BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więcławska Edyta (University of Rzeszow)
Tytuł
Horizontal and Vertical Distribution Patterns of Nearly-Synonymous Terms in the Language of Law
Horyzontalna i wertykalna dystrybucja terminów bliskoznacznych w języku prawa
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 279-289, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Prawo, Terminologia specjalistyczna
Law, Terminology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prawnicy zaprzeczają istnienia synonimów lecz zagadnienie to pojawia się w centrum juryslingwistycznych dyskusji, kiedy mowa o tekstach prawniczych w tłumaczeniu.24 Tłumacze często stają prze wyzwaniem właściwej dla danego systemu kategoryzacji hiponimicznie powiązanych terminów, które - według dwujęzycznych źródeł leksykograficznych konsultowanych na okoliczność konkretnego hasła - są równorzędnymi ekwiwalentami danego terminu w języku angielskim. Należy tutaj wziąć pod uwagę również czynnik gatunku tekstu. Badanie ma na celu zaprezentowanie praktycznych wskazówek dotyczących terminów pozostających ze sobą w relacji semantycznej. Zakłada się, iż czynniki określające adekwatne do danego kontekstu użycie terminów bliskoznacznych dają się uchwycić w perspektywie horyzontalnej oraz wertykalnej przez odniesienie odpowiednio do czynnika gatunku tekstów prawa oraz systemowego i hierarchicznie uporządkowanego układu właściwych przepisów prawnych. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o autentyczne materiały. Dane zostały zaczerpnięte z akt sądowych, z tekstów z zakresu prawa handlowego. Korpus składa się z tekstów paralelnych, tzn. angielskojęzycznych dokumentów oraz ich tłumaczeń na języka polski. (abstrakt oryginalny)

Lawyers deny the existence of synonyms, but this issue comes to the fore in the legilinguistic considerations when dealing with texts from the perspective of translation.2 Translators frequently encounter the challenge of the system adequate categorisation of hyponymically related terms which - according to the bilingual lexicographic sources consulted for a specific entry - are all target language equivalents of specific English terms. The genre factor is also to be taken into consideration. The research aims at presenting practical guidelines as regards the system inherent principles related to the distribution of semantically related terms. It is assumed that the factors determining the context-specific use of the nearly-synonymous terms are accounted for in the horizontal and vertical perspective by reference to the legal genres and systemic, hierarchical arrangement of the relevant legal provisions respectively. The study is based on authentic materials and the data have been extracted from court files in the domain of commercial law. The corpus consists of parallel texts, i.e. English documents and their Polish translations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biel. Ł. 2012. 'Kompetencja w zakresie świadczenia usług tłumaczeniowych a uczenie się przez projekt'. In: M. Piotrowska, A. Czesak, A. Gomola, S. Tyupa (eds.) Kompetence Tłumacza. Kraków; Tertium, pp. 97-105.
 2. Barcik, A. 'Rola private enforcement w ochronie konkurencji'. In: Przegląd Organizacji 2013, no.| 10, pp. 13-18
 3. Chauvin, T., T. Stawecki, P. Winczorek, 2013. Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: Wydawnictwo B.H. Beck.
 4. Galdia, M. 2009. Legal Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 5. Grzeszczak, R. 'Unijny good governance - od "rządu" do "rządzenia'. In: Prawo Europejskie w Praktyce no. 09/2011, pp. 29-35.
 6. Kjoer, L.A. 2007. 'Phrasemes in legal texts'. In: H. Burger, D. Dobrovol'skij, P. Kuen, N.R. Norrick (eds.) Phraseologie. Ein Internationales Handbuch der Zeitgenössischen Forschung/Phraseology. An International Handbook of Contemporary Research. Berlin/New York: Walter de Gruyter, pp. 506-515.
 7. Koładkiewicz, I. 2013 Rady nadzorcze. Dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 8. Kortmann, B. 2005. English Linguistics: Essentials. Berlin: Cornelsen Verlag, pp. 201-208.
 9. Kruczalak, K. 2004. Zarys prawa handlowego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 10. Mańczak-Wohlfeld, E. 2006. Angielsko-polskie kontakty językowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Mucha, J. 'Nowe spojrzenie na access to justice w świetle najnowszych legislacji unijnych w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich'. In: Prawo Europejskie w Praktyce, no. 09/2015, pp.18-23.
 12. Prieto Ramos, F. 2011. 'Developing Legal Translation Competence: An Integrative Process-Oriented Approach'. In: Comparative Legilinguistics - International Journal for Legal Communication, vol. 5, pp. 7-21.
 13. Szymczak. M. 1978. Słownik Języka Polskiego. Warszawa; PWN.
 14. Šarčević, S. 1997. New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.
 15. Štekauer P. 2000. Rudiments of English Linguistics. Prešov: Slovacontact.
 16. Tokarski, J. 1980. Słownik Wyrazów Obcych. Warszawa: PWN.
 17. Ungerer, F. 2000. English Media Texts Past and Present. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 18. Więcławska, E. 2009. 'Lexical importation and integration: The case of English-rooted Polish legalease'. In: SKASE Journal of Theoretical Linguistics, vol. 6 - 2009 No. 2.
 19. Available from: http://www.skase.sk/Volumes/JTL14/index.html
 20. Więcławska, E., J. Pękala 2013. 'Why does translation hurt? Some remarks on the complementary distribution of legal terms in legal discourse'. In: M. Kudła, G.A. Kleparski (eds.) Galicja English Studies, Chełm: Wydawnictwo TAWA, pp. 121-136.
 21. Więcławska, E. 2015. 'Contextually-conditioned distribution of semanticallyrelated terms in translation of legal texts'. In: M. Wierzbicka and L. Wille (eds.) In the Field of Contrastive and Applied Linguistics. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 38-50.
 22. Więcławska, E. 2016. 'Integrating the needs of the local market in teaching legal translation'. In: Humanities and Social Sciences, vol. XXI, 23 (2/2016), pp. 245-152.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.77
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu