BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kijewska Joanna (Politechnika Poznańska), Mierzwiak Rafał (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Empiryczna weryfikacja uniwersalnej skali stanów względnych
The Empirical Verification of the Kolman's Universal Interpretative Scale
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 335-350, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Ocena jakości
Quality assessment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest weryfikacja empiryczna nazw wyróżników klas i przypisanych do nich wartości liczbowych w Uniwersalnej Skali Stanów Względnych (USSW) opracowanej przez Romualda Kolmana. Postawienie takiego celu wynika z faktu, że często jest ona używana jako wzorzec interpretacyjny w kwantytatywnych metodach oceny jakości. (fragment tekstu)

The purpose of this study is to verify empirically the names of the classes' designates and its numerical values using in the Kolman's universal interpretative scale. The Kolman's universal interpretative scale is used in the quantitative assessment of the quality. The research methodology was proposed and the Thurstone's law of comparative judgment was applied. The empirical data were gathered and aggregated into the proportional table. The standard normal distribution was used to convert the data and to eventuate in the empirical reflection of the Kolman's universal interpretative scale. The appropriate statistical test was selected to verify the hypothesis of the adequacy of the names of the classes' designates and it's numerical values in the Kolman's universal interpretative scale.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altszuller H. (1975), Algorytm wynalazku, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 2. Bizera C., Cyganiak R. (2009), Quality-driven information filtering using the WIQA policy framework, "Science, Services and Agents on theWorldWideWeb" 7, ss. 1-10.
 3. Hamrol A. (2007), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Kolman R. (1973), Ilościowe określanie jakości, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Kolman R. (2009), Kwalitologia wiedza o różnych dziedzinach jakości, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 6. Li S., Lin B. (2006), Accessing information sharing and information quality in supply chain management, "Decision Support Systems", 42, ss. 1641-1656.
 7. Mantura W. (1990), Teoretyczne podstawy projektowania produkcyjnych systemów sterowania jakością, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 8. Mantura W. (2010), Zarys kwalitologii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 9. Mantura W. (2012), Comperative analysis of the category of quality information [in:] M. Goliński, M. Szafrański (ed.), Integrated support system for access to information in urban space with use of GPS and GIS systems, Publishing House of Poznań University of Technology, Poznań.
 10. Raghunathan S. (1999), Impact of information quality and decision-maker quality on decision quality: a theoretical model and simulation analysis, "Decision Support Systems", 26, ss. 275-286.
 11. Sagan A. (2009), Analiza preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu Statistica - analiza conjoint i skalowanie wielowymiarowe [http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Analiza_preferencji_konsumentow.pdf], pobrano 03.05.2014.
 12. Shankaranarayanan G., Cai Y. (2005), Supporting data quality management in decision-making, "Decision Support Systems", 42, ss. 302-317.
 13. Silverstain D., Neil DeCarlo, Slocum M. (2008), Insourcing Innovation, Auerbach Publications Taylor&Francis Group.
 14. Szafrański M. (2006), Skuteczność działań w systemach zarządzania jakością przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 15. Thurstone L. (1927), The Method of Paired Comparisons for Social Values, "Journal of Abnormal and Social Psychology", 21.
 16. Zacher L. (2007), Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu