BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romaniuk Krystyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Implikacje koopetycji dla organizacji inteligentnej w perspektywie teorii gier i teorii kosztów transakcyjnych
Implications of Coopetition for Developing Organizational Intelligence
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 7, s. 11-17, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Koopetycja, Organizacje inteligentne, Teoria gier, Teoria kosztów transakcyjnych, Dzielenie się wiedzą, Przegląd literatury
Coopetition, Intelligent organisations, Game theory, Transaction cost theory, Knowledge sharing, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było wskazanie uwarunkowań sprzyjających i hamujących dzielenie się wiedzą między koopetytorami w perspektywie teorii gier i teorii kosztów transakcyjnych oraz sformułowanie warunków brzegowych, które determinują ten proces w ogóle. Artykuł ma charakter teoretyczny, stąd do jego opracowania wykorzystano metodę systematycznego przeglądu literatury. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że koopetycja jest zjawiskiem przyczyniającym się do rozwoju organizacji inteligentnych poprzez dążenie do dzielenia się wiedzą między rywalizującymi i jednocześnie kooperującymi partnerami. Zgodnie z teorią gier, największa skłonność do dzielenia się wiedzą ma miejsce w sytuacji niewielkiego ryzyka dotyczącego utraty wartości wiedzy i jednocześnie silnej synergii, zaś najmniejsza, gdy wielkości te kształtują się w sposób przeciwny. Natomiast w myśl teorii kosztów transakcyjnych skłonność do dzielenia się wiedzą jest zdeterminowana możliwością osiągnięcia wymiernych korzyści o charakterze ekonomicznym, marketingowym i społecznym. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to indicate determinants favouring or restraining sharing knowledge between coopetitors in view of the theoretical basis of coopetition (the game theory as opposed to the transaction cost theory). An attempt has also been made to formulate the boundary conditions which determine the process of coopetitive knowledge sharing. The paper has a theoretical character, therefore the method of systematic literature review has been used to elaborate it. The analysis of available research findings has revealed that coopetition contributes to the development of organizational intelligence through promoting knowledge sharing between partners involved in both cooperative and competitive interactions. According to the game theory, an optimal scenario for knowledge exchange is the one of high synergy of cooperation and low risk that the value of knowledge may be lost by sharing, whereas a high negative-reverse impact is least conducive to knowledge exchange. According to the transaction cost theory, knowledge suppliers share knowledge if they can obtain tangible benefits from knowledge sharing, in the area of economy, marketing and social life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Axelrod R., Hamilton W. (1981), The Evolution of Cooperation, "Science. New Series", Vol. 211, pp. 1390-1396.
 2. Bock F. (1998), The Intelligent Organization, "Prism", No. 2, pp. 5-15.
 3. Branderburger A.M., Nalebuff B.J. (1996), Co-opetition. 1. A Revolutionary Mindset that Combines Competition and Cooperation. 2. The Games Theory Strategy that's Changing the Game of Business, HarperCollins Business, London.
 4. Brätianu C., Vasilache S., Jianu I. (2006), In Search of Intelligent Organizations, "Management & Marketing", Vol. 4, No. 1, pp. 71-82.
 5. Cai G., Kock N. (2009), An Evolutionary Game Theoretic Perspective on E-collaboration: The Collaboration Effort and Media Relativeness, "European Journal of Operational Research", Vol. 194, No. 3, pp. 821-833.
 6. Choo C.W. (1995), Information Management for the Intelligent Organizations: Roles and Implications for the Information Professions, Digital Libraries Conference, 27-28 March, Singapore, http://choo.fis.utoronto.ca/fis/respub/dlc95. html, access date: 8.05.2017.
 7. Davenport Т.Н. (1997), Ten Principles of Knowledge Management and Four Case Studies, "Knowledge and Process Management", Vol. 4, No. 3, pp. 187-208.
 8. Davenport H.T., Prusak L. (1998), Working Knowledge: How Organizations Manage what They Know, Harvard College Press.
 9. Delie K.A., Dayal U. (2002), The Rise of the Intelligent Enterprise, Ubiquity - ACM IT "Magazine & Forum", Vol. 45, November, www.http://dl.acm.org/citation. cfm?id=764009, access date: 1.03.2016.
 10. Halal W.E. (1998), Organizational Intelligence. What is it, and How can Managers Use it to Improve Performance? "Knowledge Management Review", No. 1, March-April, pp. 20-25.
 11. Jinrong L. (2015), A Critical Model Construction of Knowledge Sharing Mechanism in Virtual Organization Based on Game Theoretic Perspective, "Wuhan University Journal of Natural Science", Vol. 20, No. 6, pp. 465-470.
 12. Jolly R., Wakeland W. (2008), Using Agent based Simulation and Game Theory Analysis to Study Information Sharing in Organizations. The InfoScape, Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE, Waikoloa, pp. 335-335.
 13. Jones S. (2002), Employee Rights, Employee Responsibilities and Knowledge Sharing In Intelligent Organization, "Employee Responsibilities and Rights Journal", Vol. 14, No. 2, pp. 69-78.
 14. Kaczmarek В. (2013), Tworzenie organizacji inteligentnej jako nowej wartości firmy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 64/1, s. 157-162.
 15. Ke W., Wei K.K. (2007), Factors Affecting Trading Partners Knowledge Sharing: Using the Lens of Transaction Cost Economics and Socio-political Theories, "Electronic Commerce Research and Applications", Vol. 6, No. 3, pp. 297-308.
 16. Kemal A., Delie K.A., Dayal U. (2002), The Rise of The Intelligent Enterprise, "Ubiquity", Art. 6.
 17. Leonard-Barton D. (1995), Wellsprings of Knowledge. Building and Sustaining the Sources of Innovation, Harvard Business School Press, Boston.
 18. Levy M" Loebbecke С., Powell P. (2001), SMEs, Competition and Knowledge Sharing. The Is Role, Proceedings of the 9th European Conference on Information Systems, Global Co-operation in the New Millennium, AIS, Bled, pp. 640-652.
 19. Lin W.B. (2008), The Effect of Knowledge Sharing Model, "Expert Systems with Applications", Vol. 34, No. 2, pp. 1508-1521.
 20. Loebecke С., Van Fenema P.C., Powel P. (1999), Co-opetition and Knowledge Transfer, "The Data Base for Advances in Information System", Vol. 30, No. 2, pp. 14-25.
 21. Mintzberg H. (1980), Structure in 5'S: A Synthesis of The Research on Organization Design, "Management Science", Vol. 26, No. 3, pp. 322-341.
 22. PARP (2010), Inteligentne organizacje - Zarządzanie wiedzą i umiejętnościami pracowników, http//:www.pi.gov.pl/ PARPFiles/file/Raporty/20110103_Raport_Inteligentne_ organizacje-zarzadzanie_wiedza_i_kompetencjami_pra- cownikow.pdf, data dostępu: 20.03.2017 r.
 23. Penc J. (2003), Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa.
 24. Richards В. (2002), Rethink Or Else...! Creating Intelligent Organizations, "Journal for Quality and Participation", Vol. 25, No. 4, pp. 34-37.
 25. Romaniuk К. (2013), Społeczne uwarunkowania koopetycji, UWM, Olsztyn.
 26. Rosenbaum S. (2013), Design of Contracts between Knowledge Intensive-Service Firms in Comparative Property Right Settings, "Journal of Services Marketing", Vol. 27, No. 5, pp. 416-428.
 27. Senge P. (2006), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 28. Shih M.-H., Hu T.-P, Chen C.-N. (2006), A Game Theory-based Approach to the Analysis of Cooperative Learning in Design Studios, "Design Studies", Vol. 27, No. 6, pp. 711-722.
 29. Słownik języka polskiego (2003), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Van Der Bij H., Song M.X., Weggeman M. (2003), An Empirical Investigation into the Antecedents of Knowledge Dissemination at the Strategic Business Unit Level, "The Journal of Product Innovation Management", Vol. 20, No. 2, pp. 163-179.
 31. Wang R.-H., Lv Y. B., Duan M. (2016), Evolutionary Game of Inter-firm Knowledge Sharing in Innovation Cluster, "Evolving Systems", Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, pp. 1-13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu