BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młodzianowski Daniel (Politechnika Warszawska), Rostek Katarzyna (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Zarządzanie zmianą w klastrach : znaczenie i analiza stosowalności
Change Management in Clusters : Applicability Analysis
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 7, s. 18-25, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zmianami, Klastry, Wyniki badań
Change management, Business cluster, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rolę, jaką pełni zarządzanie zmianą w sprawnym funkcjonowaniu organizacji oraz wskazano na potrzebę stosowania nowego podejścia do zarządzania zmianą w klastrach. W celu wykazania słuszności takiego stwierdzenia dokonano przeglądu dostępnych źródeł literatury oraz wiedzy praktycznej pod kątem występowania oraz przykładów stosowania pojęcia zarządzania zmianą w klastrach. Pokazano, że klastry coraz częściej przekształcają się w grupę świadomych kooperantów, współpracujących i koordynujących swoje działania w długim okresie czasu, w efekcie uzyskując dużo wyższy poziom efektywności działania i rozwoju niż pojedyncze podmioty lub klastry "krótkookresowe". (abstrakt oryginalny)

The article presents the role of change management in efficient organization functioning and indicates the need to use a new approach to change management in clusters. In order to prove this need, available literature and practical knowledge have been reviewed for the presence of the concept and examples of its use in change management in clusters. The main aim of the article is to show that clusters stop being a group of economic entities uniting to carry out only a single, project, but more often they become a group of aware cooperators coordinating their actions in the long-term perspective. This way they achieve much higher level of efficiency and development than single entities or "short-term" clusters. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielewicz A., Bartusiak A. (2011/2012), Zarządzanie zmianą w polskich firmach, "Harvard Business Review Polska", s. 97-105.
 2. Boesso I. (red.), (2014), Marketing klastra i budowanie jego marki, PARP, Warszawa.
 3. Buczyńska G. i in. (2016a), Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015, PARP, Warszawa.
 4. Buczyńska G. i in. (2016b), Weryfikacja standardów zarządzania w wybranych klastrach - edycja 2015, PARP, Warszawa.
 5. Cluster-Analysis (2016), Europejski Sekretariat Analiz Klastrów, http://www.duster-analysis.org/, data dostępu: 15.10.2015 r.
 6. Dz.U.06.226.1651 (2006), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, http://www.prawo. pl/dz-u-akt/-/dokument/Dz.U.2006.226.1651/17316812/6645 35, data dostępu: 15.10.2015 r.
 7. Forum Mazowsza (2016), Opinie ekspertów z 7 Forum Mazowsza, Profesjonalizacja klastrów - standardy, finansowanie, oczekiwania, K. Krystowski, T. Lammer-Gamp, A. Szwed, K. Kowalska, P. Popik, Z. Bednarski, T. Poniński, P. Nowicki, http:// forumrozwojumazowsza.pl/, data dostępu: 27.11.2015 r.
 8. Greenhalgh B. (red.), (2014), Internacjonalizacja klastrów, PARP, Warszawa.
 9. Marshall A. (1947), Pronciples of Economics, An Introductory Volume, Macmillan, London.
 10. Meyer-Stamer J. (1999), Strategien lokaler/regionaler Entwicklung: Cluster, Standortpolitik und systemische Wettbewerbsfähigkeit, Institut für Entwicklung und Frieden, Universität Duisburg.
 11. Ministerstwo Gospodarki (2012), Klastry Polityka rozwoju gospodarczego oparta na klastrach, http://www.mg.gov.pl/ffles/ upload/11783/klastry_pl_press.pdf, data dostępu: 10.02.2012 r.
 12. Mytelka L., Farinelli F. (2000), Local Clusters, Innovation Systems and Sustained Competitiveness. Paper Prepared for the Meeting on Local Productive Clusters and Innovation Systems in Brazil: New Industrial and Technological Policies for Their Development, Rio de Janeiro.
 13. Nadabän M.V. (2013), Change Management at Clusters: First Results of a Change Management Survey among Clusters at European Level, INNOVA, Eszak-alföld Regionälis Fejlesztesi es Innovacios Ügynökseg Nonprofit Kft., Debrecen, Agrar- tudomanyi Kozlemenyek, pp. 81-85.
 14. Nunes R, Breene T. (2011/2012), Przebuduj firmę zanim będzie za późno, "Harvard Business Review Polska", s. 52-61.
 15. PARP (2016а), O Agencji, http://www.parp.gov.pl/o-agencji, data dostępu: 15.10.2015 r.
 16. PARP (2016b), Akademia PARP, https://www.akademiaparp. gov.pl, data dostępu: 15.10.2015 r.
 17. PARP (2016c), Mapa klastrów, https://mapaklastrow.pi.gov. pl/Klastry2/index.html, data dostępu: 21.10.2015 r.
 18. Piotrowski M. (red.) (2014), Standardy zarządzania klastrem, PARP, Warszawa.
 19. Plawgo B. (2014), Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014. Raport ogólny, PARP, Warszawa.
 20. Porter M.E. (2011), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 21. Reevens M., Deimler M. (2011/2012), Zdolność do adaptacji źródłem nowej przewagi konkurencyjnej, "Harvard Business Review Polska", s. 39-48.
 22. Rubelotti R. (1995), Is there an "Industrial District Model?" Footwear District in Italy and Mexico Compared, "World Development", Vol. 23, No. 1, p. 29-41.
 23. Scheer G., Zallinger L. (2007), Cluster Management. A Practical Guide; Part A: Overview, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Eschborn.
 24. Skawińska E., Zalewski R.I. (2009), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu