BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzemieniak Magdalena (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Międzynarodowy wymiar marketingu sportowego
International Dimension of the Sports Marketing
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 324-330, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Marketing sportowy, Internacjonalizacja
Globalization, Sports marketing, Internationalization
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na problematyce międzynarodowego wymiaru działań w obszarze marketingu sportowego. W materiale przedstawiono różne podejścia do definiowania działań marketingu sportowego w kontekście dynamicznych zmian w międzynarodowym i globalnym otoczeniu rynkowym, a także podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu skala międzynarodowa działań marketingowych determinuje nowe zjawiska w marketingu sportowym. Celem artykułu jest określenie, w jakim stopniu skala międzynarodowa działań marketingowych determinuje nowe zjawiska w marketingu sportowym. W artykule zastosowano badania desk research oparte na źródłach wtórnych oraz metodę obserwacji uczestniczącej praktyka związanego ze sportem w osobie autorki artykułu. Przeprowadzone badania pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie postawionej tezy dotyczącej istotnego wpływu internacjonalizacji działań marketingowych na rozwiązania komunikacyjne w marketingu sportowym. (abstrakt oryginalny)

The article is focused on issues of international aspect of activities in the field of sports marketing. The paper presents various approaches towards defining sports marketing activities in the context of dynamic changes and global market environment. The author also attempts to answer the question to what extent the international scale of market environment determines new phenomena in sports marketing. The article presents research desk research based on secondary sources and on the method of participant observation, employed by a practitioner of sport in the person of the article's author. The carried out research confirmed the proposed thesis on the significant impact of internationalization of marketing activities on communicational solutions in sports marketing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Cateora, P., Gilly, M., i Graham, J. (2011). International Marketing 15th Edition. McGraw-Hill/Irwin.
 2. Czaja, I. (2001). Globalizacja, globalizm, przedsiębiorczość - szanse i zagrożenia. W: J. Klich (red.), Globalizacja. Kraków: Wydawnictwo ISS.
 3. Gierszewska, G. i Wawrzyniak, B. (2001). Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 4. Greenspan, A. (2008). Era Zawirowań Krok w Nowy Wiek. Warszawa: Wydawnictwo MUZA.
 5. Keegan, W.J. i Green, M.C. (2016). Global Marketing 9th Edition. Pearson. eBook.
 6. Kesler, L. (1979). Man created ads in sport's own image. Advertising age, 16, 5-10.
 7. Kłeczek, R. (2016). How the Company's Actions Influence Non-financial and Financial Value Drivers: Managers' Perceptions in Polish Firms. Acta Scientarum Polonorum, 15 (3).
 8. Łazorczyk, J. (2016). Analiza i ocena skuteczności działań w marketingu sportowym. Niepublikowana praca dyplomowa. Lublin: Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej.
 9. Ratten, V. i Ratten, H. (2011). International sport marketing: practical and future research implications. Journal of Business & Industrial Marketing, 26 (8), 614-620.
 10. Ratten, V. (2011). International sports management: Current trends and future development. Thunderbird International Business Review, 53 (6), 679-686.
 11. Rodrik, D. (1997). Has Globalization Gone Too Far? Washington D.C. Institute for International Economics.
 12. Rymarczyk, J. (2012). Biznes międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 13. Rzemieniak, M. (2015). Measuring the effectiveness of online advertising campaigns inthe aspect of e-entrepreneurship. Procedia Computer Science, 65, 980-987.
 14. Rzemieniak, M. (2013). Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 15. Shilbury, D., Quick, S. i Westerbeek, H. (2014). Strategic Sport Marketing. Sydney: Allen & Unwin Crows Nest NSW.
 16. Sporek, T. (2007). Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy i wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 17. Stiglitz, J.E. (2004). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Sznajder, A. (2012). Marketing sportu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 19. Wiktor, J.W., Oczkowska, R., i Żbikowska, A. (2008). Marketing Międzynarodowy. Zarys problematyki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 20. Wiktor, J.W. (2006). Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Włodarczyk, Sz. (2016). Strategia rozwoju eksportu firmy Modern Retail. Niepublikowana praca dyplomowa. Lublin.
 22. Zorska, A. (2007). Korporacje transnarodowe; Przemiany, oddziaływania, wyzwania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu