BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baskiewicz Nicoletta (Politechnika Częstochowska), Kadłubek Marta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wykorzystanie narzędzi Lean Management w celu doskonalenia procesu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa
Lean Management Tools Used for The Purpose of Production Process Improvement in An Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 121-131, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Odchudzone zarządzanie, Proces produkcji, Jakość produkcji
Lean management, Production process, Production quality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej publikacji zostały poruszone kwestie związane z doskonaleniem procesu produkcyjnego dzięki zastosowaniu narzędzi oraz praktyk organizacyjnych niejako przypisanych koncepcji Lean Management. Za czynnik determinujący implementację koncepcji Lean Management uznano konieczność wdrażania elastycznych systemów produkcji, które pozwalają na szybką reakcję na zapotrzebowanie z rynku bez uszczerbku na jakości oferowanych produktów. Następnie zaprezentowano ogólne założenia koncepcji Lean Management oraz zidentyfikowano parametry procesu produkcyjnego objęte działaniami doskonalącymi, dodatkowo wskazano korzyści płynące z zastosowania omawianej koncepcji zarządzania. Kolejnym krokiem w realizacji niniejszej pracy było zidentyfikowanie i krótka charakterystyka narzędzi oraz rozwiązań Lean, które determinują poziom jakości procesów produkcyjnych. Ostatnim etapem było opracowanie macierzy zależności pomiędzy zidentyfikowanymi obszarami udoskonaleń a narzędziami Lean i przeprowadzenie badań empirycznych. Całość zakończono wnioskami(abstrakt oryginalny)

In this paper, issues related to the improvement of the production process have been discussed, in terms of tools and organizational practices somehow associated with the concept of Lean Management. The factor determining the implementation of Lean Management is the need to implement flexible production systems that allow rapid response to the market demand without compromising product quality. The further paper content presents the general principles of Lean Management and identifies the parameters of the production process covered by the improving measures, also noting the benefits of that management concept application. The next step in this study is to identify and make brief characteristics of lean tools and solutions, which determine the level of quality manufacturing processes. The last step is to develop a matrix of relationships between the identified areas of improvement and lean tools and conducted empirical research. The whole work is completed with a summary(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński M., 2013, Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 2. Bugdol M., Jedynak P., 2012, Współczesne systemy zarządzania. Jakość, Bezpieczeństwo, Ryzyko, Helion, Gliwice.
 3. Czerska J., 2011, Pozwól płynąć swojemu produktowi. Tworzenie ciągłego przepływu, Placet, Warszawa.
 4. Grudowski P., 2007, Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 5. Hammer M., Champy J., 1996, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
 6. Imai M., 2007, Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa.
 7. Kaplan R., Norton D., 2001, Strategiczna karta wyników - jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Krzyżanowski J., 2005, Wprowadzenie do elastycznych systemów wytwórczych, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 9. Liker J.K., Meier D.P., 2011, Droga Toyoty. Fieldbook. Praktyczny przewodnik wdrażania 4P Toyoty, MTBiznes, Warszawa.
 10. Matwiejczuk W. (red.), 2009, Koncepcje i metody zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 11. Nowosielski S., 2014, Ciągłe doskonalenie procesów w organizacji. Możliwości i ograniczenia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 340, Nowe kierunki zarządzania
 12. przedsiębiorstwem - wiodące orientacje, red. J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tobaszewska-Zajbert, UE, Wrocław.
 13. Ohno T., 2007, Taiichi Ohno's Workplace Management, Gemba Press, Milketo, Washington.
 14. Porter M., 1985, Competitive Advantage, Free Press, New York.
 15. Rummer G., Brache A., 2000, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 16. Santarek K., Strzelczak S., 1989, Elastyczne systemy produkcyjne, WNT, Warszawa.
 17. Skrzypek E., Hofman M., 2010, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 18. Womack J.P., Jones D.T., 2003, Lean Thinking, Free Press, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu