr 172 poz. 1438.
 20. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/database_en.zip
 21. http://www.coface.pl/content/download/71407/824637/version/14/file/Coface_Raport_roczny_upadlosci_2013_OK.pdf .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu