BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koziński Jakub (Uniwersytet Łodzki)
Tytuł
Metoda "koszt plus" na tle kalkulacji cen transferowych w Polsce
The "Cost Plus" Methodology on the Field of Transfer Prices Calculation in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 351-360, tab., bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Ceny transferowe, Koszty
Transfer pricing, Costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki "rozsądnej marży" i związanych z nią wątpliwości na tle kalkulacji cen transferowych w Polsce. (fragment tekstu)

The article presents concept of transfer prices and terms associated with them. Describes methods of calculation of transfer prices according to the Polish law. A special attention is given to the method of "cost plus", which is both the most popular method, as well as causing a lot of problems to taxpayers. Statistics show that reasonable margin method is the most popular in Poland, however is also the most exposed to the appeal during the controlling process. Author indicates gaps both in law and courts decisions in this matter. The article is a base for author for further research in this field. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie EY: Kontrole cen transferowych coraz częstsze. Firmy chcą być lepiej przygotowane (2013b) [online], http://www.ey.media.pl/pr/251607/badanie-ey-kontrole-cen-transferowych-coraz-czestsze-firmy-chca-byc-lepiej-przygotowane, dostęp 14 czerwca 2014.
 2. Bany K. (2012), Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 3. Ceny transferowe w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych (2013a), EY, Warszawa [online], http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Ceny_transferowe_w_najnowszym_orzecznictwie_s%C4%85d%C3%B3w_administracyjnych/$FILE/EY_Ceny_transferowe_nowe_orzecznictwo.pdf, dostęp 14 czerwca 2014.
 4. Ceny transferowe w Polsce - Raport z badania 2004, EY, Warszawa [online], http://webapp01.ey.com.pl/EYP/WEB/eycom_download.nsf/resources/EY_transfer_ pl.pdf/$FILE/EY_transfer_pl.pdf, dostęp 14 czerwca 2014.
 5. Kosieradzki T., Piekarz R. (2013) Ceny transferowe: uwaga na zmiany, "Controlling", wrzesień-październik.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 roku (Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1268).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 roku (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 769).
 8. Sojak S. (2001), Ceny transferowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 9. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz. U. 2011 nr 74, poz. 397).
 10. Wiśniewski P., Komer W. (2012), Ceny transferowe analiza regulacji normatywnych, przykłady rozwiązań praktycznych, Difin, Warszawa.
 11. Witczak R. (2009), Polityka cen transferowych dla celów podatkowych w powiązanych jednostkach opieki zdrowotnej, w: R. Lewandowski, R. Walkowiak (red.) Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia, Olsztyn.
 12. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2013 roku, sygn. II FSK 1052/11.
 13. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2012 roku, sygn. III SA/Wa 2659/11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu