BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mamcarz Henryk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Three-Component Portfolios Containing Gold
Trzyskładnikowe portfele inwestycyjne z komponentem złota
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 71-82, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Portfel inwestycyjny, Dywersyfikacja portfela, Złoto
Investment portfolio, Portfolio diversification, Gold
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu była ocena roli złota jako komponentu trzech portfeli trzyskładnikowych. Każdy zawierał złoto połączone z portfelem dwuskładnikowym: portfelem S&P500 + WILREIT, portfelem S&P500 + TR/J CRB i portfelem WILREIT + TR/J CRB. Metodologia badania - Na podstawie historycznych danych analizowanych aktywów, zgodnie z teorią portfela, zostały skonstruowane dwuskładnikowe portfele o minimalnej wariancji i portfele optymalne, a następnie odpowiednio portfele trzyskładnikowe zawierające inwestycje w złoto. Wynik - Analiza wykazała, że oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko portfeli determinowane były przez poziom charakterystyk ich komponentów. Portfele o większym udziale złota miały niższą minimalną wariancję i wyższą stopę zwrotu. W portfelach optymalnych wraz ze wzrostem odsetka złota spadała stopa zwrotu przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka inwestycji, przy czym portfele o wyższym udziale złota wykazały niższy przedział zmienności stopy zwrotu. Analiza obejmowała lata 1994-2015. Oryginalność/Wartość - Oryginalność badań polega na ocenie roli złota jako komponentu portfeli inwestycyjnych w okresach niepewności na wielu rynkach aktywów.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The goal of the article was to assess the role of gold as a component of three-component portfolios, i.e. gold combined with: the S&P500 + WILREIT index portfolio, the S&P500 + TR/J CRB index portfolio, and the WILREIT + TR/J CRB index portfolio. Design/Methodology/approach - On the basis of the historical data of the analyzed assets, and in accordance with the portfolio theory, two-component minimum variance portfolios and optimal portfolios were constructed, and then, respectively, three-component portfolios containing gold. Findings - The study has shown that the portfolios with a higher percentage of gold had a lower minimum variance and a higher rate of return. In the optimal portfolios, as the percentage of gold increased, the rate of return dropped with a simultaneous risk reduction, the portfolios with higher gold percentages exhibiting a lower range of the rate of return variability. Originality/Value - The assessment of the role of gold as a component of investment portfolios is of significant practical importance during the periods of uncertainty in many asset markets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chua, J., Stick, G., Woodward, R. (1990). Diversifying with Gold Stocks. Financial Analysts Journal, 46 (4), 76-79.
 2. Ciner, C. (2001). On the Longrun Relationship between Gold and Silver: A Note. Global Finance Journal, 12, 299-303.
 3. Davidson, S., Faff, R., Hillier, D. (2003). Gold factor exposures in international asset pricing. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 13 (3), 271-289.
 4. Demidova-Menzel, N., Heidorn, T. (2007). Gold in the Investment Portfolio. Frankfurt School-Working Paper, 87, 3-45.
 5. Ghosh, D., Levin, J., Macmillan, P., Wright, E. (2004). Gold as an inflation hedge? Studies Economics and Finance, 22 (1), 1-25.
 6. Hillier, D., Draper, P., Faff, R. (2006). Do Precious Metals Shine? An Investment Perspective. Financial Analysts Journal, 62 (2), 98-106.
 7. Mani, G., Vuyyuri, S. (2005). Gold Pricing in India: An Econometric Analysis. Journal of Economic Research, 16 (1). Retrived from: http://ssrn.com/abstract=715841.
 8. Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance, 7 (1), 77-91.
 9. Nauckhoff, M. (2011). Strategische Metalle und seltene Erden, 2. Auflage. München: FinanzBuch Verlag.
 10. Stopfer, A. (2006). Rohstoffe zur nominalen und realen Porfolio-Absicherung. In: U. Bergold, R. Eller (eds.), Investmentstrategien mit Rohstoffen (pp. 131-154). Weinheim: Wiley-VCH Verlag.
 11. Yahoo Finance: http://finance.yahoo.com
 12. YCHARTS: http://ycharts.com
 13. Wilshire Associates: http://www.wilshire.com
 14. World Gold Council: http://www.gold.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu