BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Ignorancja i wiedza w zarządzaniu
Ignorance and Knowledge in Management
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 7, s. 3-10, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Teorie zarządzania, Terminologia naukowa
Knowledge, Knowledge management, Management theories, Terminology of science
Uwagi
summ., Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Abstrakt
Znajomość istoty ignorancji jest znaczącym uzupełnieniem teorii i praktyki zarządzania wiedzą oraz odgrywa istotną rolę w zrozumieniu kreatywności i innowacji. Celem artykułu jest przegląd podstawowych koncepcji związanych z rolą ignorancji w teorii i praktyce zarządzania. Artykuł stanowi wprowadzenie do dalszych poszukiwań teoretycznych oraz zastosowań praktycznych dotyczących wiedzy i ignorancji w zarządzaniu, szczególnie w okresie, gdy lawinowo narasta ilość informacji i pojawiają się coraz większe trudności nie tylko z jej przetwarzaniem, ale przede wszystkim z oddzieleniem informacji i wiedzy potrzebnej od informacji i wiedzy zbędnej. (abstrakt oryginalny)

Understanding the essence of ignorance constitutes a significant complement to the theory and practice of knowledge management, and plays an important role in the understanding of creativity and innovation.! The aim of the article is to survey basic concepts related to the role of ignorance in the theory and practice of management. The article provides an introduction to the further exploration of theoretic and practical applications of knowledge and ignoranc in management, particularly at a time when th rapidly growing amount of information contribut to increasing difficulties in information processi and with separation of necessary information ац knowledge from the unnecessary ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck U. (2007), Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
 2. Beliczyński J., Mesjasz С., Stabryła А. (2009), Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy, [w:] A. Stabryła (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 165-200.
 3. Dorniok D. (2014), What is Ignorance? A Chronological Overview of the Discourse on Ignorance in a Historical Context, http://oops.uni-oldenburg.de/1785/1 /Dorniok- -What-is-Ignorance.pdf, access date: 14.11.2016.
 4. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Gray D. (2003), Wanted: Chief Ignorance Officer, "Harvard Business Review", Vol. 81, No. 11, pp. 22-24.
 6. Gross M. (2007), The Unknown in Process. Dynamic Connections of Ignorance, Non-Knowledge and Related Concepts, "Current Sociology", Vol. 55, No. 55, pp. 742-759.
 7. Gross M., McGoey L. (eds.), (2015), Routledge International Handbook of Ignorance Studies, Routledge, Abingdon.
 8. Harvey M., Novicevic M. (1999), The Trials and Tribulations of Addressing Global Organizational Ignorance, "European Management Journal", Vol. 17, No. 4, pp. 431-443.
 9. Harvey M.G., Novicevic M.M., Buckley M.R., Ferris G.R. (2001), A Historic Perspective on Organizational Ignorance, "Journal of Managerial Psychology", Vol. 16, No. 6, pp. 449-468.
 10. Israilidis J., Lock R., Cooke L. (2013), Ignorance Management, "Management Dynamics in the Knowledge Economy", Vol. 1, No. 1, pp. 71-85.
 11. Janich N., Rhein L., Simmerling A. (2010), Do I Know What I Don't Know? The Communication of Non-Knowledge and Uncertain Knowledge in Science, "Fachsprache", Vol. 3-4, pp. 86-99, http://www.fachsprache.net/upload/Articles/ Janich_Rhein_Simmerling_Do_I_know_3-4_2010.pdf, access date: 18.01.2017.
 12. Knorr-Cetina K. (1999), Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge, Harvard University Press, Cambridge.
 13. Lambe P. (2002), Ignorance Management: The Lessons of Small Enterprises for Knowledge Management, "Journal of Information 8c Knowledge Management", Vol. 1, No. 1, pp. 41-47.
 14. Luhmann N. (1998), The Ecology of Ignorance, [in:] N. Luhmann (ed.), Observations on Modernity, Stanford University Press, Stanford, pp. 75-114.
 15. McGoey L. (2012), Strategic Unknows: Towards a Socio- logy of Ignorance, "Economy and Society", Vol. 41, No. 1, pp. 1-16.
 16. Mesjasz С., (2016), Operacjonalizacja cech kapitału intelektualnego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 263, s. 19-35.
 17. Nicolas of Cusa, (1985), On Learned Ignorance (De Docta lgnorantia), Books I, II, III, The Arthur J. Banning Press, Minneapolis.
 18. Proctor R.N. (2008), Agnotology. A Missing Term to Describe the Cultural Production of Ignorance (and Its Study), [in:] R.N. Proctor, L. Schiebinger (eds.), Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance, Stanford University Press, Stanford, pp. 1-35.
 19. Ravetz J.R. (1990), Usable Knowledge, Usable Ignorance: Incomplete Science with Policy Implications, [in:] J. R. Ravetz (ed.), The Merger of Knowledge with Power: Essays in Critical Science, Mansell Publishing Limited, London, pp. 260-283.
 20. Ravetz J.R. (1993), The sin of science. Ignorance of ignorance, "Science Communication", Vol. 15, No. 2, pp. 157-165.
 21. Ravetz J.R. (2006), Post-Normal Science and the Complexity of Transitions Towards Sustainability, "Ecological Complexity", Vol. 3, pp. 275-284.
 22. Roberts J. (2012), Organizational Ignorance: Towards a Managerial Perspective on the Unknown, "Management Learning", Vol. 44, No. 3, pp. 215-236.
 23. Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/, data dostępu: 12.11.2016 r.
 24. Smithson M. (2008), The Many Faces and Masks of Uncertainty, [in:] G. Bammer, M. Smithson (eds.), Uncertainty and Risk: Multidisciplinary Perspectives, Earthscan, London, pp. 12-25.
 25. Smithson M., (1989), Ignorance and Uncertainty. Emerging Paradigms, Springer Verlag, New York.
 26. Stevens S.S. (1946), On the Theory of Scales of Measurement, "Science", Vol. 103, No. 2684, pp. 677-680.
 27. Westphal J.D., Bednar M.K. (2005), Pluralistic Ignorance in Corporate Boards and Firm's Strategic Persistence in Response to Low Firm Performance, "Administrative Science Quarterly", Vol. 50, pp. 262-298.
 28. Wielki słownik języka polskiego, http://wsjp.pl/index. php?pwh=0, data dostępu: 12.11.2016 r.
 29. Zack M.H. (1999), Managing Organizational Ignorance, "Knowledge Directions", Vol. 1, pp. 36-49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu