BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osika Grażyna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Innowacje społeczne jako wsparcie dla inteligentnych specjalizacji - uwarunkowania komunikacyjne
Social Innovation as Support for Smart Specialization - Communication Determinants
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 369-381, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje społeczne, Inteligentna specjalizacja, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Social innovations, Smart specialization, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka prowadzonych tu rozważań skupia się wokół komunikacyjnych podstaw innowacji społecznych i ich roli w tworzeniu środowiska sprzyjającego inteligentnym specjalizacjom, które obecnie uznaje się za istotne narzędzie wspierające rozwój i warunkujące wypracowywanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw, regionu, kraju. W artykule przyjęto, że w procesach innowacyjnych, obok rozwiązań o charakterze technicznym, równie istotny jest klimat społeczny otwarty na te rozwiązania, a tworzenie takiego klimatu jest możliwe dzięki zastosowaniu określonych instrumentów komunikacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The main subject of this considerations focus on the communications instruments of social innovation and their role in creating the social environment conducive to intelligent specializations, which are now regarded as a significant tool to support the development and competitiveness of the enterprises, regions and countries. The article assumes that in innovation processes important is not only technical solution, but also the social climate open to these solutions, and creating such a climate it is possible through the use of specific instruments of communication. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams K.: The Sources of Innovation and Creativity. National Center on Education and the Economy (NCEE) Research Summary and Final Report, 2005, http://www.ncee.org/ wp-content/uploads/2010/04/Sources-of-Innovation-Creativity.pdf, 31.05. 2016.
 2. Adams K., Galanes G.J.: Komunikacja w grupach. PWN, Warszawa 2008.
 3. Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proktor II R.F.: Relacje interpersonalne. Proces porozumie-wania się. Rebis, Poznań 2006.
 4. Bard A., Söderkvist J.: Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 5. Barroso J.M.: Preface, [in:] European commission. Communication from the commission Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF, 28.04.2016.
 6. Baruk J.: Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 7. Foray D., David P.A., Hall B.H.: Smart Specialization - the concept, [in:] Knowledge for Growth. Prospects for science, technology and innovation Selected papers from Research Commissioner Janez Potočnik's Expert Group, 2009, http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/selected_papers_en.pdf, 28.04.2016.
 8. Foresight technologiczny przemysłu - InSight2030: aktualizacja wyników oraz krajowa strategia inteligentnej specjalizacji (smart specialization). Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 9. Godlewska S.: Strategie na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) - instrument realizacji polityki rozwoju vs. warunek pozyskiwania funduszy unijnych. "Przegląd Europejski", nr 4(30), 2013.
 10. Gorman T.: Droga do wzrostu zysków. Innowacja. Helion, Gliwice 2009.
 11. Hilarowicz A., Osika G.: Deinfluentyzacja jako warunek innowacyjnych organizacji - aspekty kulturowe. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 63. Politechnika Śląska, Gliwice 2012.
 12. Hilarowicz A., Osika G.: Uwarunkowania środowiskowe kreatywności pracowników. Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne, nr 114. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012.
 13. Krajowe Inteligentne Specjalizacje, http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl/, 26.08.2016.
 14. Kwaśnicki W.: Innowacje społeczne - nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywnosci człowieka?, [w:] Misztal W., Chimiak G., Kościański A. (red.): Obywatelskość wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy? IFIS PAN, Warszawa 2015, https://www.researchgate.net/profile/Witold_Kwasnicki/publication/272794181_Innowacje_spoleczne_-_nowy_paradygmat_czy_kolejny_etap_w_rozwoju_kreatywnosci_czlo wieka/links/54eeeaf60cf2e55866f3b061.pdf/download?version=vtp, 15.05.2016.
 15. Morreale S.P., Spitberg B.H., Barge J.K.: Komunikacja między ludźmi. Motywacja wiedza i umiejętności. PWN, Warszawa 2007.
 16. Nicholls A., Murdoch A.: Social Innovation. Blurring Boundaries for Reconfigure Markets. PLAGRAVE & MACMILLAN, New York 2012.
 17. Nussbaum M.C.: Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów. Mulico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2016.
 18. National/regional innovation strategies for smart specialisation (RIS3), Cohesion Policy 2014-2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_ specialisation_en.pdf, 27.08.2016.
 19. Ramy Strategiczne na Rzecz Rozwoju Dolnego Śląska, http://www.wroclaw.pl/files/ edukacja/Nabor%20wnioskow/22_06_2015_RAMY_STRATEGICZNE__ver_ostateczna_.pdf, 15.05.2016.
 20. Smart specialization: European Parliamentary Research Service Blog, https://epthinktank. eu/2013/08/14/smart-specialisation/, 28.04.2016.
 21. Somech A., Drach-Zahavy A.: Translating Team Creativity to Innovation Implementation: The Role of Team Composition and Climate for Innovation. "Journal of Management", No. 3, 2013.
 22. Scruton R.: Pożytki z pesymizmu i niebezpieczeństwa fałszywej nadziei. Zysk i Ska, Poznań 2012.
 23. Wronka-Pośpiech M.: Innowacje społeczne. Pojęcie i znaczenie. Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne, nr 212, 2015.
 24. West M.A., Anderson N.R.: The social psychology of innovation in groups, [w:] Frese M.: Zmiany charakteru pracy, [w:] Chmiel N. (red.): Psychologia pracy w organizacji. GWP, Gdańsk 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu