BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowski Paweł J. (Uniwersytet Warszawski), Rojewska Marta (Uniwersytet Warszawski), Zamęcki Łukasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Whose Story About Europe? The Problem of Acceptance and Legitimisation of the European Project in the Eyes of Young People
Czyja opowieść o Europie? Wokół problemu akceptacji i legitymizacji projektu europejskiego w oczach młodych obywateli
Źródło
Przegląd Europejski, 2017, nr 1, s. 104-117, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Pokolenia, Młodzież, Debata publiczna
Generation, Youth, Public debate
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Artykuł stanowi refleksję o problemie legitymizacji i postawach młodego pokolenia (16-19 lat) do integracji europejskiej. Autorzy zdecydowali się na podział tekstu na dwie części, z których pierwsza stanowi teoretyczne i historyczne ujęcie problemu legitymizacji integracji europejskiej oraz narracji (opowieści) o Europie, zaś w drugiej przedstawiono główne wnioski i problemy zidentyfikowane podczas pracy autorów z młodzieżą oraz realizacji międzynarodowego projektu w ramach Jean Monnet Network MoreEU: More Europe to overcome the crisis. Skonfrontowanie tych dwóch części pozwoliło wskazać, iż do współczesnej młodzieży nie przemawiają tradycyjne uzasadnienia zasadności projektu integracyjnego, co więcej właśnie w tej grupie wiekowej jest dość wyraźnie widoczny kryzys legitymizacji Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

This article reflects on the issue of legitimacy and attitudes of the young generation (16-19 years old) towards the European integration. The authors decided to divide the text into two parts, the first of which consists of the theoretical and historical approach to the problem of the legitimacy of European integration and the narrative about Europe, and the second presents the main conclusions and problems identified during the work of authors with the youth, and the implementation of the international Jean Monnet Network project MoreEU: More Europe to overcome the crisis. Confrontation of these two parts has made it clear that traditional justification of the legitimacy of the integration project does not speak to the contemporary youth, and that this is precisely in this age group that we can clearly see the crisis of the legitimacy of the European Union.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BADER GINSBURG Ruth (2017), 'Pendulum' will swing back, says Supreme Court judge, BBC News, 23 February 2017, http://www.bbc.com/news/world-us-canada- 39065541 (20.03.2017).
 2. BORKOWSKI Paweł J. (2013), Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej, Warszawa.
 3. BOTTICI Chiara, CHALLAND Benoît (2013), Imaging Europe. Myth, memory and Identity, Cambridge.
 4. CASTALDI Roberto (2009), Altiero Spinelli and European Federalism, in: Ann Ward, Lee Ward (eds), The Ashgate Research Companion to Federalism, Farnham - Burlington.
 5. CASTELLS Manuel (2004), The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture. Volume 2, Chichester.
 6. EU REFERENDUM: The result in maps and charts (2016), BBC News, 24 June 2016, http://www.bbc.com/news/uk-politics-36616028 (20.03.2017).
 7. EUROPA: CHE PASSIONE! Storia di un amore tormentato (WWW), http://www.cesue. eu/images/Archivio/Presentazione_ECP.pdf (21.03.2017).
 8. FARAGE TELLS BREITBART: It's Time To Take Our Country Back (2016), 22 June 2016, http://www.breitbart.com/london/2016/06/22/farage-tells-breitbart-time-take- country-back/ (20.03.2017).
 9. FURET François (1999), The Passing of an Illusion. The Idea of Communism in the Twentieth Century, Chicago.
 10. GIERSCH Herbert (1985), Working Paper: Eurosclerosis, Kieler Diskussionsbeiträge, No. 112.
 11. GILLINGHAM John (2003), European Integration, 1950-2003: Superstate or New Market Economy?, Cambridge-New York.
 12. HOBSBAWM Eric (1999), Wiek skrajności. Spojrzenie na krótkie dwudzieste stulecie, Warszawa.
 13. KAISER Karl et al. (1983), The European Community: Progress or Decline, London.
 14. LEGUTKO Piotr (2002), O dorastaniu czyli kod buntu, Kraków.
 15. MAJONE Giandomenico (2009), Europe as the Would-Be World Power. The EU at Fifty, Cambridge - New York.
 16. MICHAEL GOVE'S GUIDE to Britain's greatest enemy... the experts (2016), "The Telegraph", 10 June 2016, http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/10/michaelgoves- guide-to-britains-greatest-enemy-the-experts/ (21.03.2017).
 17. TEAM. The European Alliance of EU-critical Movements (WWW), http://teameurope. co (21.03.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu