BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełtyka Leszek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Inspiracje i innowacyjność w zarządzaniu współczesnymi organizacjami : wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu innowacyjnych strategii organizacji
Inspirations and Innovativeness in Contemporary Organizations Management : Using Modern Technologies in Creating Innovative Climate in Organizations
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 7, s. 32-37, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacyjność przedsiębiorstw, Nowe technologie, Strategia przedsiębiorstwa, Strategia innowacyjna
Enterprise management, Enterprise innovation, High-tech, Corporation strategies, Innovation strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule skrótowo przedstawione zostały wybrane istotne aktualnie zagadnienia dotyczące innowacyjności w podejściu do zarządzania współczesnymi organizacjami. Zwrócono uwagę na czynniki innowacyjności, które dominują we współczesnych organizacjach. Przytoczne zostały informacje dotyczące badań i obserwacji przy wdrażaniu pomysłów innowacyjnych stosowanych w różnych organizacjach. Część rozważań przeznaczona została na opisanie znaczenia systemów informacyjnych i informatycznych wykorzystywanych w działalności gospodarczej podczas wdrażania rozwiązań innowacyjnych zarządzania. Przybliżone zostały zagadnienia dotyczące innowacyjnej strategii w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. (abstrakt oryginalny)

The article includes a brief presentation of selected currently relevant issues concerning innovativeness in the approach to contemporary organizations management. The Author turns attention to innovativeness factors, which are dominant in contemporary organizations and includes information concerning research and observations on implementing innovative ideas applied in various organizations. A part of the analysis has been devoted to describing the importance of information and informatics systems applied in business activity while implementing innovative solutions in management. The Author has also included the issues of innovative strategies in managing contemporary organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berliński L. (2003), Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych:, Wyd. AJG, Bydgoszcz.
 2. Chmielarz W. (2000), Zasady optymalnego doboru zintegrowanego systemu informatycznego w rozwoju organizacji, [w:] Z. Jaskulski (red.), Komputerowe Systemy Wielodostępowe - Technologie informatyczne w biznesie, Akademia Techniczno - Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 79-90.
 3. Czekaj J. (2013), Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania, Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 4. Denning S. (2012), Radykalna rewolucja w zarządzaniu, Wyd. HELION, Gliwice.
 5. Goldfarb A., Yang В. (2009), Are all Managers Created Equal? "Journal of Marketing Research", October, No. 46(5), pp. 612-622.
 6. Gonciarski W. (2012), Kapitał ludzki w koncepcji zarządzania 2.0, [w:] D. Kotarba (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice, s. 21-28.
 7. Janasz W., Janasz K. (2014), Strategie Approach Adopted by Organizations in an Uncertain Environment, [in:] A. Jaki, Т. Rojek (eds.), Managing Organizations in Changing Environment, Models-Concepts-Mechanisms, Fundation of the Cracow University of Economics, Cracow, pp. 49-66.
 8. Janasz K., Wiśniewska J. (2016), Myślenie strategiczne w procesie formułowania innowacyjnej strategii organizacji, [w:] E. Wszendybył-Skulska (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Wybrane aspekty, Wyd. "Dom Organizatora", Toruń, s. 286-307.
 9. Kiełtyka L. (2016), Rola menedżera we współczesnych organizacjach, "Przegląd Organizacji", Nr 8, s. 4-11.
 10. Kiełtyka L. (2017), Zarządzanie innowacją i bezpieczeństwem w korporacji, [w:] L. Kiełtyka, P. Kobis (red.), Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami, Seria Monografie Nr 323, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 93-106.
 11. Klonowski Z.J. (2004), Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 12. Koźmiński A.K., Zawiślak A.M. (2012), Pewność i gra. Wstęp do zachowań organizacyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. MintzbergH. (1994), The Fall and Rise of Strategic Planning, "Harvard Business Review", January-February, pp. 107-114.
 14. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 15. Radomska J. (2013), Myślenie strategiczne - modny trend czy skuteczna alternatywa dla planowania strategicznego? "Management and Business Administration. Central Europe", Vol. 21, No. 1(120), s. 41-54.
 16. Strużycki M. (2004), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. II, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu