BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moroz Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie zmianą w jednoosobowej działalności gospodarczej operującej w przestrzeni wirtualnej
Change Management in A One-Man Company Operating in The Virtual Space
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 56-66, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Przedsiębiorstwo, Wirtualna gospodarka
Management, Enterprises, Virtual economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmienność otoczenia, jak również kreowanie zmian w samym przedsiębiorstwie pociąga za sobą konieczność bezustannego zarządzania zmianami. W artykule podjęto problem badawczy zarządzania zmianami w jednoosobowym przedsiębiorstwie działającym w przestrzeni wirtualnej, a więc środowisku o wysokiej i nieprzewidywalnej dynamice zmian. Celem artykułu jest jakościowa analiza czynników utrudniających i ułatwiających wdrażanie zmian przez przedsiębiorstwo jednoosobowe działające w przestrzeni wirtualnej. Zastosowano dwie metody badawcze: krytyczną analizę dokumentacji oraz metodę wywiadu skategoryzowanego. Wyniki badań wskazują, że prowadzenie biznesu internetowego niesie wyzwania ze względu na percepcję i wdrażanie zmian. Z drugiej jednak strony automatyzacja działalności w oparciu o stosowane oprogramowanie, jak również posiłkowanie się usługami zewnętrznymi pozwala na sprawne wdrażanie zmian nawet w przedsiębiorstwach jednoosobowych(abstrakt oryginalny)

The volatility of the environment, as well as creating changes in the company, implies the need for continuous change management. The paper raised the research problem of change management in a one-man company operating in the virtual space, so in the environment of high and unpredictable dynamics of change. The aim of the paper is to analyse the factors that positively and negatively affect the ability to take account of changes in the functioning of a one-man undertaking, operating in the virtual space. Two research methods were applied: the critical analysis of documentation and the method of the categorised interview. Findings show that running an Internet business is bringing challenges on account of the perception and implementing changes. However, on the other hand, automate activities based on software applications, as well as using external services allow for the smooth implementation of the changes even in one-band companies(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen R., 2016, What happens online in 60 seconds?, http://www.smartinsights.com/internet-marketing-statistics/happens-online-60-seconds/.
 2. Amit R., Zott Ch., 2001, Value creation in E-business, Strategic Management Journal, vol. 22, iss. 6-7, s. 493-520.
 3. Clarke L., 1997, Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa.
 4. Daszkiewicz N., Wach K., 2013, Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 5. Gruszecki T., 2002, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 6. GUS, 2015, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 r., http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5502/2/11/1/pgwf_dzialalnosc_przedsiebiorstw_niefinansowych_w_2014.pdf.
 7. Hayes J., 2014, The Theory and Practice of Change Management, Palgrave Macmillan, New York.
 8. IDG S.A., 2010, Internet 2k10, http://files.idg.pl/news/Raport_Internet_2k10.zip.
 9. Karaś M., 2003, Przedsiębiorstwo, [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Kotler Ph., Caslione J.A., 2009, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 11. Moroz M., 2013, Kształtowanie elastyczności przedsiębiorstw internetowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Poznańska K., Schulte-Zurhausen M., 1994, Kryteria klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, nr 2, s. 26-27.
 13. Stowarzyszenie Samozatrudnieni, 2015, Nikt nie wie ile jest w Polsce samozatrudnionych i freelancerów, http://samozatrudnieni.org/badania/nikt-nie-wie-ilu-jest-w-polsce-samozatrudnionych-ifreelancerow/.
 14. Ścibior M., 2008, Polski e-commerce na zakręcie?, http://www.internetstandard.pl/news/169511/Polski.e.commerce.na.zakrecie.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu