BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobocińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Problemy standaryzacji i adaptacji oferty podmiotów sektora kreatywnego w warunkach umiędzynarodowienia
Problems of Standardisation and Adaptation of Offer of Creative Sector Entities in Conditions of Internationalisation
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 380-386, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł kreatywny, Internacjonalizacja, Standaryzacja, Kultura
Creative industry, Internationalization, Standardization, Culture
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Sektor kreatywny cechuje się dużą złożonością, która wynika z wielości kategorii związanych z kulturą i twórczością oraz różnorodności celów formułowanych przez podmioty zaliczane do tego sektora, a także wielości ich form własności i stosowanych rozwiązań organizacyjno-prawnych. Podmioty sektora kreatywnego tworzą wartości ekonomiczne i równie ważne, a często nawet ważniejsze, nieekonomiczne, które mogą stanowić podstawę rozwoju innych wartości, a w tym również ekonomicznych. Jednym z kierunków rozwoju sektora kreatywnego jest jego rosnące umiędzynarodowienie. Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań oraz możliwości standaryzacji i adaptacji oferty podmiotów sektora kreatywnego, a także związanych z tym dylematów. Rozważania prowadzone w artykule odnoszone są w szczególności do przykładów formatów telewizyjnych. (abstrakt oryginalny)

Creative sector is characterised by considerable complexity that results from multitude of categories associated with culture and creativity. It also represents diversity of goals formulated by entities included in this sector, multitude of their ownership types, and applied organisational and legal solutions. The entities of creative sector generate economic values, and non-economic values that are equally important, or sometimes even more important. They may constitute the basis for development of other values, including also economic ones. Growing internationalization is one of development trends of creative sector. The goal of the paper is to identification determinants and possibilities of standardisation and adaptation of offer of creative sector entities, as well as interrelated dilemmas. Analyses conducted in the paper in particular refer to the examples of television formats. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Clifford, J. (1993). On Collecting Art and Culture. W: S. During (red.), The Cultural Studies Reader. London: Routledge.
 2. Hall, J.M. i Johnson, M.E. (2011). Kiedy proces powinien być sztuką, a kiedy nauką. Harvard Business Review Polska, 5 (99).
 3. Hausner, J. (2013). Kultura i polityka rozwoju oraz Zakończenie. W: J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 4. Ilczuk, D. (2012). Ekonomika kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Karcz, K. (2004). Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Mróz, B. (2009). Sarmata czy obywatel świata? Polski konsument w globalnej wiosce. W: Z. Kędzior, M. Jaciow (red.), Konsument - Gospodarstwo domowe - Rynek. Polska - Europa. Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 8. Pinkalski, Z. (2015). Prawna ochrona formatów telewizyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 9. Thomas, A.O. (2006). Cultural economics of TV programme cloning: or why India has produced multi-"millionaires". International Journal of Emerging Markets, 1 (1), 35-47.
 10. Tokarczyk, J. na podstawie wypowiedzi G. Łoszewskiego (2012). Format telewizyjny. Film&TV Kamera, 1 (36), 32-35.
 11. Waisbord, S. i Jalfin, S. (2009). Imagining the National: Gatekeepers and the Adaptation of Global Franchises in Argentina. W: A. Moran (red.), TV Formats Worldwide: Localizing Global Programs. Bristol: Intellect, 55-74.
 12. Wiktor, J.W. (2011). Koncepcja i sposób pomiaru internacjonalizacji przedsiębiorstwa w świetle doświadczeń projektu "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, 236, 42-50.
 13. De Wit, B. i Meyer, R. (2007). Synteza strategii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu