BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapiewski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki długoterminowych strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach giełdowych
Is it Profitable to Believe Analysts? Results of Long-Term Investment Strategies Based on Brokerage Recommendations
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 97-110, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rekomendacje, Analiza zdarzeń, Strategia inwestycyjna, Rynek kapitałowy
Recommendation, Event study, Investment strategy, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Badania zostały sfinansowane ze środków projektu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (2015/19/D/HS4/01950).
Abstrakt
Cel - W artykule przedstawiono wyniki badania długookresowej reakcji inwestorów na rekomendacje analityków największych biur maklerskich. Metodologia badania - W badaniach wykorzystano bazę ponad 17 tys. różnego typu rekomendacji z okresu 1998-2013 dotyczących 436 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeanalizowano reakcję inwestorów w zależności od rodzaju rekomendacji, ich charakteru czy stanu rynku giełdowego w momencie ogłoszenia rekomendacji. Wykorzystano metodę analizy zdarzeń opartą na przeciętnej nadwyżkowej stopie uzyskanej ze strategii "kup i trzymaj" (ABHAR). Wynik - Zaobserwowano negatywną długookresową reakcję inwestorów zarówno dla wszystkich rekomendacji pozytywnych, jak i negatywnych. Jedynie bardzo pozytywne rekomendacje, a w szczególności rekomendacje spółek z prognozą zwrotu powyżej 50%, pozwalały uzyskać dodatnią nadwyżkową stopę zwrotu. Skala długoterminowej reakcji na rekomendacje różniła się w zależności od nastrojów panujących na rynku kapitałowym. Oryginalność/Wartość - Rezultaty badań dotyczących znaczenia rekomendacji analityków mają ogromne znaczenie zarówno dla naukowców, jak i praktyków. Na tle dotychczasowych badań dotyczących polskiego rynku kapitałowego zaprezentowane podejście badawcze wyróżnia się przede wszystkim skalą i wielopłaszczyznowym ujęciem.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper discusses the long-term price reaction of investors to recommendations issued by the largest brokerage houses. Design/Methodology/approach - The study used a broad sample of over 17,000 different types of recommendations issued during 1998-2013 for 436 companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The price reaction was analysed for different types of recommendations, recommendations' characteristics and investor sentiment. Event study analysis was used with the application of average buy-and-hold abnormal returns (ABHAR). Findings - Negative long-term price reaction was observed both for the positive and negative recommendations. Only the very positive recommendations - especially those forecasting return of at least 50 percent - resulted in positive long-term abnormal returns. The capital market conditions seem to influence the reaction to recommendations. Originality/Value - The importance of brokerage recommendations for investors inspired heated discussion among as well academics as practitioners. The advantage of this research is its scale and multidimensional approach to the empirical analysis for the Polish capital market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barber, B.M., Lyon, J.D. (1997). Detecting Long-Run Abnormal Stock Returns: The Empirical Power and Specification of Test Statistics. Journal of Financial Economics, 43, 341-372.
  2. Barber, B.M., Lehavy, R., McNichols, M., Trueman, B. (2001). Can Investors Profit from the Prophets? Security Analyst Recommendations and Stock Returns. The Journal of Finance, 56 (2), 531-563.
  3. Buzała, P. (2012). Reakcja inwestorów na rekomendacje giełdowe. W: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań (s. 11-20). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  4. Czapiewski, L. (2015). Czy inwestorzy wierzą analitykom? Analiza reakcji inwestorów na rekomendacje giełdowe na GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 862. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 111-121.
  5. Mielcarz, P. (2016). Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  6. Stickel, S.E. (1995). The anatomy of the performance of buy and sell recommendations. Financial Analysts Journal, 51, 25-39.
  7. Womack, K.L. (1996). Do Brokerages' Analyst Recommendations Have Investment Value? Journal of Finance, 1 (51), 137-167.
  8. Zaremba, A., Konieczka, P. (2014). Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 66, 573-581.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu