BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osbert-Pociecha Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zdolność organizacji do zmian - dlaczego zmiany wymagają podejścia procesowego i/lub projektowego
The Organization's Ability to Change - Why Changes Require A Process and Project Approach
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 87-96, bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Zarządzanie zmianami, Zarządzanie procesowe, Zarządzanie projektem
Change management, Processing management, Project management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest próba zidentyfikowania relacji pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami nauk o zarządzaniu (zarządzanie zmianami, zarządzanie procesowe, zarządzanie projektami) oraz odniesienia się do kwestii ich integracji. Wydaje się to istotnym problemem w kontekście nieuchronności dokonywania (w relatywnie szybkim tempie) zmian w organizacji, narastania złożoności działań organizacji przy jednoczesnym spadku ich powtarzalności. Artykuł ma charakter przeglądowy (review article) - integruje i interpretuje dotychczasowy stan wiedzy w obszarze zarządzania zmianami, procesami, projektami, wskazując na potrzebę i możliwości integracji/symbiozy poszczególnych subdyscyplin zarządzania. Opracowany został głównie z wykorzystaniem krytycznej analizy literatury przedmiotu(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is both an attempt to identify the relationship between various disciplines of management sciences (change management, process management, project management) and the reference to the issue of their integration. This seems to be a significant problem in the context of the inevitability of making changes in the organization (with a relatively fast pace), and still rising complexity of the organization, with at the same time decreasing of their operations recurrence. The article is a review - it integrates and interprets the current state of knowledge in the area of change management, processes management and projects management, pointing to the need and opportunities for integration / symbiosis of various sub-disciplines of management. It was developed primarily using the critical analysis of literature(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitkowska A., Kolterman K., Wójcik G., Wójcik K., 2011, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie.
 2. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Difin, Warszawa.
 3. Daicher D., 2012, The nature of project management, International Journal of Managing Projects in Business, vol. 5, no. 4.
 4. Drucker P.F., 2000, Zarządzanie XXI wiekiem, Muza SA, Warszawa.
 5. Grajewski P., 2016, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2011, Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiana paradygmatów zarządzania, Master of Business Administration, nr 1.
 7. Hamel G., Breen B., 2008, Zarządzanie jutra, Red Horse Biznes, Warszawa.
 8. Harasim W., 2014, Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacją, [w:] Człowiek i organizacja - dylematy współczesnego zarządzania, red. W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 9. Jamali D., 2005, Changing management paradigms: implications for educational institutions, Journal of Management Development, vol. 24, no. 2.
 10. Lichtarski J., 2004, O relacjach między podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 11. Lichtarski J., 2011, Kilka refleksji o konsekwencjach przełomów w zarządzaniu i ich rozpoznawaniu, Przegląd Organizacji, nr 3.
 12. Moczydłowska J.M., 2010, Paradygmaty zarządzania - weryfikacja w dobie kryzysu, [w:] Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, red. M. Cisek i B. Domańska-Szaruga, Studio Emka, Warszawa.
 13. Nowosielski S., 2007, Od organizacji funkcjonalnej do organizacji procesowej, [w:] Procesy restrukturyzacyjne i konkurencyjność w przemyśle i usługach, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice.
 14. Nowosielski S., 2012, Orientacja procesowa w organizacjach - teoria i praktyka, ]w:] Metody badania i modele rozwoju organizacji, red. A. Stabryła, S. Wawak, Mlifes, Kraków.
 15. Osbert-Pociecha G., 2009, Zmiana jako meta proces w organizacji procesowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 52.
 16. Osbert-Pociecha G., 2011, Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Paim R., Caulliraux H.M., Cardoso R., 2008, Process management tasks: a conceptual and practical view, Business Process Management Journal, vol. 14, no. 5.
 18. Penc J., 2002, Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu: procesy adaptacji i współpracy, cz. 2, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz.
 19. Skrzypek E., Hofman M., 2010, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 20. Sońta-Drączkowska E., 2012, Zarządzanie wieloma projektami, PWE, Warszawa.
 21. Trocki M. (red.), 2012, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 22. Van de Ven A.H., Poole M.S., 1995, Explaining development and change in organisations, Academy of Management Review, vol. 20, no. 3.
 23. Woźniak-Sobczak B., 2015, Symbioza paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu sieciowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zarządzanie 2, nr 222.
 24. Young M., 2009, A meta model of change, Journal of Organizational Change Management, vol. 22, no. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu