BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swadźba Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wstęp
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu gospodarczego krajów Afryki Subsaharyjskiej, 2017, s. 7-9, bibliogr.4 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Dochody, Ubóstwo
Economic development, Income, Poverty
Kraj/Region
Afryka
Africa
Abstrakt
Afryka to specyficzny kontynent. W odróżnieniu od pozostałych różni się znacznie pod względem etnicznym, kulturowym, religijnym, politycznym itp. Ponadto jest to najmniej rozwinięty region gospodarki światowej dla którego charakterystyczny jest niski poziom PKB per capita, a także innych mierników świadczących o poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Większość tych krajów należy do grupy krajów rozwijających się zwanych kiedyś "trzecim światem", a obecnie - ze względu na ich dywersyfikację - wiele z nich zalicza się do tzw. "czwartego świata". Kraje afrykańskie, chcąc wydobyć się z ubóstwa, muszą przykładać wielką wagę do wzrostu gospodarczego. Dlatego wzrost i rozwój gospodarczy jest dla nich jednym z głównych celów polityki makroekonomicznej. Jest to jedyna droga do wyjścia z zacofania gospodarczego. Na wzrost i rozwój gospodarczy tych krajów wpływa wiele czynników, zarówno o charakterze podażowym, jak i popytowym. Są one przedmiotem badań ekonomistów. Nie są to jedyne czynniki. Na wzrost i rozwój gospodarczy wpływa również funkcjonujący w danym kraju system gospodarczy, inaczej mówiąc sfera regulacyjna gospodarki. Jego główne wyznaczniki to rola rynku i państwa w gospodarce oraz system własności. Dużą wagę przypisuje się również czynnikom społeczno-kulturowym. Te aspekty oraz ich wpływ na wzrost i rozwój gospodarczy są zdecydowanie rzadziej podejmowane w literaturze przedmiotu. Powyższe zagadnienia są przedmiotem badań zespołu autorskiego w ramach projektu "Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego". Nie jest to pierwsza grupa państw będąca przedmiotem rozważań. Z tego względu warto przypomnieć nasze wcześniejsze dokonania na ten temat (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013
  2. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Ameryki Łacińskiej. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2016.
  3. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo- - Wschodniej. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015.
  4. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu