BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polko Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Miasto jako dobro wspólne - czy zmierzamy w kierunku wspólnoty współpracy i gospodarki współdzielenia?
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta - hybrydyzacja rozwoju, 2017, s. 117-130, rys.,tab.,bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Społeczności lokalne, Rozwój gospodarczy
City, Local community, Economic development
Abstrakt
Rifkin [2016, s. 9], książkę opisującą społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych, rozpoczyna słowami: "Już teraz na naszych oczach powstaje gospodarka hybrydowa - częściowo rynek kapitalistyczny, częściowo wspólnota współpracy. Te dwa systemy gospodarcze często ze sobą współpracują, a czasami konkurują. Zazwyczaj znajdują na swoich obrzeżach synergię, dzięki której dodają sobie nawzajem wartości i same z nich korzystają". U podstaw rozwoju wspólnoty współpracy {collaborative commons) - a może właściwszym byłoby użycie określenia "u podstaw jej odrodzenia się" - leży przede wszystkim dynamicznie rozwijający się internet rzeczy {Internet of Things - IoT), którego coraz szersze zastosowanie wywołuje zmiany w zakresie komunikowania się, produkowania i sprzedawania energii oraz przetwarzania informacji. Rozproszone medium komunikacyjne, wykorzystujące relacje peer-to-peer (czyli takie, w których każdy komputer może równocześnie pobierać i udostępniać dane innym komputerom podłączonym do tej samej sieci), rozproszona produkcja energii odnawialnej, a także możliwość jakiejkolwiek produkcji przy wykorzystaniu drukarek 3D prowadzi do hybrydowego modelu rozwoju. Obok tradycyjnych producenta i konsumenta zaczyna funkcjonować prosument, równolegle z produkcją masową rozwija się produkcja zindywidualizowana, obok gospodarki opartej na prawach własności coraz większego znaczenia nabiera gospodarka oparta na dzieleniu się {sharing economy), w której ważniejsze od prawa posiadania jest prawo dostępu.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Agyeman J., McLaren D., Schaefer-Borrego A. (2013), Sharing Cities. Friends of the Earth Briefing, https://www.foe.co.uk/sites/default/files/downloads/agyeman sharing _cities.pdf (dostęp: 1.08.2017).
 2. Botsman R., Rogers R. (2010), What's Mine Is Yours: How Collaborative Consumption Is Changing the Way We Live, Harper Business, London
 3. Chang M. (2016), Sharing Economy: A Review and Agenda for Future Research, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 57
 4. Codagnone C., Martnes B. (2016), Scoping the Sharing Economy: Origins, Definitions, Impact and Regulatory Issues, JRC Technical Reports, Institute for Prospective Technological Studies, Digital Economy Working Paper, Seville.
 5. Cohen B., Munoz P. (2016), Sharing Cities and Sustainable Consumption and Production: Towards an Integrated Framework, "Journal of Cleaner Production", Vol. 134
 6. Długosz P. (2014), The Rise of the Sharing City: Examining Origins and Futures of Urban Sharing, IIIEE Master thesis, Lund
 7. Foster S.R., laione C. (2016), The City as a Commons, "Yale Law and Policy Review", No. 34
 8. Hamari J., Sjöklint M., Ukkonen A. (2015), The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption, "Journal of the Association for Information Science and Technology", Vol. 67, No. 9
 9. Harvey D. (2012), Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa
 10. Iaione C. (2016), The CO-City: Sharing, Collaborating, Cooperating, and Commoning in the City, "American Journal of Economics and Sociology", No. 75(2)
 11. Lamberton C.P., Rose R.L. (2012), When Is Ours Better than Mine? A Framework for Understanding and Altering Participation in Commercial Sharing Systems, "Journal ofMarketing", No. 76(4)
 12. Lefebvre H. (1967), Le droit a la vilié, "L'Homme et la Société", No. 6
 13. Ostrom E. (2013), Dysponowanie wspólnymi zasobami, Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Owyang J. (2016), Collaborative economy honeycomb - Version 3.0., Jeremiah Owyang Blog, March.
 15. Rifkin J. (2016), Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 16. Stephany A. (2015), The Business of Sharing. Making It in the Sharing Economy, Pal- grave Macmillan, Hampshire.
 17. [www 1] climatelaunchpad.org/fmalists/land-sharing (dostęp: 1.08.2017)
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu