BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawska Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Konkurencyjność polskiej gospodarki w kontekście ostatniego kryzysu finansowego
The Competitiveness of the Polish Economy in the Context of the Financial Crisis
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 373-387, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Konkurencyjność gospodarki, Polityka fiskalna, Polityka pieniężna
Financial crisis, Economy competitiveness, Fiscal policy, Monetary policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przeprowadzenie badania konkurencyjności polskiej gospodarki w warunkach ostatniego kryzysu finansowego w aspekcie antykryzysowych działań władz gospodarczych. Artykuł weryfikuje hipotezę, że kryzys finansowy niekorzystnie oddziaływał na konkurencyjność polskiej gospodarki. Do osiągnięcia postawionego celu wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd literatury naukowej, statystyczne metody badawcze oraz metody graficznej prezentacji zjawisk gospodarczych. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to study the competitiveness of the Polish economy during the recent financial crisis, in the aspect of anti-crisis measures of economic authorities. During the recent financial crisis economic authorities have sought to reduce the negative effects of the crisis by introducing anti-crisis programs aimed at stimulating the economy. Anti-crisis measures of the government and the central bank had a significant role in the process of mitigating the effects of the crisis, however, did not prevent the Polish economy against deterioration of many macroeconomic indicators and partially of its competitiveness. As a result, however, the competitiveness of the Polish economy has improved especially in the phase of recovery from the financial crisis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arouri M.E.H., Jawadi F., Nguyen D.K. (2010), The Dynamics of Emerging Stock Markets, Physica-Verlag, Heidelberg.
 2. Bieńkowski W., Czajkowski Z., Gomułka M. i in. (2008), Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, SGH, nr 284, Warszawa.
 3. Garelli S. (2003), Competitiveness of nations: the fundamentals [w:] World Competitiveness Yearbook 2003, IMD, Lausanne.
 4. Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators (1996), "STI Working Papers", no. 5, OECD, Paris.
 5. Jasiniak M. (2013), Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 6. Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego (2011), MG, Warszawa.
 7. Ljubo J., Vlatka B., Sanja F. (2011), Competitiveness and knowledge economy, Proceedings of the International Conference "Economic Theory and Practice: Meeting New Challenges" Mostar : Faculty of Economics University of Mostar, Bosna i Hercegovina.
 8. Miller V., Vallee L. (2011), Central Bank Balance Sheets and the Transmission of Financial Crises, "Open Economies Review", Vol. 22, No. 2.
 9. Nazarczuk J.M. (2013), Wpływ światowego kryzysu finansowego na gospodarkę Polski i jej regionów [w:] R. Kisiel, M. Wojarska (red.), Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach", Olsztyn.
 10. Raftowicz-Filipkiewicz M. (2013), Konkurencyjność przedsiębiorstw ukierunkowanych na zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu gospodarczego, "Economia - Wroclaw Economic Review" 19/1, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Wrocław.
 11. Polska 2008 (2008), Raport o stanie gospodarki, MG, Warszawa.
 12. Polska 2009 (2009), Raport o stanie gospodarki, MG, Warszawa.
 13. Polska 2010 (2010), Raport o stanie gospodarki, MG, Warszawa.
 14. Polska 2011 (2011), Raport o stanie gospodarki, MG, Warszawa.
 15. Polska 2012 (2012), Raport o stanie gospodarki, MG, Warszawa.
 16. Raport o stabilności systemu finansowego - czerwiec 2009 r. (2009), NBP, Warszawa.
 17. Taylor J.B. (2010) Zrozumieć kryzys finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Teichmann E. (2010), Państwa bałtyckie - reakcja na światowy kryzys gospodarczy 2008-2009 [w:] K. Falkowski, E. Teichmann (red.), Państwa bałtyckie i Europy Wschodniej. Reakcja na światowy kryzys gospodarczy i regionalny kryzys gazowy, SGH, Warszawa.
 19. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, Dz.U. z 2009 r. Nr 125, poz. 1035.
 20. Walczak W. (2010), Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, "E-mentor", nr 5 (37).
 21. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2011 roku (2012), NBP, Warszawa.
 22. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2012 roku (2013), NBP, Warszawa.
 23. Grzybyk M., Kryński Z., Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne, https://www.ur.edu.pl/file/5676/09.pdf [23.05. 2014].
 24. Puchalska K., Kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, http://www.ur.edu.pl/file/16774/7.pdf [21.01.2014].
 25. Repetowski R., Konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie globalnego kryzysu finansowego, http://uatacz.up.krakow.pl/~wwwaupc/index.php/p-e/article/download/279/189 [26.05. 2014].
 26. GUS: http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm [30.05.2014].
 27. NBP: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx [25.05.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu