BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seroka-Stolka Oksana (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Proaktywne podejście przedsiębiorstwa do ochrony środowiska - kontekst strategiczny
Proactive Approach of An Enterprise to The Natural Environment - Strategic Context
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 107-117, rys., bibliogr. 36 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Ochrona środowiska, Przedsiębiorstwo
Competitive advantage, Environmental protection, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proaktywne podejście przedsiębiorstwa do ochrony środowiska wiąże się z przyjęciem przez nie proaktywnej strategii środowiskowej. Oznacza to antycypowanie zdarzeń zachodzących w otoczeniu prawnym i dobrowolne dostosowanie do restrykcyjnych standardów środowiskowych. Otoczenie prawne jest dynamiczne, a liczne trudności dla przedsiębiorstw pojawiają się w warunkach zaostrzonych rygorów i ciągłych zmian regulacji środowiskowych. Pociąga to za sobą zmiany w sferze techniki i technologii w odpowiedzi na rosnące wymagania i standardy emisyjne. W celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwom potrzebna jest spójna synteza podejść do kwestii ochrony środowiska. Celem opracowania jest wskazanie źródeł zmian koniecznych do przyjęcia proaktywnej strategii środowiskowej przedsiębiorstwa oraz możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej z jej realizacji(abstrakt oryginalny)

Proactive approach to natural environment of companies implies the acceptance of the undertaking of proactive environmental strategy that anticipates the changing business landscape and use of social, environmental and economic pressures as a source of innovation. This means anticipating events occurring in the legal environment and voluntary adaptation to the most restrictive environmental standards. This entails a change in the sphere of technique and technology to meet the growing demands and emission standards. In order to achieve competitive advantage companies need a coherent synthesis of approaches to environmental issues. The aim of the article is to present the sources of factors of the changes for the implementation of proactive environmental strategy(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Nitkiewicz T., 2007, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 2. Ahuja G., Hart S.L., 1996a, Does it pay to be green? An empirical examination of the relationship between emission reduction and firm performance, Business Strategy and the Environment, vol. 5, no. 1, s. 30-37
 3. Ahuja G., Hart S.L., 1996b, Does it really pay to be green? Determinants and consequences of proactive environmental strategies, Business Strategy and the Environment, vol. 34, s. 30-37.
 4. Albertini E., 2013, A descriptive analysis of environmental disclosure: a longitudinal study of French companies, Journal of Business Ethics, vol. 121, no. 2, s. 1-22.
 5. Aragón-Correa J.A., Sharma S., 2003, A contingent resource-based view of proactive corporate environmental strategy, Academy of Management Review, vol. 28(1), s. 71-88.
 6. Christmann P., 2000, Effects of best practices" of environmental management on cost advantage: the role of complementary assets, Academy of Management Journal, vol. 43, no. 4, s. 663-680.
 7. Garcés-Ayerbe C., Rivera-Torres P., Murillo-Luna J.L., 2012, Stakeholder pressure and environmental proactivity: Moderating effect of competitive advantage expectations, Management Decision, vol. 50(2), s. 189-206.
 8. Garcés-Ayerbe C., Scarpellini S., Valero-Gil J., Rivera-Torres P., 2016, Proactive environmental strategy development: from laggard to eco-innovative firms, Journal of Organizational Change Management, vol. 29(7), s. 1118-1134.
 9. Greiner L.E., 1998, Evolution and resolution as organizations grow, Harvard Business Review, vol. 76, no. 3, s. 55-68.
 10. Hart S., 1995, A natural-resource-based view of the firm, Academy of Management Review, no. 2, s. 986-1014.
 11. Kolk A., Mauser A., 2002, The evolution of environmental management: from stage models to performance evaluation, Business Strategy and the Environment, vol. 11(1), no. 14, s. 14-31.
 12. Kubka J., 2004, Ewolucja zarządzania prośrodowiskowego a zmiana kulturowa, Prakseologia, nr 144, s. 145-146.
 13. Leavitt H.J., Whisler T.L., 1958, Management in 1980s, Harvard Business Review, s. 56.
 14. Machaczka J., 1998, Zarządzanie rozwojem organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 15. Masłyk-Musiał E., 1994, Organizacje w ruchu, Przegląd Organizacji, s. 32.
 16. Mintzberg H., 1994, The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice Hall, Enlewood Cliffs.
 17. Nadler D., Tushman M., 1990, Beyond the charismatic leader: leadership and organizational change, California Management Review, vol. 32, no. 2, s. 77-97.
 18. Nakao Y., Amano A., Matsumura K., Genba K., Nakano M., 2007, Relationship between environmental performance and financial performance: an empirical analysis of Japanese corporations, Business Strategy and the Environment, vol. 16, no. 2, s. 106-118.
 19. Newton T., Harte G., 1997, Green business: Technicist kitsch?, Journal of Management Studies, vol. 34.1, s. 75-98.
 20. Nogalski B., Macinkiewicz H., 2004, Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa.
 21. Obłój K., 2001, Strategia organizacji, PWN, Warszawa.
 22. Orsato R.J., 2009, Sustainability Strategies. When Does it Pay to be Green?, Palgrave Macmillan.
 23. Pasemore W., 1992, Organizational change and development, Journal of Management, no. 6, s. 225.
 24. Peiro-Signes Á., Segarra-Oña M.-V., De-Miguel-Molina B., De-Miguel-Molina M., 2012, Environmental's proactivity measurement tool validation, International Business Economics Research Journal, vol. 11, no. 13, s. 1433-1439.
 25. Penc J., 1995, Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne, Placet, Warszawa.
 26. Quinn J., 1980, Strategies for Change: Logical Incrementalism, Uniwersytet Michigan, R.D. Irwin.
 27. Russo M.V., Fouts P.A., 1997, A resource-based perspective on corporate environmental performance and profitability, The Academy of Management Journal, vol. 40, s. 534-559.
 28. Schaltegger S., Synnestvedt T., 2002, The link between "green" and economic success: environmental management as the crucial trigger between environmental and economic performance, Journal of Environmental Management, vol. 65, s. 339-346.
 29. Seroka-Stolka O., 2016, Zespoły pracownicze w ewolucji zarządzania środowiskowego przedsiębiorstwa - analiza empiryczna, Przegląd Organizacji, nr 2.
 30. Sharma S., Vredenburg H., 1998, Proactive corporate environmental strategy and the development of competitively valuable organizational capabilities, Strategic Management Journal, vol. 19, no. 8, s. 729-753.
 31. Stańczyk-Hugiet E., 2013, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 32. Stefan A., Paul L., 2008, Does it pay to be green? A systematic overview, The Academy of Management Perspectives, vol. 22(4), s. 45-62.
 33. Teece D.J., 2010, Business models, business strategy and innovation, Long Range Planning, vol. 43, no. 2-3, s. 175.
 34. Weick K.E., Quinn R.E., 1999, Organizational change and development, Annu. Rev. Psychol, no. 50, s. 361-386.
 35. Welford R., 1998, Corporate Environmental Management: Systems and Strategies, Earthscan Publications Ltd., London.
 36. Zarębska A., 2002, Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu