BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Otola Iwona (Politechnika Częstochowska), Tylec Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Elastyczność zasobów przedsiębiorstwa w kontekście posiadanych aktywów
Flexibility of Company Resources in The Context of Enterprise Assets Owned
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 97-106, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Zasoby przedsiębiorstwa, Aktywa, Badania statystyczne
Enterprise resources, Assets, Statistical surveys
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie zależności między elastycznością zasobów oraz rozmiarem przedsiębiorstwa odzwierciedlonego wartością jego aktywów. Dla realizacji celu w pierwszej kolejności nakreślono teoretyczne ramy elastyczności - niezbędnego atrybutu współczesnego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w kontekście posiadanych zasobów. Zasadniczą część rozważań stanowi prezentacja i analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 63 przedsiębiorstw notowanych na rynkach GPW i NC w Warszawie. W badaniach statystycznych wykorzystano analizę współzależności zjawisk masowych(abstrakt oryginalny)

This article aims to examine the relationship between flexibility of resources and the size of the company reflected in the value of its assets. Firstly the theoretical framework of flexibility was outlined as an attribute of the modern enterprise, in particular in the context of available resources. An essential part of this research is the presentation and analysis of the results of a survey conducted on a sample of 63 companies listed on the WSE and NC markets in Warsaw. Statistical analysis of the interdependence of mass phenomena was used in the study(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I., 1985, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Eisenhardt K.M., Martin J.A., 2000, Dynamic capabilities: what are they?, Strategic Management Journal, vol. 21.
 3. Gospodarek T., 2011, Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wyd. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 4. Håkansson H., Ford D., Gadde L.E., Snehota I., Waluszewski A., 2009, Business in Networks, Wiley, UK.
 5. http://sjp.pwn.pl/slowniki/elastyczno%C5%9B%C4%87.html
 6. Koźmińki A.K., Nogalski B., Szpaderski A. (red.), 2011, Zarządzanie w warunkach niepewności, Master of Business Administration, nr 3, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 7. Krupski R., 2011, Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania
 8. rynkowych i zasobowych wielkości strategicznych, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej
 9. Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie, Wałbrzych.
 10. Krzyworzeka P., 2011, W obronie rutyny w zarządzaniu. O zachowaniach rutynowych, rytualnych i performatywnych w sytuacjach niepewności, Master of Business Administration, nr 3, Zarządzanie w warunkach niepewności, red. A.K. Koźmińki, B. Nogalski, A. Szpaderski, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 11. McKelvi A., Davidsson P., 2009, From resource base to dynamic capabilities: an investigation of new firms, British Journal of Management, vol. 20.
 12. Otola I., Tylec A., Ostraszewska Z., 2013, New directions of development of resource-based view in creating a competitive advantage, Business Management Dynamics, vol. 2, no. 3.
 13. Romanowska M., 2011, Zasobowe ograniczenia reorientacji strategicznej, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 17, Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, red. R. Krupski, Wałbrzych.
 14. Romanowska M., 2012, Odporność przedsiębiorstwa na kryzys, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 118, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 15. Ryan E.T., Jacques D.R., Colombi J.M., 2013, An ontological framework for clarifying flexibility-related terminology via literature survey, Systems Engineering, no. 16(1).
 16. Rybicki W., 2005, O wielostronności, relatywizmie i złożoności kategorii efektywności, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Sanchez R., 1995, Strategic flexibility in product competition, Strategic Management Journal, no. 16(1).
 18. Sopińska A, 2014, Profil kluczowych zasobów MŚP działających na rynku polskim i jego ocena w świetle badań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 366, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Sołoducho-Pelc.
 19. Stabryła A., 2005, Analiza elastyczności systemu jako instrument programowania zmian i rozwoju, [w:] Elastyczność organizacji, red. J. Rokita, W. Grudzewski, GWSH, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu