BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudawska Edyta (Uniwersytet Szczeciński), Frąckiewicz Ewa (Uniwersytet Szczeciński), Wiścicka Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Postawy menadżerów MSP wobec koncepcji marketingu zrównoważonego - perspektywa wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Attitudes of SMEs Managers Towards the Concept of Sustainable Marketing - the Perspective of Selected Countries in Central and Eastern Europe
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 315-323, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zrównoważony marketing, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Postawy kierownicze, Wyniki badań
Sustainable marketing, Small business, Managerial attitudes, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD, Publikacja powstała w efekcie międzynarodowego projektu badawczego finansowanego ze środków na naukę Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, pt. "Koncepcja marketingu zrównoważonego i jej stosowanie na wybranych rynkach europejskich - identyfikacja międzynarodowych różnic", konkurs Harmonia, numer rejestracyjny 2014/14/M/HS4/00891 (Kierownik projektu: prof. US Edyta Rudawska)
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia, Chorwacja, Polska, Rosja
Central and Eastern Europe, Croatia, Poland, Russia
Abstrakt
Koncepcja zrównoważonego marketingu wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju a jednocześnie stanowi jego niezbędny element. Ze względu na zaangażowanie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne w działaniach marketingowych, częściej obserwuje się taką aktywność wśród dużych firm niż tych z grupy MSP. Jednak biorąc pod uwagę rolę, jaką MSP odgrywają w rozwoju społeczno-gospodarczym, należy oczekiwać ich szybkiego dostosowania się do tych zmian. Kluczowym warunkiem jawi się tutaj postawa samych menedżerów wobec tej koncepcji. Artykuł ma na celu ocenę sposobu jej postrzegania przez menadżerów MSP w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zaprezentowano w nim wyniki badań międzynarodowych, zrealizowanych w Chorwacji, Polsce, i w Rosji. (abstrakt oryginalny)

The concept of sustainable marketing is a part of the idea of sustainable development and at the same time constitutes its essential element. Due to the economic, social and environmental involvement in marketing activities, such activities are more often observed among big companies than SMEs. However, given the role that SMEs play in the socio-economic development, one should expect their prompt adaptation to these changes. The attitude of SME's managers plays a key role in that process. The article aims at assessing the way managers of SMEs in selected countries of Central and Eastern Europe perceive that concept. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  2. Dąbrowska, A. i Gutkowska, K. (2015). Collaborative consumption as a new trend of sustainable consumption. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomica, 14 (2), 39-49.
  3. Dominiak, P. (2005). Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Hunt, S. (2011). Sustainable Marketing, Eguity, and Economic Growth: a Resource-Advantage, Economic Freedom Approach. Journal of the Academy of Marketing Science, 39 (1), 7-20.
  5. Jakubczak, A. i Gotowska, M. (2015). The quality of work life and socially responsible actions directed at employees on the example of a service company. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomica, 14 (1), 37-46.
  6. Karcz, K. (2004). Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  7. Kohlbacher, F. i Herstatt, C. (red.) (2010). The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demographic Change. Berlin: Springer-Verlag.
  8. Kramer, J. (2014). Marketing a koncepcja zrównoważonego rozwoju. W: A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, 24-33. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  9. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2015). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2013-2014. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji.
  10. Romanowska, M. (2007). Trwałe tendencje w zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 1 (127), 65-68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu