BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Twardzik Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Współczesne formaty handlu jako czynnik rozwoju miasta - przykład Katowic
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta - hybrydyzacja rozwoju, 2017, s. 131-146, rys.,bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Handel, Miasto, Centra handlowe
Trade, City, Shopping centres
Kraj/Region
Katowice
Katowice
Abstrakt
Wymiana towarów jest jedną z pierwotnych funkcji miasta, a jego rozwój zawsze wiązał się z rozwojem handlu. W dawnych czasach handlowano w sukiennicach i na rynku, następnie handel rozwijał się w dzielnicach mieszkaniowych, a w XX w. systematycznie "przenosił się" na przedmieścia. Wpłynęło na to wiele czynników - przede wszystkim rozwój dzielnic podmiejskich, a co za tym idzie - ewolucja układu komunikacyjnego oraz rozwój transportu indywidualnego. Nie bez znaczenia był również postęp technologiczny, jak również zmiany zachowań konsumpcyjnych. Współcześnie handel rozwijał się w sposób nieskrępowany w warunkach gospodarki rynkowej. Wraz z transformacją ustrojową w Polsce i wdrożeniem gospodarki rynkowej, efekty tych przekształceń ujawniły się głównie w handlu detalicznym. Szybko wzrosła podaż rynkowa, pojawiły się coraz to nowsze, bardziej rozwinięte placówki handlowe. Proces ten szczególnie widoczny w dużych miastach i aglomeracjach miejskich trwa dalej, zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym. Handel jest jednym z kluczowych czynników warunkujących zrównoważony rozwój miasta i jego otoczenia [Adamowicz i Zaręba, 2015], Rozwój miasta jest wynikiem dostarczania dóbr i usług mieszkańcom miasta oraz otaczających go obszarów. Każde miasto dąży do rozwoju, podlega także procesowi ciągłych przemian. Zmienia się ono jako całość, ulegają zmianom jego elementy i relacje między nimi [Sławińska (red.), 2008]. Na początku XXI w. sieć handlu detalicznego w Polsce ulega nieustającym zmianom strukturalnym, ilościowym oraz jakościowym. Powstają nowe formaty handlu wielkopowierzchniowego, systematycznie maleje liczba sklepów, ubywa głównie małych, drobnodetalicznych sklepów spożywczych (25% w ciągu ostatnich pięciu lat) oraz sklepów specjalistycznych(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Zaręba M. (2015), Nowe formy handlu detalicznego w dużych i małych miastach Polski, "Economic and Regional Studies", Vol. 8, No. 4
 2. Gazdecki M. (2009), Koncentracja handlu detalicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań
 3. GUS (2004), Rynek wewnętrzny w 2003 roku, Warszawa
 4. Jakubowska J. (2011), Lokalizacja jako czynnik wpływający na decyzję zakupowe klientów na przykładzie toruńskich hipermarketów Real i Carrefour, "Acta Universitas Nicolai Copernici. Zarządzanie", Vol. XXXVIII, z. 404
 5. Kaczmarek T. (2011), Handel detaliczny w rozwoju funkcjonalnym i przestrzennym miast w Polsce [w:] Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, seria "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 15
 6. Majer A. (2010), Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 7. Sławińska M. (red.) (2008), Kompendium wiedzy o handlu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 8. Strzelecki Z. (2008), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 9. Szumilak J. (2004), Handel detaliczny. Funkcjonowanie kierunki rozwoju, Wolters Kluwer, Warszawa
 10. Szumilas A. (2011), Rozwój sieci sklepów dyskontowych w Polsce, "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", z. V
 11. Twardzik M. (2014), Nowoczesny handel w przestrzeni miast Aglomeracji Górnośląskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 12. Twardzik M. (2015), Centrum handlowe jako lokalny projekt rewitalizacji miasta (na przykładzie Galerii Katowickiej) [w:] H. Brandenburg, P. Sekuła (red.), Projekty lokalne i regionalne. Rola kompetencji w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 13. Twardzik M. (2016), Diagnoza stanu handlu detalicznego w Katowicach, UM Katowice, Katowice
 14. [www 1] www.przemiana.katowice.eu (dostęp: 12.03.2016).
 15. [www 2] http://3stawy.pl/(dostęp: 20.06.2015).
 16. [www 3] www.collers.com (dostęp: 12.03.2016).
 17. [www 4] http://www.colliers.eom/pl-pl/-/media/files/emeaypoland/reports/2016/ (dostęp: 12.03.2016)
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu