BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemieniako Dariusz (Politechnika Białostocka), Gębarowski Marcin (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Model zarządzania marketingiem relacyjnym w aktywności targowej B2B na rynku nieruchomości z nowoczesną powierzchnią handlową
Model of Relationship Marketing Management in B2B Trade Fair Activity on the Example of Modern Retail Real Estate Market
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 349-356, rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Targi, Marketing relacji, Zarządzanie projektem, Rynek instytucjonalny
Real estate market, Fair, Relationship marketing, Project management, Business to Business (B2B)
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie - w postaci modelu - procesu zarządzania marketingiem relacyjnym w ramach aktywności targowej przedsiębiorstw. Rozważania przeprowadzono w odniesieniu do branży nieruchomości z nowoczesną powierzchnią handlową. Schemat modelu, jak również znaczna część jego opisu, znajdują się w książce autorów niniejszego artykułu, zatytułowanej "B2B Relationship Marketing Management in Trade Fair Activity". W tym artykule pogłębiono jednak rozważania, w szczególności w odniesieniu do rozmów przeprowadzanych na stoiskach oraz zastosowania marketingu doświadczeń podczas prezentacji targowych. Uaktualniono także kontekst dla przedstawionego modelu, jakim jest obecna sytuacja w branży nieruchomości handlowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the model of relationship marketing management in the perspective of the trade fair activity. The particular context of consideration was the retail real estate industry. Model and a significant part of its description come from the authors' book, entitled "B2B Relationship Marketing Management in Fair Trade Activity". However, in this text, the considerations were deepened, in particular in relation to the trade fair conversation and using of experiential marketing during the presentations on the booths. The context of the model was also updated, which is the present situation in the retail real estate industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. AUMA (2016). AUMA_MesseTrend 2016. Berlin: Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, http://www.auma.de/de/DownloadsPublikationen/PublicationDownloads/AUMA_MesseTrend2016.pdf (24.01.2017).
 2. Banting, P.M. i Blenkhorn, D.L. (1974). The role of industrial trade shows. Industrial Marketing Management, 3 (5), 285-295.
 3. Bello, D.C. i Barczak, G.J. (1990). Using Industrial Trade Shows to improve New Product Development. Journal of Business & Industrial Marketing, 5 (2), 43-56.
 4. Bitner, M.J., Booms, B.H. i Tetreault, M.S. (1990). The Service Encounter: Diagnosing Favorable and Unfavorable Incidents. The Journal of Marketing, 54 (1), 71-84.
 5. Cushman & Wakefield (2016). Capital Views. EMEA Retail Investment Trends. London: Cushman & Wakefield, http://www.cushmanwakefield.com/~/media/global-reports/Capital_Views_EMEA_Retail_Investment_Trends_March_2016.pdf (23.01.2017).
 6. Czepiel, J.A. (1990). Service encounters and service relationships: implications for research. Journal of Business Research, 20 (1), 13-21.
 7. eCommerce won't dent Asian retail real estate demand (2016), http://insideretail.asia/2016/03/23/ecommerce-wont-dent-asianretail-real-estate-demand (23.01.2017).
 8. Gębarowski, M. (2013). Zarządzanie udziałem w targach w kontekście działań marketingowych realizowanych na rynku B2B. W: J. Wiażewicz (red.), Zarządzanie wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Adamczykowi (75-83). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 9. Gębarowski, M. i Siemieniako, D. (2015a). Cechy targów rynku nieruchomości handlowych (w świetle badań własnych). W: M. Gębarowski, A. Gierczak, B. Zatwarnicka-Madura (red.), Wielowymiarowość współczesnego marketingu (17-26). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 10. Gębarowski, M. i Siemieniako, D. (2015b). Rozmowa targowa w rozwijaniu więzi międzyorganizacyjnych na przykładzie branży nieruchomości handlowych. Problemy Zarządzania, 13 (1-t. 1), 88-103.
 11. Gopalakrishna, S. i Lilien, G.L. (1995). A Three-Stage Model of Industrial Trade Show Performance. Marketing Science, 14 (1), 22-42.
 12. Grönroos, Ch. (2004). The relationship marketing process: communication, interaction, dialogue, value. Journal of Business & Industrial Marketing, 19 (2), 99-113.
 13. Grönroos, Ch. (2009). Marketing as promise management: regaining customer management for marketing. Journal of Business & Industrial Marketing, 24 (5/6), 351-359.
 14. Gulati, R., Nohria, N. i Zaheer, A. (2000). Strategic networks. Strategic Management Journal, 21 (3), 203-215.
 15. Herbig, P., O' Hara, B., Palumbo, F. (1995). Industrial Trade Shows: A Review of What We Know. American Journal of Business, 10 (1), 67-72.
 16. JLL (2016). Rynek handlowy w Polsce. IV kw. 2016 r. Warszawa: JLL, http//www.jll.pl/poland/pl-pl/Research/Rynek_handlowy_IV_kwartał_2016_POL.pdf (23.01.2017).
 17. Li, P.-Ch., Evans, K.R., Chen, Y.-Ch. i Wood, Ch.M. (2011). Resource commitment behaviour of industrial exhibitors: an exploratory study. Journal of Business & Industrial Marketing, 26 (6), 430-442.
 18. Meng, X. (2012). The effect of relationship management on project performance in construction. International Journal of Project Management, 30 (2), 188-198.
 19. Milner, L.M. (2009). Consumer behavior at an industrial travel show. Tourism Review, 64 (4), 4-11.
 20. Odeh, A.M., Battaineh, H.T. (2002). Causes of construction delay: traditional contracts. International. Journal of Project Management, 20 (1), 67-73.
 21. Pine, B.J. i Gilmore, J.H. (1998). Welcome to the Experience Economy. Harvard Business Review, 4, 97-105.
 22. Rosson, P.J. i Seringhaus, F.H.R. (1995). Visitor and exhibitor interaction at industrial trade fairs. Journal of Business Research, 32 (1), 81-90.
 23. Schmitt, B. (1999). Experiential Marketing. Journal of Marketing Management, 15 (1-3), 53-67.
 24. Siemieniako, D. (2012). Model zarządzania lojalnością relacyjną opartą na zobowiązaniu w związkach usługowych. Marketing i Rynek, 5, 8-14.
 25. Siemieniako, D. (2015). Zarządzanie marketingiem relacji w zarządzaniu projektem deweloperskim centrum handlowego. Ekonomia i Zarządzanie, 7 (1), 101-112.
 26. Siemieniako, D. i Gębarowski, M. (2016). B2B Relationship Marketing Management in Trade Fair Activity. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 27. Skaates, A.M., Tikkanen, H. i Lindblom, J. (2002). Relationships and project marketing success. Journal of Business & Industrial Marketing, 17 (5), 389-406.
 28. Solberg Søilen, K. (2013). Exhibit Marketing and Trade Show Intelligence. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
 29. uit Beijerse, R.P. (1999). Questions in knowledge management: Defining and conceptualising a phenomenon. Journal of Knowledge Management, 3 (2), 94-110.
 30. ULI, PWC (2017). Emerging Trends in Real Estate®. United States and Canada 2017. Washington: PwC, the Urban Land Institute, http//www.uli.org/wp-content/uploads/ULI-Documents/ET17.pdf (23.01.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu